Stakeholders aan
het woord

Tijdens de 24 uur van Shell voerde Spilter meerdere Versnellingskamers met marktpartijen, leveranciers, bewoners en medewerkers van Shell uit. 

Hierdoor kregen alle betrokkenen de mogelijkheid om actief mee te denken over hoe beter met elkaar samen te werken en een stap naar een groene(re) en zekere toekomst te zetten. 

Waarom werd Spilter ingezet

  • Een scherpe deadline, waardoor er in beperkte tijd een duidelijk resultaat behaald moest worden.
  • Expert op het gebied van stakeholderanalyse en de geschikte software om deze professioneel uit te voeren
  • Ervaring met diverse complexe vraagstukken van Shell, de energietransitie en goede onderlinge contacten

"De inzet van Spilter heeft ons zo veel meer opgeleverd dan van te voren gedacht"

 – Projectmanager 

Waar hebben wij al een Versnelling aangebracht​

De Versnellingskamer versnelt langs 4 kwadranten:

Plannings- en analyse elementen

Aan de hand van maar 1 voorbereidings-meeting plaatsen we het vraagstuk in de bredere context en kunnen met u bepalen wanneer de Versnellingskamer geslaagd is en welke deelnemers daarvoor nodig zijn.

Methodische- en uitvoerings elementen

Het toepassen van de juiste methoden voor deelvraagstukken en een werkproces binnen de randvoorwaarden leidt tot het gewenste resultaat.

Technologische en facilitatie-elementen

De Versnellingskamer maakt gebruik van tekstuele en grafische terugkoppelingsmethoden die de sessie interactief en effectief laten verlopen.

Administratieve elementen

Door de Versnellingskamer is rapporteren, verantwoorden, analyse resultaten en terugkijken op genomen stappen zeer eenvoudig. Er hoeven geen extra verslagen geschreven te worden. De data is digitaal beschikbaar en op ieder moment oproepbaar

GDSS Software achter de versnellingskamer

  • Een technologie ondersteunde methode om groepen mensen te ondersteunen bij het doorgronden van complexe problematiek
  • Ligt een wetenschappelijke methode aan ten grondslag
  • Digitaliseert en versnelt het besluitvormingsproces
  • Ondersteund interactie tussen deelnemers via slimme, doelgerichte SaaS technologie

Voor organisaties is besluitvorming zowel uiterst belangrijk als tijdrovend en ineffectief. Besluitvorming door groepen was als een roerloos eiland in de beweeglijke zee van de digitale transformatie. Spilter GDSS brengt hier verandering in. Het vernuftige GDSS systeem digitaliseert en versnelt het besluitvormingsproces door de interactie tussen deelnemers te ondersteunen met slimme, doelgerichte en tijdbesparende SaaS technologie. Onderzoek wijst uit dat organisaties die besluitvorming zien als een kritische vaardigheid, concurrerender en winstgevender zijn, aantrekkelijker voor medewerkers en een langere levensduur hebben. 

Contact

Neem geheel vrijblijvend contact met ons op en wij kijken wat voor u de best passende oplossing is. Aan de hand van een korte intake kunnen wij een goede indicatie geven van de kosten. Specialist op dit onderwerp is Steven Wagemaker. Hij is bereikbaar via steven@spilter.nl 

Specifieke wensen? Geen probleem