De Versnellingskamer

Versnelt beleids- en besluitvorming 

Vrijwel alle onderdelen van de (publieke) bedrijfsvoering zijn gedigitaliseerd. Toch komen groepen nog altijd via de traditionele, klassieke meeting tot beeldvorming, oordeelsvorming en beleids- en besluitvorming. Dat kan ook anders: sneller en effectiever. 

Met de Versnellingskamer brengt u alle stakeholders in beeld en betrekt u deze optimaal bij het beleids- en besluitvormingsproces. De Versnellingskamermethode is bij uitstek geschikt voor vraagstukken waarin meerdere personen en/of organisaties een belang hebben en die over het algemeen wat complexer zijn of die vragen om onderhandeling. 

U neemt uw stakeholders mee in één of meer digitale Versnellingskamers en transformeert en versnelt langs deze weg uw beleids- en besluitvorming.  

Voorbeelden van domeinen waarin we werken zijn energietransitie, landbouw, wonen en waterbeheer. Hierbij gaat het vaak om gefragmenteerde vraagstukken met onderlinge verbanden die alleen in samenhang zijn op te lossen. Dit betekent vrijwel altijd de betrokkenheid van meerdere stakeholders en organisaties. 

Toepassingen van Versnellingskamers

Klik hieronder om direct naar onze digitale oplossingen te gaan:

0 jaar
ervaring
0 bedrijven
maken gebruik van Spilter
0 projecten
gingen u voor

Voordelen van de Versnellingskamer

  • Biedt structuur in het oplossen van vraagstukken met meerdere stakeholders en organisaties, onduidelijkheid van doel en middelen, conflicterende belangen, inhoudelijk complexe materie en tijdsdruk.
  • Versnelt de wijze waarop groepen nog altijd via de traditionele, klassieke meeting tot beeldvorming, oordeelsvorming en beleids- en besluitvorming komen.
  • Legt alle stappen in het besluitvormingsproces digitaal vast. Waarbij Versnellingskamers die op elkaar aansluiten een programma vormen waarin domeinexperts, beleidsambtenaren, burgers en bestuurders een vraagstuk gezamenlijk verder brengen in een reeks van stappen.
  • Data uit Versnellingskamers is snel beschikbaar voor bestuurders, beleidsmakers en deelnemers door de uitgebreide rapportagefaciliteit in Word of Excel.
  • Factoren als macht en politiek spelen vaak een grote rol in beleids- en besluitvorming. De Versnellingskamer egaliseert het speelveld: iedere deelnemer komt gelijkelijk aan bod en ook de minder gangbare meningen worden gehoord.

Een Versnellingskamer organiseren

Een goede voorbereiding is een belangrijke voorwaarde voor een succesvolle Versnellingskamer. Samen met u analyseren we het vraagstuk en het deelnemersveld dat nodig is om het vraagstuk op te lossen of verder te brengen.

Een online voorbereidings-versnellingskamer plaatst het vraagstuk in de bredere context. Bepaald wanneer de sessie geslaagd is, welke onderwerpen behandeld worden, welke deelnemers daarvoor nodig en welke stappen te maken zijn.  

Wanneer Versnellingskamers met verschillende deelnemers op elkaar aansluiten spreken we in aanvullende overleggen het overkoepelende ontwerp met u door.   

Ons Group Decision Support System integreert daarbij alle elementen voor robuuste en efficiënte besluitvorming. En dat proces noemen wij Versnelling. 

Een belangrijk voordeel van de Versnellingskamer is de uitgebreide rapportagefaciliteit in Word of Excel. Hierdoor is de data uit Versnellingskamers snel beschikbaar voor bestuurders, beleidsmakers en deelnemers. 

de 5 elementen van een Versnellingskamer

Een Versnellingskamer is een samenspel van 5 elementen. Op zichtzelf staand zijn 4 van deze elementen –zonder de software- noodzakelijke onderdelen voor het vormgeven van een besluitvormingsproces.

  • Zonder context geen duidelijke vraag

  • Zonder inhoud geen bruikbare oplossingen

  • Zonder methode geen heldere aanpak

  • Zonder uitlevering geen werkvormen

Wanneer ze geïntegreerd worden én het element software, waarmee de belangrijkste barrières in besluitvorming zijn gemitigeerd, spreken we over een Versnellingskamer.

Onze reeds ingerichte Versnellingskamers standaardiseren het samenspel der 5 elementen voor structureel efficiëntere processen. Elke ingerichte Versnellingskamer bestaat uit een herbruikbaar pakket, waarvan wij de 5 elementen specifiek hebben ingevuld op basis van onze vakinhoudelijke expertise, kennis van groepsprocessen en kleine aanpassingen in de software.

Casestudies

De verzamelnaam van de dienst ‘Group Decision Support Software (GDSS) + facilitator + devices’ is De Versnellingskamer® 

Het is een samenspel van technologie, methoden en uitvoering dat leidt tot het verder brengen (oplossen) van inhoud- en context-specifieke vraagstukken en wordt momenteel veel gebruikt door gemeenten, provincies en ministeriële uitvoeringsorganisaties. Daarnaast wordt er veel gebruik gemaakt in de aanbestedings- en infrastructurele trajecten van Rijkswaterstaat.

Opdrachten

Contact

Neem geheel vrijblijvend contact met ons op en wij kijken wat voor u de best passende oplossing is. Aan de hand van een korte intake kunnen wij een goede indicatie geven van de looptijd en eventuele kosten. 

Onze vakspecialist is Steven Wagemaker.
Hij is te bereiken via steven@spilter.nl of klik op de onderstaande button voor een kennismaking;

Het specialisme van onze Consultants

ons Team

Steven Wagemaker

Complexe besluitvorming & Founder van Spilter

Sander
Blom

Software ontwikkeling & Strategische partnerships

Jerry van Staveren

Nationale Veiligheid &
Risk Assessments

Leon
Laureij

Inkoop Contract management &
Mark Methodiek