Energietransitie

De energietransitie als kansrijke
gebiedsontwikkeling 
 

Met de Versnellingskamer snel en goed de transitiecapaciteit van een gebied in kaart

Met de Energietransitie Versnellingskamers en de Factor-C omgevingsanalyse stellen we in korte tijd vast wat de transitiecapaciteit is van een gebied. We brengen lopende en geplande initiatieven van gemeenten, woningcorporaties, bedrijven en energiecorporaties nauwkeurig in kaart. Waar mogelijk combineren we die in Energiehubs; een concentratie van opwekking, afname, transformatie, opslag en transport van energie. 

De Energietransitie Versnellingskamer structureert het proces van exploratie tot realisatie van levensvatbare energiehubs en brengt in kaart welke bestuurlijke capaciteiten en participatie nodig zijn voor een succesvolle energietransitie.  

De Versnellingskamers zijn gebaseerd op een data gedreven methodiek ‘tussen beleid en doen’ om versneld te komen tot investeringswaardige projecten in de energie van morgen met draagvlak van omwonenden, kennis van partners en aansluiting op beleid gemeente.

Voordelen energietransitie Versnelllingskamers

  • Alle ervaring uit 10-tallen projecten in het noorden van Nederland zijn verwerkt in de aanpak.
  • Structureren het proces van exploratie tot realisatie van levensvatbare energiehubs
  • Brengen in kaart welke bestuurlijke capaciteiten en participatie nodig is voor een succesvolle energietransitie.
  • Houden rekening met kansen voor gebiedsontwikkeling en versterking op sociaal-economisch gebied.
  • Nemen zowel grote als kleine kernen mee in het vraagstuk
  • Uitvoering vanuit respect voor de omgeving en de cultuurhistorische waarde van het landschap

Waar hebben wij al een Versnelling aangebracht

Opdracht

Kan het GZI-terrein een nieuwe, duurzame bestemming krijgen?

Dat was de vraag die de NAM bij ons neerlegde. Door de inzet van de Versnellingskamer zijn de contouren van GZI Next bepaald en wordt er momenteel hard gewerkt aan een duurzame herinrichting van de locatie.

De energietransitie vraagt om samenwerking. Daarom onderzochten wij met o.a. de Gemeente Emmen, Provincie Drenthe, New Energy Coalition, Gasunie, ) en de NAM de mogelijkheden rondom hergebruik. 

Met een lerende organisatie voorlopen in de energietransitie

Regio’s die voorlopen gebruiken de energietransitie als aanjager voor hun bestuurlijke agenda’s op het gebied van human capital, zorg, onderwijs en bedrijvigheid. De Versnellingskamers benadrukken samenwerking, leer- en netwerkeffecten en uitvoerbaarheid en dragen concreet bij aan de vorming, uitvoering en bijsturing van energiestransitieagenda’s. 

De energietransitie Versnellingskamers structureren het proces van exploratie tot realisatie van levensvatbare energiehubs en brengen daarnaast de benodigde bestuurlijke capaciteiten en participatievereisten in kaart.

Ontdek óók hoe de Versnellingskamer uw energietransitievraagstuk verder kan helpen.    

De energietransitie als kansrijke gebiedsontwikkeling

De transitie naar nieuwe vormen van energie en verdienmodellen is in volle gang en manifesteert zich op verschillende niveaus. Op tactisch niveau speelt ontwikkeling van technologie. Op politiek en strategisch gebied worden vraag en aanbod gecreëerd door regulering en prikkels op financieel en gedragsgebied. Voor beleidsmakers en ondernemers biedt de energietransitie naast uitdagingen ook uitgelezen kansen voor gebiedsontwikkeling en versterking op sociaal-economisch gebied. 

Naar onze ervaring biedt de energietransitie regio’s uitgelezen kansen om zich te ontwikkelen in bestuurlijk, planologisch, sociaal en economisch opzicht. Dit verbetert het vestigingsklimaat voor werknemers en bedrijven. 

