INFRASTRUCTUUR

Als pijler voor een duurzame en welvarende wereld 

Stakeholders engagement als essentieel onderdeel in de besluitvorming

Infrastructurele vraagstukken kenmerken zich vaak door een breed veld van stakeholders, een complexe besluitvorming en investeringen met vergaande consequenties in tijd, geld en personele inzet. 

Wanneer investeringen in de infrastructuur goed worden uitgevoerd helpen zij een duurzamere en welvarender wereld op te bouwen. Ze worden op tijd opgeleverd, blijven binnen budget en behalen de doelstellingen. Falen ligt echter op de loer. Dat begint al bij het bepalen van het juiste beleid (wat wil ik), de invulling van de projectdoelstellingen (wat vind ik belangrijk), het draagvlak voor ontwikkeling (waarvoor dient het) tot en met het juiste inkoopbeleid en de voornaamste contractafwegingen (hoe koop ik het). 

Aanbestedende partijen zetten de Versnellingskamer succesvol in bij omgevingsmanagement, projectmanagement en risicobeheersing. 

Voordelen van onze aanpak binnen infrastructurele projecten

  • Energietransitietrajecten met draagvlak omwonenden, kennis van partners en aansluiting op beleid gemeente.
  • Singificante vermindering van faalkosten tijdens uitvoering van infrastructurele projecten.
  • Samenwerkingsvraagstukken met aantoonbare versnelling en acceptatie onder de convenantpartners.
  • Partijen samen aan de onderhandelingstafel die elkaar normaliter niet zo snel opzoeken.
  • Bieden structuur en helpen bij het vaststellen van de juiste stakeholders, hun rol in het project en het moment dat zij betrokken worden.
0 infrastructuur
projecten begeleid
0 gemeenten
werken met ons samen
0 provincies
maken gebruik van Versnellingskamers

Infrastructuur als pijler voor een duurzame en welvarende wereld

De rol van infrastructuur in de samenleving lijkt eenvoudig. Het geeft ons de kans om te komen waar we naartoe willen, het biedt basisdiensten aan onze huizen en het biedt een plek voor leren en zorg. Vaak is infrastructuur een gegeven; een gebouw, een riolering of een weg waarvan we gebruikkunnen maken. Maar budgetoverschreidingen. Uitlopende planningen en slecht presterende projecten verlammen het vermogen van infrastructuur om te dienen als een optimaal platform voor menselijke en natuurlijke bloei.  

Infrastructuur is de sleutel tot economische kansen voor miljarden mensen en is een cruciaal instrument voor klimaatactie. Beide zijn urgente uitdagingen die de wereld nu moet aanpakken. In de zomer van 2020 heeft het World Economic Forum de Infrastructure 4.0-projectgemeenschap opgericht. Volgens dit comité is het essentieel om technologie te gebruiken voor de bouw van een wereld die beter is dan de huidige. De bouw, een belangrijke fase van de ontwikkeling van infrastructuur, is de op één na minst gedigitaliseerde sector in de economie. Alleen de landbouw is minder gedigitaliseerd. 

Strategische onderwijshuisvesting vraagt vooruitkijken

De huisvesting van onderwijs speelt zich af in een continu veranderende omgeving; zowel in onderwijsconcepten, demografie als exogene invloeden zoals bijvoorbeeld de energietransitie of COVID-19.

Gemeenten staan voor de uitdaging om in deze dynamische setting hun strategie op de onderwijshuisvesting te toetsen of bij te stellen. In onze highpressure Versnellingskamers komen de context van het project, de aanwezige expertise, de ontwikkelde methode, de juiste begeleiding en de relevante inhoud samen in één aanpak.  

Stakeholders betrekken bij uitdagende vraagstukken vraagt om transitie in denken

Rondom de invulling van de energiebehoefte -in combinatie met het afschalen van de gaswinning in Nederland- liggen niet alleen uitdagingen, maar ook kansen. Kansen om infrastructuur die binnenkort overbodig is, te hergebruiken in de energie-infrastructuur van morgen. Daarnaast zien we dat overal in Nederland nieuwe infrastructuur wordt aangelegd. Met de inzet van de Versnellingskamer brachten we partijen samen aan de onderhandelingstafel die elkaar normaliter niet zo snel opzoeken. Terwijl juist de samenwerking tussen deze partijen essentieel is om de energietransitie in Nederland een goede kans te geven. 

Voor Rijkswaterstaat ligt er een continue uitdaging om Nederland bereikbaar, droog en ontsloten te houden. De impact van bijvoorbeeld klimaatverandering, technologische vooruitgang of data-analyse zien we dagelijks terug. Kijk naar programma’s zoals Ruimte voor de Rivieren, nieuwe aanbestedingsvormen of digitalisering van inkoop.  De inzet van voorgeprogrammeerde Versnellingskamers, zoals de Claimscan, de PPC (Public Private Comparator) of de M.A.R.K. scan resulteert bij veel infraprojecten bij Rijkswaterstaat of Hoogheemraadschappen in een significante vermindering van de faalkosten. 

“We kwamen in één Versnellingskamer verder dan 100 uren in zaaltjes.”  
Beleidsmedewerker gemeente Utrecht

Onderwerpen

Procesoptimalisatie

Versnellingskamer & consultancy

Complexe vraagstukken hebben dezelfde rode draad: de betrokkenheid van meerdere stakeholders en organisaties, onduidelijkheid van doel en middelen, conflicterende belangen, inhoudelijk complexe materie en tijdsdruk.

In de Versnellingskamer wordt in korte tijd op gestructureerde wijze data, inzicht vergaard en vervolgstappen samengesteld die direct uitgevoerd kunnen worden.

Participatie

Betrokkenheid & eigenaarschap

De wereld van participatie vraagt om omgevingsbewust werken, kennis van menselijk gedrag, omgang met een wereld die vaak volatiel en complex is en het besef dat maatschappelijke belangen soms boven wetenschappelijke uitkomsten gaan.

Participatie is een proces, het is geen doel. Bij een goede vormgeving krijgen de juiste mensen de juiste stem op het juiste moment.

Stakeholdermanagement

Strategie & communicatie

Een omgevings- en actorenanalyse vormt wat ons betreft de basis van elk doeltreffend project of programma. 

Met onze aanpak kan een groep het gewenste resultaat van een project of programma snel verbinden met de betrokken en nog benodigde actoren. Daarnaast wordt bepaald welke rol en mate van betrokkenheid de actor moet hebben (of heeft) om het gewenste resultaat te behalen.

Wie hebben we al geholpen

Gemeente Utrecht

Voor de gemeente Utrecht is de Versnellingskamer ingezet om een strategisch onderwijshuisvestingsplan te maken. Volgens de opdrachtgever was met de inzet van de Versnellingskamer in één middag een grotere focus ontstaan dan “honderden uurtjes in zalen”.

Rijkswaterstaat

Met de inrichting van verschillende voorgeprogrammeerde Versnellingskamers; zijn bij veel infraprojecten bij Rijkswaterstaat enHoogheemraadschappen een significante bijdrage geleverd aan vermindering faalkosten, verhoging draagvlak en creëren projectdoelstellingen met bijbehorende EMVI criteria.

Gemeente Groningen

Door de gemeente Groningen wordt onderzocht in hoeverre restwarmte gebruikt kan worden in Groningen. Daar zijn ook meerdere commerciële bedrijven, zoals Gasunie en GSP bij betrokken. Met onze inzet is meer scherpte ontstaan in wat er nodig is om dit warmteproject in samenhang tot realisatie te brengen.

Onze opdrachten