privacy-verklaring-zonder-header-en-footer/

Privacy verklaring Het GDSS van Spilter, verder te noemen de Spilter-applicatie, wordt als een SAAS oplossingaangeboden aan de klanten. Het betreft een web-applicatie die gehost wordt in een centraalrekencentrum. De applicatie draait bij de gebruiker in een internet browser. Alle data van degebruikers wordt opgeslagen in een database in het rekencentrum. Deze data wordtontsloten door […]

ondersteuning

Privacy verklaring Het GDSS van Spilter, verder te noemen de Spilter-applicatie, wordt als een SAAS oplossingaangeboden aan de klanten. Het betreft een web-applicatie die gehost wordt in een centraalrekencentrum. De applicatie draait bij de gebruiker in een internet browser. Alle data van degebruikers wordt opgeslagen in een database in het rekencentrum. Deze data wordtontsloten door […]

Burgerberaad

Versnellingskamer Burgerberaad Deliberatieve democratie gedigitaliseerd Wat is een Burgerberaad? Eenentwintigste-eeuwse vraagstukken stellen onze democratie danig op de proef. Steeds meer burgers haken af als gevolg van polarisatie, versplintering en politiek falen. Kwesties als klimaatverandering, pandemiebestrijding, asielverlening, maar ook ‘simpelweg’ ruimtelijke ordening worden steeds hardnekkiger. De electoraal-representatieve democratie is schijnbaar steeds minder toegerust om de opeenvolging […]