Competenties in lijn brengen met ambities

Een gebied beschikt niet altijd zelf over de competenties om de transitie tot stand te brengen. In de Energietransitie Versnellingskamer besteden we de nodige aandacht aan de middelen en capaciteiten die nodig en beschikbaar zijn. Doordat bedrijven, overheden en instellingen de kritische middelen en capaciteiten vroegtijdig in beeld te hebben, kunnen ze die op tijd aantrekken. 

Gemeente Het Hogeland is prachtig gelegen in de kop van Groningen, net onder de eilanden en verkeert in een unieke situatie. Het Hogeland grenst aan de industriegebieden Eemshaven en Delfzijl en is een relatief dunbevolkt en uitgestrekt gebied met in verhouding veel NAM-terreinen. Op sommige van deze terreinen wordt de gasproductie stilgelegd, op andere verminderd. De terreinen hebben een  geavanceerde infrastructuur en ontmanteling daarvan is kostbaar. Hergebruik van de terreinen als Energiehub biedt unieke kansen voor de energietransitie. Omdat investeringskosten lager zijn en vergunningen vaak al zijn verleend is de business case van Energiehub projecten aantrekkelijker en de doorlooptijd korter.  

De Wolden is een rijkgeschakeerd gebied in Drenthe. Ook hier liggen NAM-terreinen waarvan de productie wordt stilgelegd of verminderd. De Wolden wordt omsloten door het wegennet A28, A32 en de N371. De N375 doorkruist het gebied van west naar noordoost. Dit wegennet biedt veel mogelijkheden voor de plaatsing van zonnepanelen. Met Rendo en N-TRA beschikt de Wolden over energiedienstverleners die zich actief richten op vergroening van het energieaanbod voor bedrijven en consumenten. De Energietransitie Versnellingskamers verschaften snel een overzicht van lopende en geplande energie-initiatieven en brachten bestuurders, ondernemers en investeerders samen die business cases ontwikkelen met een lokaal profiel.  

De Versnellingskamer versnelt langs 4 assen:

Planning en voorbereiding

Een online voorbereidings-versnellingskamer plaatst het vraagstuk in de bredere context. Bepaald wanneer de sessie geslaagd is, welke onderwerpen behandeld worden, welke deelnemers daarvoor nodig en welke stappen te maken zijn.

Methodiek en uitvoering

Het versnelt de traditionele manier waarbij groepen tot beleids- en besluitvorming komen. Digitale methodes, die niet in een klassieke meeting te realiseren zijn, zorgen ervoor dat complexe problematiek eenvoudig en overzichtelijk behandeld kan worden.

Technologie en facilitatie

Tekstuele en grafische terugkoppelingsmethoden maken de sessie uiterst efficiënt. Hierdoor worden alleen de belangrijke zaken besproken. Invloed van dominantie en hierarchie is geminimaliseerd waardoor ook de minder gangbare meningen worden gehoord.

Verantwoording en rapportage

Eenvoudig rapporteren en verantwoorden van resultaten. Extra verslagen schrijven is verleden tijd. Alle relevante data is digitaal beschikbaar en op ieder moment oproepbaar. Alle stappen in het besluitvormingsproces liggen digitaal vast.

Zelf aan de slag

Regio’s die voorlopen gebruiken de energietransitie als aanjager voor hun bestuurlijke agenda’s op het gebied van human capital, zorg, onderwijs en bedrijvigheid. De Versnellingskamers benadrukken samenwerking en leer- en netwerkeffecten en dragen concreet bij aan de vorming, uitvoering en bijsturing van energiestransitieagenda’s. 

Ontdek met ons hoe de Versnellingskamers een energietransitievraagstuk verder kunnen helpen. 

Contact

Neem geheel vrijblijvend contact met ons op en wij kijken wat voor u de best passende oplossing is. Aan de hand van een korte intake kunnen wij een goede indicatie geven van de kosten. 

Specialist op dit onderwerp is Steven Wagemaker. Hij is bereikbaar via steven@spilter.nl