Methodieken

Die worden ingezet tijdens de Versnellingskamers

Het business model canvas bestaat uit negen essentiële bouwstenen die de belangrijkste aspecten van een bedrijfsmodel beschrijven. Het is een strategisch hulpmiddel dat wordt gebruikt om het fundament van een bedrijfsmodel visueel en overzichtelijk weer te geven.

Dark number schattingen zijn pogingen om deze verborgen, ongedocumenteerde of niet-gerapporteerde gebeurtenissen te kwantificeren. Ze verwijzen naar het aantal gebeurtenissen of fenomenen die niet worden gerapporteerd, geregistreerd of gedetecteerd.

Een nationale risicobeoordeling (National Risk Assessment - NRA) is een gestructureerd proces dat gericht is op het identificeren, analyseren en beoordelen van risico's waarmee een land geconfronteerd kan worden.

Het Bow Tie Model dankt zijn naam aan de vorm van een strik (bow tie). Het model fungeert als een brug tussen de identificatie van potentiële bedreigingen en het ontwikkelen van effectieve beheersmaatregelen.

Scenario Planning houdt in dat groepen mogelijke toekomstige scenario's identificeren en analyseren om voorbereid te zijn op verschillende uitkomsten.

Brainstorming is een creatieve methode waarbij groepsleden ideeën genereren en delen zonder kritiek in de beginfase. Het helpt om diverse perspectieven en oplossingen te verkennen.

De top-consensusmethode is een gestructureerde benadering van groepsbesluitvorming die tot doel heeft om consensus te bereiken over een bepaalde kwestie.

Een Multicriteria Analyse (MCA) is een besluitvormingsmethode die wordt gebruikt om complexe beslissingen te nemen waarbij meerdere criteria of doelstellingen moeten worden afgewogen.

De nominale groepstechniek (NGT) is een volwaardig besluitvormingsproces en gaat veel verder dan het louter verzamelen van ideeën.

De Delphi-methode is een gestructureerde techniek die wordt gebruikt om consensus te bereiken over bepaalde onderwerpen of om voorspellingen te doen over onzekere toekomstige gebeurtenissen.

  • Biedt structuur in het oplossen van vraagstukken met meerdere stakeholders en organisaties, onduidelijkheid van doel en middelen, conflicterende belangen, inhoudelijk complexe materie en tijdsdruk.
  • Versnelt de wijze waarop groepen nog altijd via de traditionele, klassieke meeting tot beeldvorming, oordeelsvorming en beleids- en besluitvorming komen.
  • Legt alle stappen in het besluitvormingsproces digitaal vast. Waarbij Versnellingskamers die op elkaar aansluiten een programma vormen waarin domeinexperts, beleidsambtenaren, burgers en bestuurders een vraagstuk gezamenlijk verder brengen in een reeks van stappen.
  • Data uit Versnellingskamers is snel beschikbaar voor bestuurders, beleidsmakers en deelnemers door de uitgebreide rapportagefaciliteit in Word of Excel.
  • Factoren als macht en politiek spelen vaak een grote rol in beleids- en besluitvorming. De Versnellingskamer egaliseert het speelveld: iedere deelnemer komt gelijkelijk aan bod en ook de minder gangbare meningen worden gehoord.
Bericht