De Versnellingskamer

Versnelt beleids- en besluitvorming 

Vrijwel alle onderdelen van de (publieke) bedrijfsvoering zijn gedigitaliseerd. Toch komen groepen nog altijd via de traditionele, klassieke meeting tot beeldvorming, oordeelsvorming en beleids- en besluitvorming. Dat kan ook anders: sneller en effectiever. 

Met de Versnellingskamer brengt u alle stakeholders in beeld en betrekt u deze optimaal bij het beleids- en besluitvormingsproces. De Versnellingskamermethode is geschikt voor vraagstukken waarin meerdere personen en/of organisaties een belang hebben en die over het algemeen wat complexer zijn of die vragen om onderhandeling. U neemt uw stakeholders mee in één of meer digitale Versnellingskamers en transformeert en versnelt langs deze weg uw beleids- en besluitvorming.  

Voorbeelden van domeinen waarin we werken zijn armoede, energietransitie, landbouw, wonen en waterbeheer. Hierbij gaat het vaak om gefragmenteerde vraagstukken met onderlinge verbanden die dus ook alleen in samenhang zijn op te lossen. Dit betekent vrijwel altijd de betrokkenheid van meerdere stakeholders en organisaties. 

Een belangrijk voordeel van de Versnellingskamer is de uitgebreide rapportagefaciliteit in Word of Excel. Hierdoor is de data uit Versnellingskamers snel beschikbaar voor bestuurders, beleidsmakers en deelnemers.   

Voordelen van een Versnellingskamer?

 • Biedt structuur in het oplossen van vraagstukken met meerdere stakeholders en organisaties, onduidelijkheid van doel en middelen, conflicterende belangen, inhoudelijk complexe materie en tijdsdruk.
 • Versnelt de wijze waarop groepen nog altijd via de traditionele, klassieke meeting tot beeldvorming, oordeelsvorming en beleids- en besluitvorming komen.
 • Legt alle stappen in het besluitvormingsproces digitaal vast. Waarbij Versnellingskamers die op elkaar aansluiten een programma vormen waarin domeinexperts, beleidsambtenaren, burgers en bestuurders een vraagstuk gezamenlijk verder brengen in een reeks van stappen.
 • Data uit Versnellingskamers is snel beschikbaar voor bestuurders, beleidsmakers en deelnemers door de uitgebreide rapportagefaciliteit in Word of Excel.
 • Factoren als macht en politiek spelen vaak een grote rol in beleids- en besluitvorming. De Versnellingskamer egaliseert het speelveld: iedere deelnemer komt gelijkelijk aan bod en ook de minder gangbare meningen worden gehoord.
0 jaar
ervaring
0 projecten
gingen u voor
0 Spilter
gebruikers

Wat is de Versnellingskamer?

 • Een high impact omgeving waarbij op basis van een gestructureerde aanpak inzichten stapsgewijs worden verkregen en besluiten genomen.
 • Interactie tussen deelnemers wordt ondersteund via slimme, doelgerichte SaaS technologie.
 • Maakt meningen realtime inzichtelijk in duidelijke grafieken waarmee de sessie interactief, inhoudelijk en effectief verloopt
 • Kan volledig digitaal gehouden worden, werkt naadloos met MsTeams of Zoom samen en creëert heldere rapportages in Microsoft Office extensies

Een Versnellingskamer organiseren   

Een goede voorbereiding is een belangrijke voorwaarde voor een succesvolle Versnellingskamer. Samen met u analyseren we het vraagstuk en het deelnemersveld dat nodig is om het vraagstuk op te lossen of verder te brengen.

Een online voorbereidings-versnellingskamer plaatst het vraagstuk in de bredere context. Bepaald wanneer de sessie geslaagd is, welke onderwerpen behandeld worden, welke deelnemers daarvoor nodig en welke stappen te maken zijn.  

Wanneer Versnellingskamers met verschillende deelnemers op elkaar aansluiten spreken we in aanvullende overleggen het overkoepelende ontwerp met u door.   

