De Versnellingskamer

Versnelt beleids- en besluitvorming 

Vrijwel alle onderdelen van de (publieke) bedrijfsvoering zijn gedigitaliseerd. Toch komen groepen nog altijd via de traditionele, klassieke meeting tot beeldvorming, oordeelsvorming en beleids- en besluitvorming. Dat kan ook anders: sneller en effectiever. 

Met de Versnellingskamer brengt u alle stakeholders in beeld en betrekt u deze optimaal bij het beleids- en besluitvormingsproces. De Versnellingskamermethode is geschikt voor vraagstukken waarin meerdere personen en/of organisaties een belang hebben en die over het algemeen wat complexer zijn of die vragen om onderhandeling. U neemt uw stakeholders mee in één of meer digitale Versnellingskamers en transformeert en versnelt langs deze weg uw beleids- en besluitvorming.  

Voorbeelden van domeinen waarin we werken zijn armoede, energietransitie, landbouw, wonen en waterbeheer. Hierbij gaat het vaak om gefragmenteerde vraagstukken met onderlinge verbanden die dus ook alleen in samenhang zijn op te lossen. Dit betekent vrijwel altijd de betrokkenheid van meerdere stakeholders en organisaties. 

Een belangrijk voordeel van de Versnellingskamer is de uitgebreide rapportagefaciliteit in Word of Excel. Hierdoor is de data uit Versnellingskamers snel beschikbaar voor bestuurders, beleidsmakers en deelnemers.   

Voordelen van een Versnellingskamer?

 • Biedt structuur in het oplossen van vraagstukken met meerdere stakeholders en organisaties, onduidelijkheid van doel en middelen, conflicterende belangen, inhoudelijk complexe materie en tijdsdruk.
 • Versnelt de wijze waarop groepen nog altijd via de traditionele, klassieke meeting tot beeldvorming, oordeelsvorming en beleids- en besluitvorming komen.
 • Legt alle stappen in het besluitvormingsproces digitaal vast. Waarbij Versnellingskamers die op elkaar aansluiten een programma vormen waarin domeinexperts, beleidsambtenaren, burgers en bestuurders een vraagstuk gezamenlijk verder brengen in een reeks van stappen.
 • Data uit Versnellingskamers is snel beschikbaar voor bestuurders, beleidsmakers en deelnemers door de uitgebreide rapportagefaciliteit in Word of Excel.
 • Factoren als macht en politiek spelen vaak een grote rol in beleids- en besluitvorming. De Versnellingskamer egaliseert het speelveld: iedere deelnemer komt gelijkelijk aan bod en ook de minder gangbare meningen worden gehoord.
0 jaar
ervaring
0 + projecten
gingen u voor
meer dan 0 Spilter
gebruikers

Wat is de Versnellingskamer?

 • Een high impact omgeving waarbij op basis van een gestructureerde aanpak inzichten stapsgewijs worden verkregen en besluiten genomen.
 • Interactie tussen deelnemers wordt ondersteund via slimme, doelgerichte SaaS technologie.
 • Maakt meningen realtime inzichtelijk in duidelijke grafieken waarmee de sessie interactief, inhoudelijk en effectief verloopt
 • Kan volledig digitaal gehouden worden, werkt naadloos met MsTeams of Zoom samen en creëert heldere rapportages in Microsoft Office extensies

Een Versnellingskamer organiseren   

Een goede voorbereiding is een belangrijke voorwaarde voor een succesvolle Versnellingskamer. Samen met u analyseren we het vraagstuk en het deelnemersveld dat nodig is om het vraagstuk op te lossen of verder te brengen.

Een online voorbereidings-versnellingskamer plaatst het vraagstuk in de bredere context. Bepaald wanneer de sessie geslaagd is, welke onderwerpen behandeld worden, welke deelnemers daarvoor nodig en welke stappen te maken zijn.  

Wanneer Versnellingskamers met verschillende deelnemers op elkaar aansluiten spreken we in aanvullende overleggen het overkoepelende ontwerp met u door.   

