Doen we de dingen goed of doen we de goede dingen

Facebook
Twitter
LinkedIn

“Doen we de dingen goed of doen we de goede dingen?”. Twee vragen die sterk op elkaar lijken, maar die wel degelijk twee verschillende betekenissen hebben.

Organisaties stellen in veel gevallen slechts de eerste vraag. Een vraag die overigens heel zinvol is wanneer je een kwaliteitsslag wil maken, bijv. in een project, werkzaamheden of klantbeleving. Er wordt in dat geval kritisch naar de huidige activiteiten gekeken, om deze te toetsen en desgewenst te verbeteren.

Wil je echter weten of de bedrijfsdoelstellingen daadwerkelijk bereikt worden moet je de tweede vraag stellen: Doen we de goede dingen? Je wilt dan toetsen of de projecten, werkzaamheden en activiteiten bijdragen aan de geformuleerde organisatie doelstellingen. En dus niet of een losstaand project wel goed wordt uitgevoerd.

Waan van de dag regeert

Door de toegenomen werkdruk, uitdagingen rond de personele bezetting en verhoogde klantverwachtingen regeert in veel gevallen de waan van de dag. We reageren dan vaak op wat zich aandient en stellen achteraf pas de kritische vragen.

De goede dingen doen betekent in dit geval meer bezig zijn met timemanagement, de optimale inzet van middelen, preventie en het nadenken over de lange termijn. Het betekent ook dat je je niet teveel laat (af)leiden door prioriteiten van een ander of externe factoren. In plaats van de ene crisis naar de andere crisis te hollen.

Hoogstwaarschijnlijk herken je dit: je begint de werkdag met een TO-DO-lijst (een takenlijst) en gedurende de werkweek neemt deze lijst alleen maar toe. Bovendien stond in veel gevallen het werk dat je op een dag gedaan hebt niet op de takenlijst die we aan het begin van de week was samengesteld. Met andere woorden, we worden gestuurd en zijn reactief op wat zich aandient gedurende een werkweek. Maar is dat de juiste manier om de dingen aan te pakken?

Prioriteiten stellen

In veel functies moeten er nogal wat keuzes gemaakt worden als het gaat om de vraag waar jij je tijd aan besteedt. Hoe vergroot ik mijn impact? Maak ik de juiste keuzes? En hoe verhoog ik mijn productiviteit op een dag?

Er moeten prioriteiten gesteld worden maar wat heeft precies prioriteit? In de Dikke van Dale staat bij de betekenis van het woord prioriteit:
“Datgene wat voorrang krijgt of voorrang mag krijgen. In de praktijk zijn die activiteiten, die direct de meeste waarde toevoegen om de doelen in je werk te realiseren.”

Tijd kan je tenslotte maar één keer uitgeven. Veel organisaties worstelen echter met het stellen van prioriteiten en het realiseren daarvan. Zeker wanneer er meerdere stakeholders of mensen bij betrokken zijn of veel doelen even belangrijk voelen.

Alle doelen zijn belangrijk

Een groot misverstand is “Alles wat er op me af komt is belangrijk” maar veel mensen voelen het wel zo. En wanneer alles belangrijk is, hoe maak je dan de juiste keuzes? Hierdoor ontstaat al vrij snel een overweldigende takenlijst en daarmee een onvoldaan gevoel over de werkzaamheden, de progressie en het realiseren van de bedrijfsdoelstellingen. In de meeste gevallen wordt dit ‘alles is belangrijk-idee’ veroorzaakt door het feit dat doelen onvoldoende scherp geformuleerd zijn of omdat de organisatie simpelweg te veel doelen stelt in de beschikbare tijd.

De software van Spilter biedt uitkomst en is voor het stellen van prioriteiten breed inzetbaar. Van meningen peilen en ideeën op halen tot kennis delen en besluiten nemen. Bij groepen van 5 tot 1000+ personen. Zowel online als face-to-face.

Gezamenlijke prioritering is een cruciaal element voor elk proces dat te maken heeft met meer meningen, feiten of ideeën. Effectieve prioritering betekent dat veel, zo niet de meeste, mogelijke onderwerpen niet zullen worden onderzocht, waardoor het van belang is dat prioritering als eerlijk en niet-willekeurig wordt beschouwd.

Prioriteiten stellen met Spilter is niet alleen effectief en eerlijk, het is ook snel, wat betekent dat het meerdere keren in dezelfde sessie kan worden toegepast. Los van de hoeveelheid deelnemers.

Begeleiders van de sessie specificeren eenvoudig de beoordelingsmethode en criteria en kopiëren vervolgens de relevante items naar het beoordelingsblad. Na slechts een paar seconden kunnen de deelnemers door gedetailleerde maar toegankelijke resultatentabellen en grafieken inzicht krijgen in elkaars mening en gezamenlijk naar transparante besluitvorming werken.

Dit zorgt voor gedragen prioriteiten en betrokkenheid van iedere deelnemer. Zodat we de juiste dingen kunnen doen.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Auteur
Gerelateerd
Opdrachten
Archief
Zoeken
Categorieën
Bericht