Een cruciaal element in de Nationale Veiligheidsstrategie

De hedendaagse wereld wordt gekenmerkt door onderlinge verbondenheid en globalisering op ongekende schaal. In die context is het van belang dat landen niet alleen hun nationale veiligheidsstrategieën ontwikkelen, maar ook de verschillende strategische afhankelijkheden erkennen, bespreken en begrijpen. Het ontwikkelen van nationale veiligheidsstrategieën is een complex proces en vereist voortdurende evaluatie en aanpassing.

Van voorspellen tot voorkomen

National risk assessments zijn in de afgelopen decennia steeds belangrijker geworden voor overheden. Dit wordt gedreven door verschillende ontwikkelingen die hebben bijgedragen aan een toename van complexiteit en de onzekerheid van risico’s die landen en/of regio’s kunnen treffen. Hierdoor kunnen de gevolgen van een risico zich snel ontwikkelen en verspreiden, waardoor het belangrijk is om ze te identificeren, te evalueren en te beheersen.