Doen we de dingen goed of doen we de goede dingen

Twee vragen die sterk op elkaar lijken, maar wel degelijk twee verschillende betekenissen hebben. Organisaties stellen in veel gevallen slechts de eerste vraag. Wil je echter weten of de bedrijfsdoelstellingen daadwerkelijk bereikt worden moet je de tweede vraag stellen.

Een goede voorbereiding is het halve werk

Eind jaren ’80 werden de eerste uitvoeringstaken losgeweekt van ministeries. De overtuiging was dat scheiding van beleidsvorming en beleidsuitvoering zou leiden tot meer professionaliteit en verbetering van dienstverlening. Deze specialisatie van taken biedt kansen voor samenwerking en kwaliteitsverbetering maar dit zorgt in de praktijk ook voor veel obstakels.

Onzorgvuldige besluitvorming leidt tot frictie

Voor overheden, organisaties en instanties is besluitvorming extreem belangrijk, maar tegelijkertijd ook tijdrovend en in veel gevallen ineffectief. Wil je bij besluitvorming namelijk dat iedere betrokkene een stem krijgt of ligt de focus juist op snel resultaat behalen?

Besluitvorming als ‘The last digital frontier’ – Is dat vreemd?

Wereldwijd zie je dat digitalisatie steeds meer onderdeel wordt van onze samenleving. Los van het feit dat de complexiteit van de samenleving erom vraagt, is de meerwaarde van digitalisatie een ‘no brainer’. Maar wanneer je dat beschouwt in besluitvorming investeren we miljarden in het beheren van projecten, maar slechts een fractie om het besluitvormingsproces te verbeteren.

Beleidsvorming verdieping

Onderwerpen van deze pagina Share on facebook Facebook Share on twitter Twitter Share on linkedin LinkedIn Besluitvorming – toenemende druk op beleidsmakers  Onze ervaring is dat beleidsmakers bij gemeenten en provincies op elk moment betrokken zijn bij drie tot zeven beleidstrajecten, die elk op zich weer bestaan uit een veelvoud van besluiten. Ook het bedrijfsleven […]

Besluitvorming verdieping

Onderwerpen van deze pagina Share on facebook Facebook Share on twitter Twitter Share on linkedin LinkedIn Besluitvorming in beleidsvorming – de kracht van de Versnellingskamer In besluitvorming in beleid wordt vaak onderscheid gemaakt tussen synoptische en incrementele besluitvorming. Synoptische besluitvorming veronderstelt volledig inzicht in alle aspecten van een besluit. Incrementele besluitvorming gaat uit van informatie […]