Beleidsvorming

Transformeer beleidsvorming door de Versnellingskamer 

Overheidsbeleid bepaalt een belangrijk deel van ons leven en onze leefomgeving. Onze opdrachten rondom beleid laten zien dat het steeds lastiger wordt om doelmatig en doeltreffend beleid te formuleren. Voor een belangrijk deel ligt dat aan de hoeveelheid, complexiteit en onderlinge verbondenheid van vraagstukken en sturingsmechanismen zoals decentralisatie, verzelfstandiging en privatisering. Voor een ander deel ligt dat aan de traditionele manier waarop groepen tot beleidsvorming komen: de klassieke meeting waarop vernieuwing en digitalisatie nauwelijks vat krijgen. De Versnellingskamer doorbreekt dit met een bewezen set aan digitale hulpmiddelen. Met deze methode komen groepen versneld tot beeldvorming, oordeelsvorming en beleids- en besluitvorming. 

Sommige beleidsterreinen zoals bijvoorbeeld klimaat, energie en energietransitie, landbouw, water en waterbeheer vragen om grootschalig overheidsingrijpen (zie tekstkader de rol van de overheid) en nieuwe vormen van samenwerking. De urgentie en meervoudigheid van vraagstukken vraagt om nieuw instrumentarium waarmee de betrokkenen interactief en snel tot beeldvorming, oordeelsvorming en beleids- en besluitvorming (bobb) komen (zie tekstkader besluitvorming – toenemende druk op beleidsmakers). 

De Versnellingskamer is een beproefd instrument om beleid voor complexe vraagstukken te formuleren. 

 

Voordelen van Spilter in beleidsvorming

  • Zodanige verkorting van de beleidscyclus waardoor evaluatie een vast onderdeel is van het participatietraject.
  • Bieden structuur en helpen groepen bij doelmatige en doeltreffende beeldvorming, oordeelsvorming en beleids- en besluitvorming.
  • Doorbreken de traditionele manier waarop groepen tot beleidsvorming komen: de klassieke meeting waarop vernieuwing en digitalisatie nauwelijks vat krijgen.
  • Bij onverwachte gebeurtenissen in het project kan er snel geschakeld worden over de afdelingen heen.
  • Egaliseren het speelveld waardoor iedere deelnemer evenredig aan bod komt en ook de minder gangbare meningen worden gehoord.
  • Leggen alle stappen tot het uiteindelijke besluit digitaal vast waardoor deze zijn verankerd en het proces geheel transparant is doorlopen.

Armoedebestrijding Hoeksche Waard

Gemeente Hoeksche Waard heeft sinds 2018 een nieuwe politieke coalitie die het armoedevraagstuk in de gemeente wil aanpakken. Met een serie slim op elkaar aansluitende Versnellingskamers wordt beleid gevormd, gevalideerd en klaargemaakt voor uitvoering en presentatie aan de gemeenteraad. In drie maanden kwamen de partijen samen van coalitieakkoord tot uitvoerbaar beleid; dat is de kracht van de Versnellingskamer. 

Bekijk onze opdrachten uit dit werkveld

Klik op het logo om naar de desbetreffende casestudy te  gaan

De Versnellingskamer versnelt langs 4 assen:

Planning en voorbereiding

Een online voorbereidings-versnellingskamer plaatst het vraagstuk in de bredere context. Bepaald wanneer de sessie geslaagd is, welke onderwerpen behandeld worden, welke deelnemers daarvoor nodig en welke stappen te maken zijn.

Methodiek en uitvoering

Het versnelt de traditionele manier waarbij groepen tot beleids- en besluitvorming komen. Digitale methodes, die niet in een klassieke meeting te realiseren zijn, zorgen ervoor dat complexe problematiek eenvoudig en overzichtelijk behandeld kan worden.

Technologie en facilitatie

Tekstuele en grafische terugkoppelingsmethoden maken de sessie uiterst efficiënt. Hierdoor worden alleen de belangrijke zaken besproken. Invloed van dominantie en hierarchie is geminimaliseerd waardoor ook de minder gangbare meningen worden gehoord.

Verantwoording en rapportage

Eenvoudig rapporteren en verantwoorden van resultaten. Extra verslagen schrijven is verleden tijd. Alle relevante data is digitaal beschikbaar en op ieder moment oproepbaar. Alle stappen in het besluitvormingsproces liggen digitaal vast.

Waar hebben wij al een Versnelling aangebracht​

Contact

Neem geheel vrijblijvend contact met ons op en wij kijken wat voor u de best passende oplossing is. Aan de hand van een korte intake kunnen wij een goede indicatie geven van de kosten. 

Specialist op dit onderwerp is Steven Wagemakers. Hij is bereikbaar via steven@spilter.nl