Collectieve Visievorming

Een bewezen aanpak waarin proces, software en inhoud democratische
visievorming faciliteren voor groepen van 50 tot 150 deelnemers

Wat is collectieve visievorming

Collectieve Visievorming is een integrale aanpak die bestaat uit een uitgekiend proces, ondersteund door specialistische GDSS software en diepgaande inhoudelijke kennis van het speelveld door jarenlange ervaring met complexe vraagstukken. 

Daarbij levert Spilter de aanpak (1) en vertaalt deze aanpak binnen de software (2). De opdrachtgever (of een specialist in het vakgebied) levert de inhoudelijke kennis en relevante deelnemers (3).

Collectieve Visievorming is daarmee aanpasbaar aan de veranderende vraagstukken en zorgt voor veiligheid, toegankelijkheid en transparantie voor het gehele proces.

Recht doen aan de diversiteit

Collectieve Visievorming is een gestructureerde benadering die gebruikmaakt van een doordacht proces, gespecialiseerde GDSS-software en diepgaande ervaring op het gebied van complexe vraagstukken. 

Deze aanpak, geleid door Spilter, omvat zowel de methodologische begeleiding, als de integratie ervan binnen de software. De opdrachtgever draagt bij aan de inhoudelijke expertise. De kracht van Collectieve Visievorming ligt in de flexibiliteit om zich aan te passen aan evoluerende vraagstukken, terwijl het tegelijkertijd zorgt voor veiligheid, toegankelijkheid en transparantie gedurende het hele proces.

De verschillende Collectieve Visievorming aanpakken

Voor energietransitie

in samenwerking met Schuttelaar&partners

  De innovatieve technologische oplossing en procesaanpak van Spilter worden gecombineerd met de inhoudelijke kennis en ervaring van Schuttelaar & Partners op het gebied van energietransitie. 

  Deze aanpak creëert een unieke meerwaarde voor organisaties met vraagstukken in de energietransitie door de gecombineerde expertise op het gebied van technologie en communicatie, die organisaties in staat stelt om complexe uitdagingen versneld en gedragen aan te pakken en innovatieve oplossingen te realiseren.

  Maatwerk vraagstuk

  Geheel naar uw eisen

   Collectieve Visievorming is het beste te omschrijven als een interactieve en integrale aanpak. Belanghebbenden geven hun inhoudelijke beeld over een specifiek onderwerp. In meerdere rondes wordt de input van deze belanghebbenden gestructureerd, gewogen en geprioriteerd, waarbij het democratische en participatieve karakter voorop staan. 

   Het resultaat is een verrijkte visie die recht doet aan de diversiteit van alle belanghebbenden. Én die vele malen sneller en effectiever tot stand is gekomen dan via een regulier participatietraject.

   Wat zijn de voordelen

   De Collectieve Visievorming aanpak heeft verschillende voordelen voor opdrachtgevers, denk hierbij aan:

   Compleetheid en Integratie: Door zowel het proces, de software als de inhoudelijke expertise te combineren, zorgt het voor een holistische benadering van visievorming. Dit maximaliseert de kans op een goed doordachte en allesomvattende visie.

   Efficiëntie en Effectiviteit: De gestructureerde aanpak en de ondersteuning van gespecialiseerde software helpen bij het efficiënter maken van het visievormingsproces. Dit kan leiden tot tijd- en kostenbesparingen, evenals een verhoogde effectiviteit in het bereiken van de gewenste resultaten.

   Flexibiliteit en Adaptiviteit: Het vermogen om zich aan te passen aan veranderende vraagstukken is essentieel binnen complex domeinen zoals de energietransitie, armoedebestrijding of leefomgeving. Door onze aanpak kunnen nieuwe inzichten, ontwikkelingen en uitdagingen gemakkelijk worden geïntegreerd in het visievormingsproces.

   Veiligheid en Transparantie: De nadruk op veiligheid, toegankelijkheid en transparantie versterkt het vertrouwen van de betrokken stakeholders. Dit draagt bij aan een open en constructieve samenwerking, wat cruciaal is voor het succesvol ontwikkelen van een gedeelde visie.

   Betere Besluitvorming: Door het samenbrengen van diverse expertisegebieden en het faciliteren van gestructureerde discussies, kan deze aanpak leiden tot beter onderbouwde beslissingen en een breed gedragen visie. 

   Belangrijkste kenmerken

   • Voor grote groepen mensen met uiteenlopende belangen en meningen
   • Iedere stem wordt gehoord en telt even zwaar mee
   • Significante versnelling van een gedragen resultaat
   • Inclusieve en slimme samenwerkingsvormen
   • Transparant en traceerbaar proces
   • Real time data' en gegevensanalyse
   • Voldoet aan de hoogste veiligheidsstandaarden
   • Op maat gemaakt voor uw vraagstuk en specifieke situatie

   Spilter software

   Ons GDSS (Group Decision Support System) is het belangrijkste instrument en wordt gebruikt om informatie op te halen, te verrijken, te classificeren en te analyseren.

   Via ons Spilter GDSS ontleden, structureren en modelleren wij uw uvraagstukken. Dit biedt mensen de gelegenheid alle aspecten te overwegen en tot rake inzichten en doeltreffende oplossingen te komen. 

   Contact

   Nieuwsgierig naar wat voor u de best passende oplossing is? Aan de hand van een korte intake kunnen wij een goede indicatie geven van onze aanpak en de bijbehorende kosten. 

   Specialist op dit onderwerp is Steven Wagemaker. Hij is bereikbaar via Steven@spilter.nl