Een logische volgende stap voor de aanbestedende dienst

Aanbestedende diensten worden meer uitgedaagd om hun uitvragen functioneel te specificeren. Allemaal om méér uit een samenwerking te halen: méér innovatie, méér duurzame productieprocessen, méér win-win situaties. Met de toegenomen focus volstaan ouderwetse contracten allang niet meer. Om écht verder te komen zul je ruimte moeten geven aan de expertise van marktpartijen.

Ontwikkeling aanbestedingstoets

Ontwikkeling aanbestedingstoets via de M.A.R.K. methode Waarom werd Spilter ingezet In samenwerking met de afdeling ICG (integraal Contract Management) en projectteams binnen RWS een Thinklet ontwikkeld voor het toetsen van aanbiedingen volgens de M.A.R.K. Methode. Met deze methode in combinatie met de software van Spilter is tot op heden geen enkel bezwaar gekomen op de […]

Ontwikkeling criminaliteitsbeeldanalyse

Ontwikkeling criminaliteitsbeeld analyse Onze begeleiding In samenwerking met criminologen binnen het RIEC is een voorgedefinieerde Versnellingskamer ontwikkeld waarmee in één sessie de ondermijnende criminaliteit binnen een gemeente zichtbaar wordt. Het RIEC maakt daar op basis van vertrouwelijke informatie uit andere bronnen vervolgens een complete Criminaliteitsbeeldanalyse van. Voor alle gemeenten in Midden Nederland en provincie Limburg […]

Leon Laureij | Achter de versnelling

Achter de Versnelling Spilter is meer dan een logo op de gevel van een kantoor of de naam van de Versnellingskamer specialist. Het zijn de mensen achter de schermen die de echte Versnelling aanbrengen en Spilter écht Spilter maken. Het zijn o.a. de opdrachtgevers en projectleiders waarmee we samenwerken en ons eigen team van vakspecialisten. In dit […]