Werken in de toekomst

Facebook
Twitter
LinkedIn

Afgelopen maand publiceerde Microsoft de resultaten van het jaarlijkse onderzoek ‘Work Trend Index’, dat direct inzicht geeft in hoe er gewerkt wordt en wat de behoeftes op de Nederlandse werkvloer zijn.

Buiten dat de wekelijkse vergadertijd voor Teams-gebruikers wereldwijd met 252% steeg werden werkdagen 46 minuten langer. Daarbij nam werken buiten kantoortijden (28 procent) en in het weekend (14 procent) eveneens toe. Bijna de helft van medewerkers (47%) staat open voor het gebruik van digitale ruimtes voor meetings of teambijeenkomsten.

Na ruim een jaar van hybride werken staan veel organisaties voor een grote uitdaging: het hybride werk toekomstbestendig en efficiënter maken. Want als de pandemie ons één ding geleerd heeft: we werken niet meer hetzelfde als de mensen die begin 2020 vanuit huis gingen werken en hebben inmiddels andere verwachtingen voor de invulling van onze werkzaamheden voor de toekomst.

Toekomstbestendig maken

Om hybride werken echt toekomstbestendig te maken moeten organisaties hun werknemers steeds meer de mogelijkheid bieden om zelf te bepalen waar, wanneer en hoe ze werken. Het is echter voor veel organisaties een uitdaging om de cultuurverandering in gang te zetten die nodig is om het individu centraal te kunnen stellen. Daarvoor zijn duidelijke afspraken nodig, waarbij er transparant  en duidelijk verwachtingen naar elkaar wordt uitgesproken, om te voorkomen dat we terugvallen in oude gewoonten en processen.

In de afgelopen maanden heeft echter minder dan een kwart van het management (23%) duidelijke afspraken gemaakt over waarom en wanneer medewerkers naar kantoor behoren te komen. Een derde (34%) van medewerkers geeft dan ook aan dat de grootste uitdaging is om te weten wanneer zij op kantoor of op afstand kunnen werken.

De grootste uitdagingen

Veel medewerkers hebben het thuis werken omarmd en willen daar niet meer vanaf zien. Bijna twee op de vijf (39%) werknemers wil binnen een jaar volledig op afstand gaan werken. Dat biedt zowel kansen als uitdagingen voor organisaties.

Zo is het bijvoorbeeld lastig voor werkgevers om cohesie op de werkvloer te creëren. Deze uitdaging wordt onderstreept uit het feit dat 43% van het management bij Nederlandse organisaties zegt dat het opbouwen van relaties de grootste uitdaging is van hybride werk of werk op afstand. Meer dan twee derde (68%) zegt zelfs bezorgd te zijn dat werknemers niet genoeg ondersteuning krijgen om succesvol te kunnen werken.

Niet harder werken maar slimmer werken

In deze tijd van ingrijpende veranderingen, waarin competenties en expertise meer dan ooit gedeeld moet worden, merken organisaties dat (online) bijeenkomsten hun beperkingen hebben, zelfs wanneer deze worden geleid door professionals. Veel opdrachtgevers zijn op zoek naar effectievere werkwijzen. Daarbij accepteren veel organisaties of werknemers het niet langer dat ze fysiek aanwezig moeten zijn om deel te nemen aan bijeenkomsten.

Nutteloze vergaderingen waar geen concrete oplossingen uit voort komen zijn niet langer van deze tijd. De inzet van GDSS software biedt daarbij uitkomst. GDSS bespaart tot wel 56% tijd en verhoogt de effectiviteit van een bijeenkomst tot wel 89%. 

Een bijeenkomst met ‘group Decision support system (GDSS)‘ bevat meerdere fases, zoals onder andere ideeën genereren, discussiëren, stemmen, bespreken van uitkomsten en prioriteren. Het is aan de facilitator om de bijeenkomst goed te begeleiden. Deze voorzitter/facilitator beheert en controleert ook de uitvoering van de fases en zijn van tevoren op te zetten binnen de software.

Al meer dan vijftien jaar werken we bij Spilter met vrijwel elke discipline samen. Daarbij hebben we beproefde faciliteringsmethodologieën ingezet, maar met een fundamenteel verschil: in plaats van simpelweg bijeenkomsten online te laten plaatsvinden, heeft Spilter GDSS toegepast om verschillende complexe problemen op te lossen, die groepen verhinderden om op hun best te zijn tijdens het samenwerken. Daarmee zijn we vandaag de dag marktleider in Nederland.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Auteur
Gerelateerd
Opdrachten
Archief
Zoeken
Categorieën
Bericht