Bewonersavond

Realiseer een succesvol participatiemoment

Een zinvol participatiemoment

Op welke wijze betrek je de bewoners en andere belanghebbende bij de plannen? Hoe creëer je draagvlak of bereik je consensus? Hoe haal je nieuwe inzichten op? Op welke manier maak je deelname laagdrempelig? Dit kan allemaal doorslaggevend zijn voor het succes bij het uit te voeren project. 

Gemeentes die bewoners en belanghebbende betrekken in het proces realiseren draagvlak en werken aan een gezonde vertrouwensband met hun bewoners en belanghebbende.

Met een versnellingskamer participatie betrekt u de belanghebbende op de juiste manier, haalt u nieuwe inzichten op, heeft u bewoners in staat gesteld om input en of mening te delen. Door de inzet van Spilter wordt u niet gehinderd door locatie en omvang van het aantal deelnemers.

0 jaar
ervaring
0 gemeenten
werken met ons samen
0 + projecten
gingen u voor

Digitalisatie als katalysator voor het goede gesprek

Waarom een participatiemoment digitaliseren? Het gaat toch om het goede gesprek? Mag men dan niets meer zeggen? Jazeker wel. Graag zelfs! Maar niet zo dat iedereen op zijn of haar beurt moet wachten met praten, maar juist ‘door elkaar heen’. Niet oreren zonder inhoud en ook niet over een compleet ander onderwerp. 

Door digitalisatie wordt structuur toegevoegd aan de avond en worden alleen inhoudelijke meningen gehoord en niet alleen die van de hardste schreeuwer, de grootste beïnvloeder of de beste communicatief vaardige.  Maar iedereen die iets inhoudelijks te zeggen heeft. En dan komen er prachtige gesprekken op gang tussen bewoners onderling wat resulteert in enorm waardevolle input voor uw project.

Kies bewust voor een succesvol participatiemoment

Wellicht herkenbaar. Een bewonersavond waarbij aanwezigen, die over iets heel anders ontevreden zijn, de avond ‘kapen’. Of een avond die u verlaat met flip-over vellen vol wensen. Op zich helemaal niet erg, als u het zo bedacht had én ook iets kunt doen met al die wensen. Als dat niet zo is, en u de bewoners achterlaat met grote verwachtingen, komt het heel snel over als ‘symbolische participatie’. En dat werkt als een rode lap op de gemiddelde burger. En u koos niet eens bewust voor ‘symbolische participatie, maar omdat er geen budget, mankracht of politiek draagvlak is voor het verwerken van de ideeën, is dat wel wat achterblijft bij de bewoners.

Maar het kan ook echt anders. Met onze Versnellingskamer ‘bewonersavonden’ kunt u kiezen uit meerdere ontwerpen voor een bewonersavond. Of u nu kiest voor ‘Gerichte consultatie’, ‘intensieve participatie’ of  meer in  de trant van ‘Beslis – meld – motiveer’. Het zijn één voor één allemaal beproefde methoden voor een succesvolle bewonersavond. Onze consultants vertellen u er graag over.

Waar hebben wij al een versnelling aangebracht

Transparantie om teleurstellingen te voorkomen

Onze ervaring is dat burgers, door hun betrokkenheid, veel eisen stellen. En dat is zeker niet altijd onterecht, maar wel lastig te managen.

Met de Spilter participatiemoment Versnelllingskamer heeft u de tool in handen om het wel goed te managen, de mensen het eerlijke geluid te laten horen en iedereen aan het woord te laten. Zo wordt de besluitvorming rondom het nieuwe speelplein, de inrichting van de nieuwe straat of de wijzigingen aan het plantsoen transparant, eerlijk en uitlegbaar.

En uiteraard zal niet iedereen het eens zijn met de uitkomt. Dat is inherent aan het feit dat niet alle mensen hetzelfde zijn, of met dezelfde gedachten leven. Er zullen dus altijd mensen zijn die wellicht teleurgesteld zijn of iets anders hadden bedacht. Dat is niet te voorkomen. Maar door de aanpak zal dat enerzijds een veel kleiner aantal mensen betreffen en anderzijds, door de wijze waarop de besluitvorming is vormgegeven, niet alleen uitlegbaar, maar ook eenvoudig politiek te verdedigen.

Kies soms voor Online en soms voor live bijeenkomsten

Uiteraard heeft het bijeenkomen in een zaal het groter sociaal component. U kunt als projectteam eenvoudig even 1:1 spreken met aanwezigen. Maar er zitten ook beperkingen aan. Iedereen moet naar de locatie toekomen. Dat werkt drempelverhogend. Ook al is het ergens midden in de wijk. Koffie/thee en zaal moeten geregeld zijn. Dat werkt kostenverhogend. Nog niet steeds vindt iedereen het fijn om in een zaal bij elkaar te komen. Covid-19 is niet weg. En nog wellicht het belangrijkste. Soms is bijeen komen niet de beste oplossing voor het onderwerp, maar is juist het feit dat men kan deelnemen uit zijn of haar vertrouwde omgeving, wel.

Maar wanneer u het combineert. Sommige bijeenkomsten zijn op locatie, maar anderen online. Net wat voor de doelstellingen nodig is, dan bent u effectief en efficiënt bezig met Belastinggeld, tijd van betrokkenen én grootste voordelen voor uw project.

Masterclass

  • Masterclass voor communicatie- en beleidsadviseurs
  • In twee dagen dag een allesomvattende ervaring met burgerparticipatie. Van communicatieplan tot Bewonersavond

Facilitatie

  • Maak gebruik van Spilter in een project.
  • Ondersteund door business consultant met extensieve ervaring op het gebied van burgerparticipatie en bewonersavonden

Licentie

  • Licentie Spilter om zelfstandig sessies te begeleiden
  • Regelmatig gebruik van Spilter bij projecten
  • Inclusief training voor facilitators van de Versnellingskamer
  • Technische support van Spilter

Contact

De contactpersoon voor participatie Versnellingskamer is Steven Wagemaker. Steven heeft meer dan 15 jaar ervaring in het vormgeven en begeleiden van participatietrajecten. Zowel bij gemeenten, als ook provincies of uitvoeringsorganisaties.

Hij is bereikbaar via Steven@spilter.nl 

Of vul het contactformulier op deze website in en stel uw vraag.