Waar hebben wij al een Versnelling aangebracht​

De Versnellingskamer versnelt langs 4 assen:

Planning en voorbereiding

Een online voorbereidings-versnellingskamer plaatst het vraagstuk in de bredere context. Bepaald wanneer de sessie geslaagd is, welke onderwerpen behandeld worden, welke deelnemers daarvoor nodig en welke stappen te maken zijn.

Methodiek en uitvoering

Het versnelt de traditionele manier waarbij groepen tot beleids- en besluitvorming komen. Digitale methodes, die niet in een klassieke meeting te realiseren zijn, zorgen ervoor dat complexe problematiek eenvoudig en overzichtelijk behandeld kan worden.

Technologie en facilitatie

Tekstuele en grafische terugkoppelingsmethoden maken de sessie uiterst efficiënt. Hierdoor worden alleen de belangrijke zaken besproken. Invloed van dominantie en hierarchie is geminimaliseerd waardoor ook de minder gangbare meningen worden gehoord.

Verantwoording en rapportage

Eenvoudig rapporteren en verantwoorden van resultaten. Extra verslagen schrijven is verleden tijd. Alle relevante data is digitaal beschikbaar en op ieder moment oproepbaar. Alle stappen in het besluitvormingsproces liggen digitaal vast.

Een Versnellingskamer is een samenspel van 5 elementen. Alledaagse besluitvorming valt of staat bij de eerste 4 elementen. De Versnellingskamer borgt ze alle vier en verrijkt ze met het vijfde element software. Ons Group Decision Support System integreert alle elementen voor robuuste en efficiënte besluitvorming. En dat noemen wij VERSNELLING. 

Versnelling werkt bij uitstek in specifieke vormen van besluitvorming of samenwerking met een voorspelbaar proces en een herhalend karakter. Onze reeds ingerichte Versnellingskamers standaardiseren het samenspel der 5 elementen voor structureel efficiëntere processen. Elke ingerichte Versnellingskamer bestaat uit een herbruikbaar pakket, waarvan wij de 5 elementen specifiek hebben ingevuld op basis van onze vakinhoudelijke expertise, kennis van groepsprocessen en kleine aanpassingen in de software.

Professionals kunnen deze ingerichte Versnellingskamers zelfstandig inzetten zonder interne of externe facilitator. Tijdens onze Masterclasses leren uw projectmedewerkers een ingerichte Versnellingskamer gebruiken.

Casestudies

De verzamelnaam van de dienst ‘Group Decision Support Software (GDSS) + facilitator + devices’ is De Versnellingskamer® 

Het is een samenspel van technologie, methoden en uitvoering dat leidt tot het verder brengen (oplossen) van inhoud- en context-specifieke vraagstukken en wordt momenteel veel gebruikt door gemeenten, provincies en ministeriële uitvoeringsorganisaties. Daarnaast wordt er veel gebruik gemaakt in de aanbestedings- en infrastructurele trajecten van Rijkswaterstaat.

Versnelling via de schijf van 5

Een Versnellingskamer is een samenspel van 5 elementen. Op zichtzelf staand zijn 4 van deze elementen –zonder de software- noodzakelijke onderdelen voor het vormgeven van een besluitvormingsproces.

 • Zonder context geen duidelijke vraag

 • Zonder inhoud geen bruikbare oplossingen

 • Zonder methode geen heldere aanpak

 • Zonder uitlevering geen werkvormen

Wanneer ze geïntegreerd worden én het element software, waarmee de belangrijkste barrières in besluitvorming zijn gemitigeerd, spreken we over een Versnellingskamer.

Voor specifieke, voorspelbare en herhaalbare toepassingen op het gebied van groepssamenwerking hebben we, gebaseerd op onze expertise van het vakgebied én groepsprocessen diverse voorontworpen Versnellingskamers ontwikkeld. Dit zijn in essentie herbruikbare pakketten waarbij de elementen methode, software en uitlevering samenkomen in het systeem.

Contact

Neem geheel vrijblijvend contact met ons op en wij kijken wat voor u de best passende oplossing is. Aan de hand van een korte intake kunnen wij een goede indicatie geven van de doorlooptijd en kosten. 

Specialist op dit onderwerp is Steven Wagemaker.

Hij is bereikbaar via steven@spilter.nl