Partners

Met een divers van strategische partners vergroten
wij onze kennis en dragen we bij aan de verbetering,
verspreiden en de verkenning van beleids- en
besluitvormingsprocessen   

Resultaat en kwaliteit door gezamenlijke uitgangspunten

Met groepen versneld tot inzicht, beleids– en besluitvorming en uitvoering komen in urgente of complexe situaties Dat is de kern van Spilter, onze software en onze dienstverlening. 

Onze partners werken aan vraagstukken in het publieke en private domein. Altijd is de vraag: voor wie doen we het en hoe doen we het beter?

Die positieve insteek en domeinkennis bieden in combinatie met onze analytische en gestructureerde aanpak krachtige oplossingen. 

We introduceren hieronder een aantal van onze partners. 

Verschillende typen Partnerships

Alliantie

Facilitatie Partner

Geen eigen licentie

Eigenschappen
 • Stakeholder analyse
 • Actoren analyse
 • Eigen domein
 • Kopieren van sessies
 • Enquêteren
 • Brainstormen
 • Maintenance 20%

Joint Venture

Kennis Partner

Inclusief eigen licentie

Eigenschappen
 • Stakeholder analyse
 • Actoren analyse
 • Eigen domein
 • Kopieren van sessies
 • Enquêteren
 • Brainstormen
 • Maintenance 20%

Distributie

Software Partner

Ontwikkeling software

Eigenschappen
 • Stakeholder analyse
 • Actoren analyse
 • Eigen domein
 • Kopieren van sessies
 • Eigen domein
 • Enquêteren
 • Brainstormen
 • Maintenance 20%

Naast de bovenstaande samenstellingen bieden we ook organisatie specifieke samenwerkingen. Wenst u meer informatie neem dan contact met ons op!

Schuttelaar & Partners

Klimaattafels & duurzaamheid

Schuttelaar & Partners heeft een sterke reputatie opgebouwd in Nederland en internationaal vanwege zijn expertise op het gebied van duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het bedrijf werkt vaak samen met overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties om positieve veranderingen te bewerkstelligen en bij te dragen aan een betere wereld.

Schuttelaar & Partners is gespecialiseerd in het adviseren van bedrijven, overheden, non-profitorganisaties en andere belanghebbenden bij het ontwikkelen en implementeren van strategieën en beleidsmaatregelen die bijdragen aan een duurzamere en gezondere samenleving.

S.U.T.D.

Development

Singapore University of Technology and Design is een toonaangevende universiteit die in relatief korte tijd kans heeft gezien tot de wereldwijde top van technische universiteiten door te dringen.  Voor een belangrijk deel ligt dan aan de gekozen structuur en cultuur van SUTD.

SUTD gebruikt Spilter GDSS in zijn HRM omgeving voor cultuurmeting, -ontwerp en -interventies.  Dr. Lee adapteerde het Organizational Cultural Assessment Instrumentarium (OCAI) voor gebruik door groepen en maakte daarmee grootschalige, wetenschappelijk onderbouwde cultuurverandering toegankelijk voor professionals en organisaties. 

Twyzer

Microsoft Solutions Partner

  Twyzer helpt organisaties door complexe vraagstukken te vertalen naar praktische, kostenefficiënte en duurzame IT oplossingen door cloud-native oplossingen te implementeren op het Microsoft Azure platform.  Zij werken volgens Agile en DevOps, waarbij ze de levering van de producten en diensten optimaliseren met behulp van Continuous Integration en Continuous Delivery (CI/CD

  Azure is een wereldwijd netwerk van door Microsoft beheerde datacenters voor het ontwikkelen, implementeren en beheren van IT-oplossingen. Twyzer helpt de IT-omgeving op Azure vooruit door slim gebruik te maken van de cloud-native producten en diensten.

  Publiec

  Factor-C

  Publiec biedt training en dienstverlening gebaseerd op Factor C aan gemeenten, provincies en waterschappen.

  Nieuwe wet- en regelgeving – met name de Omgevingswet – leidt tot vernieuwde aandacht voor het gestructureerd betrekken van stakeholders bij omgevingsprocessen. Factor C biedt een reeks aan werkwijzen voor omgevingsgericht werken en de omgang met stakeholders.   

  Publiec helpt gemeenten bij aanschaf en ingebruikname van de Spilter Factor C Ringen van Invloed software waarmee deze effectief en omgevingsgericht kunnen werken. Neem hier contact op met Publiec 

  S.U.T.D.

  Development

  Singapore University of Technology and Design is een toonaangevende universiteit die in relatief korte tijd kans heeft gezien tot de wereldwijde top van technische universiteiten door te dringen.  Voor een belangrijk deel ligt dan aan de gekozen structuur en cultuur van SUTD.

  SUTD gebruikt Spilter GDSS in zijn HRM omgeving voor cultuurmeting, -ontwerp en -interventies.  Dr. Lee adapteerde het Organizational Cultural Assessment Instrumentarium (OCAI) voor gebruik door groepen en maakte daarmee grootschalige, wetenschappelijk onderbouwde cultuurverandering toegankelijk voor professionals en organisaties. 

  Bright Sides Public

  Human capital

   Bright Sides Public voorziet programma’s en projecten in het bredere sociale domein van strategische advies- en managementdiensten. Hoe complex of lastig een vraagstuk ook is, Bright Sides ziet altijd kans met opdrachtgever en stakeholders tot een positieve, waardevolle en vaak oorspronkelijke oplossing te komen.

   Bright Sides Public is ervan overtuigd dat oplossingen die participatief tot stand komen tot betere uitvoering leiden en maakt graag gebruik van de Versnellingskamer en onze adviesdiensten. Neem contact op met Manon Koldewijn of Rosanne Engberts om uw advies- of managementvraagstuk te bespreken. 

   Hogeschool Saxion

   Toepassingen

   Hogeschool Saxion is penvoerder van Samoerai een samenwerkingsverband waarin onderzoek wordt gedaan naar de invoering van Smartcity toepassingen; een ecosysteem van onderling verbonden gebouwen, techniek en applicaties.

   Het Spilter GDSS is een belangrijk instrument om de samenwerking in Smartcityprojecten vorm te geven, te modelleren en strategisch uit te kunnen voeren. 

   Universiteit Twente

   Publicaties

   Universiteit Twente gebruikt Spilter voor onderzoek naar groepsprocessen in verschillende domeinen. Interessant is het promotieonderzoek van dr. Jaclyn Lee – Chief Human Resource Officer naar cultuurinterventies in organisaties

   Met als basis haar onderzoek schreef Jaclyn Lee in 2020 Accelerating Organisation Culture Change‘ waarin ze een praktische leidraad biedt voor het  meten en bijstellen van de cultuur in organisaties 

   NAM

   Energietransitie

   De energietransitie vraagt om samenwerking en wij werken met de NAM samen om hun assets en infrastructuur te hergebruiken in de nieuwe energie.

   De Nederlandse Aardolie Maatschappij is een bedrijf dat zich bezighoudt met de productie van aardgas en aardolie in Nederland en op het Nederlandse continentaal plat. De NAM is voor de helft eigendom van het Nederlands-Britse Shell en voor de helft van het Amerikaanse bedrijf ExxonMobil.

   Geïnteresseerd om kennispartner te worden?

   Contact

   Neem geheel vrijblijvend contact met ons op en wij kijken wat de best passende oplossing is. Aan de hand van een korte intake kunnen wij een goede indicatie geven. 

   Contactpersoon op dit onderwerp is Steven Wagemaker.

   Hij is bereikbaar via steven@spilter.nl