Waar hebben wij al een Versnelling aangebracht​

De Versnellingskamer versnelt langs 4 assen:

Planning en voorbereiding

Een online voorbereidings-versnellingskamer plaatst het vraagstuk in de bredere context. Bepaald wanneer de sessie geslaagd is, welke onderwerpen behandeld worden, welke deelnemers daarvoor nodig en welke stappen te maken zijn.

Methodiek en uitvoering

Het versnelt de traditionele manier waarbij groepen tot beleids- en besluitvorming komen. Digitale methodes, die niet in een klassieke meeting te realiseren zijn, zorgen ervoor dat complexe problematiek eenvoudig en overzichtelijk behandeld kan worden.

Technologie en facilitatie

Tekstuele en grafische terugkoppelingsmethoden maken de sessie uiterst efficiënt. Hierdoor worden alleen de belangrijke zaken besproken. Invloed van dominantie en hierarchie is geminimaliseerd waardoor ook de minder gangbare meningen worden gehoord.

Verantwoording en rapportage

Eenvoudig rapporteren en verantwoorden van resultaten. Extra verslagen schrijven is verleden tijd. Alle relevante data is digitaal beschikbaar en op ieder moment oproepbaar. Alle stappen in het besluitvormingsproces liggen digitaal vast.

De Versnellingskamer biedt een gelijk speelveld

De Versnellingskamer is met name zo bruikbaar in het publieke domein door de:  

 • toepasbaarheid in alle fasen van de beleidscyclus; 
 • nadruk op data en proces, die de integratie en goede overgang tussen de beleidscyclusfasen bevordert. 


Factoren als macht en politiek spelen vaak een grote rol in beleids- en besluitvorming. 
De Versnellingskamer egaliseert het speelveld: iedere deelnemer komt gelijkelijk aan bod en ook de minder gangbare meningen worden gehoord. 

Versnellingskamers die elkaar opvolgen en op elkaar aansluiten kunnen een programma vormen waarin domeinexperts, beleidsambtenaren, burgers en bestuurders een vraagstuk gezamenlijk verder brengen in een reeks van stappen. Voorbeelden zijn burgerparticipatie rondom omgevingsvisie en energietransitie, het bepalen van dienstverlening van een coronacrisisorganisatie, het opstellen van een provinciale Human Capital Agenda en het verkennen van gemeentelijke en provinciale samenwerkingsverbanden.

De rode draad door deze vraagstukken is telkens: de betrokkenheid van meerdere stakeholders en organisaties, onduidelijkheid van doel en middelen, conflicterende belangen, inhoudelijk complexe materie en tijdsdruk. In de Versnellingskamer wordt in korte tijd op gestructureerde wijze data vergaard.

Door deze  interactief te herschikken ontstaat inzicht en kennis. Die kunnen op hun beurt weer verder worden geanalyseerd. Hieruit komen dan weer vervolgstappen zoals het ontwerpen en beoordelen van scenario’s en, uiteindelijk, het nemen van besluiten en het formuleren van beleid 

Casestudy: Participatie

De afdeling Stadsontwikkeling binnen de gemeente Rotterdam wilde, naar aanleiding van een aantal voorvallen, een leidraad ontwikkelen om op een éénduidige wijze participatie binnen de gehele gemeente vorm te geven.

In samenwerking met Spilter is hiervoor een Versnellingskamer ontwikkeld die niet alleen het complete beeld heeft opgehaald van de huidige werkwijzen, de materialen die gebruikt werden en de verschillende wijzen waarop gecommuniceerd werd met burgers en bedrijven maar ook een nieuwe werkwijze heeft voortgebracht waardoor er een éénuidige lijn getrokken kon worden.

Contact

Neem geheel vrijblijvend contact met ons op en wij kijken wat voor u de best passende oplossing is. Aan de hand van een korte intake kunnen wij een goede indicatie geven van de kosten. 

Specialist op dit onderwerp is Steven Wagemaker.

Hij is bereikbaar via steven@spilter.nl