Versnellingskamer Beoordelen (met M.A.R.K.)

Inschrijvingen effectief, transparant
en
beargumenteerd beoordelen 

Wat is Beoordelen met M.A.R.K.?

Beoordelen met M.A.R.K. is de methodiek die Rijkswaterstaat toepast in de beoordeling van kwaliteit van inschrijvingen bij aanbestedingen van grond- weg- en waterbouw (GWW). De kern van deze methodiek is het Meerkleurig Argumentatief ReferentieKader, die zorgt voor uniformiteit, herleidbaarheid en structuur in beoordelingen.

Dit filmpje van Rijkswaterstaat legt de beoordelingsmethodiek in 2 minuten uit:

Wat houdt de Versnellingskamer Beoordelen (met M.A.R.K.) in?

De keuze voor de juiste opdrachtnemer is een belangrijke omdat een samenwerking vaak jaren duurt. Inschrijvingen juist wegen en waarderen is lastig en leidt vaak tot foute beoordelingen. Daar ondervindt zowel aanbesteder als inschrijver nadeel van.

De Versnellingskamer Beoordelen met M.A.R.K. (Meerkleurig Argumentatief ReferentieKader) is een Versnellingskamer waarmee een beoordelingsteam versneld en transparant de MARK-methodiek van Rijkswaterstaat toepast. En dus eenvoudiger en beter komt tot eenduidige, goed gemotiveerde beoordelingen. Dit borgt een juiste ranking van inschrijvingen en verbetert de terugkoppeling naar inschrijvers, waardoor begrip en acceptatie hoger zijn.

De Versnellingskamer Beoordelen met MARK bouwt op unieke kennis van de achtergronden, totstandkoming en toepassing van de beoordelingsmethodiek bij Rijkswaterstaat. Uiteraard is de Versnellingskamer ook aan te passen aan een andersoortige methodiek voor de beoordeling van kwaliteit in aanbestedingen.

Deze Versnellingskamer is nummer 5 in de reeks van 5 ICM-Versnellingskamers: Versnellingskamers voor faalkostenreductie in inkoop- en contractmanagement.

“De Versnellingskamer helpt om met MARK tot goed gemotiveerde beoordelingen te komen. Het ondersteunt de filosofie van de methodiek en zorgt voor efficiency, vastlegging en toegankelijkheid. Maakt het werk van beoordelaars én inkoper een stuk makkelijker”

Roel Belgers, Inkoopadviseur Rijkswaterstaat

"Welke inschrijving biedt de hoogste kwaliteit?"

Beantwoord deze vraag beter met de Versnellingskamer Beoordelen (met M.A.R.K.):

 • De MARK-methodiek wordt op de juiste wijze én tot twee keer zo snel toegepast.
 • Het doet recht aan de inspanningen van de inschrijvers waarbij de terugkoppeling volledig, transparant en gemotiveerd is.
 • Het levert eenvoudig een zorgvuldige doorgronding van inschrijvingen op aan de hand van argumentatieleer.
 • De inkoper kan het proces eenvoudig overzien en direct bijsturen wanneer er sprake is van kwaliteitsverlies.
 • Iedere beoordelaar beoordeelt de inschrijvingen in hun eigen tijd en tempo waardoor er geen beïnvloeding is door andere leden van het team.
 • Elk te beoordelen element van een individuele inschrijving wordt meegenomen in het uiteindelijke gunningsbesluit; het uitgangspunt bij een transparante terugkoppeling.
0 jaar
ervaring
0 ministeries
werken met ons samen
0 aanbestedingen
begeleid met ICM-versnellingskamers

Inschrijvingen beoordelen en terugkoppelen. Zonder bezwaren.

De inschrijvingen worden geanalyseerd met behulp van argumentatieleer alvorens deze worden gewaardeerd en gescoord. Dit levert een zorgvuldige doorgronding van de teksten op. Zo wordt een stevige basis gelegd voor een herkenbare terugkoppeling, die recht doet aan de inspanningen van de markt.

Door de inzet van de Versnellingskamer analyseert iedere beoordelaar de inschrijvingen in haar eigen tijd en tempo. Dit bevordert de objectiviteit bij het beoordelen, doordat de beoordelaars niet worden beïnvloed door andere leden van het team.

Simpelweg door in te loggen in het systeem kan de inkoopadviseur het gehele proces eenvoudig overzien en direct bijsturen wanneer er sprake is van kwaliteitsverlies. Hiermee reduceert u tijdverspilling tot een minimum.

Beoordelaars moeten hun individuele waarderingen voorzien van een motivering. Op deze manier wegen relevante elementen van een individuele inschrijving mee in het uiteindelijke gunningsbesluit; het uitgangspunt een juiste gunningsbeslissing en een transparante terugkoppeling.

Meningsverschillen worden gepresenteerd aan de hand van duidelijke grafieken, zodat consensusmeetings beperkt kunnen blijven tot inhoudelijke gesprekken. Dit versnelt het proces aanmerkelijk.

In het rapport dat vervolgens automatisch gegenereerd wordt, wordt de waardering van elk onderdeel van de inschrijving gemotiveerd teruggekoppeld aan de inschrijver. Dit levert een enorme tijdwinst op voor het beoordelingsteam en doet recht aan de inspanningen van de inschrijvers. Kortom, de Versnellingskamer Beoordelen (met MARK) is een logische volgende stap voor aanbestedende diensten.

Masterclass

Versnellingskamer Beoordelen met MARK

 • Masterclass voor beoordelaars en inkopers
 • In één dag een alomvattende ervaring met Beoordelen met MARK
 • Doorloop de Versnellingskamer Beoordelen met MARK aan de hand van oefeningen en een echte tendercasus uit de praktijk
 • Voorbereiding op de eerste keer Beoordelen met MARK bij een volgende aanbesteding

Facilitatie

Versnellingskamer Beoordelen met MARK

 • Maak gebruik van de Versnellingskamer Beoordelen met MARK bij een daadwerkelijke beoordeling in een aanbesteding
 • Inclusief eenmalig gebruik van de Spilter GDSS-software voor de Versnellingskamer
 • Ondersteund en begeleid door een business consultant met extensieve ervaring op het gebied van aanbesteden en tenderen

 

Licentie

Versnellingskamer Beoordelen met MARK

 • Regelmatig gebruik van de Versnellingskamer Beoordelen met MARK, speciaal ingericht voor uw inkooporganisatie
 • Inclusief training voor facilitators van de Versnellingskamer
 • Technische support van Spilter

Systematiek inzetbaar in elk domein 

Ook als u niet in de GWW-sector actief bent, maar wel met aanbestedingen heeft te maken, is de Versnellingskamer Beoordelen (met M.A.R.K.) interessant voor u. We richten deze graag in voor uw organisatie, al of niet in lijn met de MARK-methodiek van Rijkswaterstaat. 

De werkwijze is universeel en uitermate geschikt voor alle aanbestedingen waar gewerkt wordt met kwalitatieve gunningscriteria, zoals bij EMVI-BPKV.   

Waar hebben wij al een Versnelling aangebracht

Contact

Neem geheel vrijblijvend contact met ons op en wij kijken wat voor u de best passende oplossing is. Aan de hand van een korte intake kunnen wij een goede indicatie geven van de looptijd en eventuele kosten. 

Onze vakspecialist is Steven Wagemaker.
Hij is te bereiken via steven@spilter.nl of klik op de onderstaande button voor een kennismaking;