Corporates

Antwoorden op de complexe vragen van vandaag
en klaar voor de uitdagingen van morgen

Verandering als maatstaf

De wereld om ons heen verandert. Organisaties staan onder toenemende druk om zich te ontwikkelen en te vernieuwen. Dit wordt onder andere gedreven door technologische ontwikkelingen, nieuwe inzichten, veranderende klantverwachtingen en druk vanuit de markt. Complexiteit, intensiteit en samenhang neemt toe en organisaties zijn verplicht mee te veranderen. 

Het betekent structureel samenwerken om verschillende vraagstukken te onderzoeken en daar concrete oplossingen voor te bieden. Multidisciplinair samenwerken gaat daarbij verder dan één enkel project. Dat gebeurt vaak in combinatie met de introductie van nieuwe vormen van werken zoals scrum, agile of onze Versnellingskamer.

Toepassingen voor corporates

Klik hieronder om direct naar onze digitale oplossingen voor essentiële
processen te gaan:

0 jaar
ervaring
0 bedrijven
maken gebruik van Spilter
0 projecten
gingen u voor

Verandering als enige constante

De omgeving van een organisatie is altijd onderhevig aan verandering. Soms met impact op strategisch niveau maar altijd met impact op het tactisch- of operationeel niveau. De onvoorspelbaarheid en snelheid waarmee deze veranderingen plaats vinden vraagt om een nieuwe manier van veranderen. 

Om een geheel nieuwe aanpak, waarbij innovatieve en snellere methoden van samenwerking, beleidsvorming en besluitvorming leidend zijn. De beste bedrijven zijn namelijk in staat hun strategie dynamisch aan te passen aan volatiele, onzekere en complexe externe omstandigheden. Dynamische besluitvorming en het betrekken van de juiste interne en externe stakeholders is een essentiële vaardigheid.

Bedrijven zetten de Versnellingskamer aanpak succesvol in voor impactvolle strategie- en besluitvorming op het gebied van innovatie, procesoptimalisatie en missie- en visiebepaling.  

Hoe bedrijven Spilter inzetten

Cosun, het meest bekend van dochters Suikerunie en Aviko, gebruikt Spilter en de Versnellingskamer voor productinnovatie en samenwerking met partners en innovatieve startups. Dit verkort niet alleen de time to market van producten; het biedt Cosun bovendien een continue stroom van innovaties en AgriFood technologie. 

Nedmag, dat magnesiumzout wint rondom Veendam, gebruikte de Versnellingskamer om haar strategische toekomstopties te verkennen en haar positie te bepalen ten opzichte van andere belanghouders in de regio.  

NAM gebruikt de Versnellingskamer om haar terreinen beschikbaar te stellen voor de gemeentelijke en provinciale energietransitiedoelstellingen . Deelnemers aan de EnergyHub Versnellingskamers zijn bedrijven en burgers, gemeenten, provincies, maatschappelijke organisaties en belangenbehartigers.  

Welke onderwerpen ondersteunen we

  • Omgaan met de continue veranderende omgeving
  • Cultuur- en verandermanagement trajecten
  • Procesoptimalisaties en nieuwe werkvormen
  • Het toetsen van strategie en vormgeven van multidisciplinaire teams
  • Invulling geven aan complexe vraagstukken (bijv. de energietransitie)
  • De impact van technologische vooruitgang en adoptie
  • Participatie, betrokkenheid en eigenaarschap

Complexe vraagstukken in de Versnelling

De complexe vraagstukken van vandaag de dag hebben dezelfde rode draad: de betrokkenheid van meerdere stakeholders en organisaties, onduidelijkheid van doel en middelen, conflicterende belangen, inhoudelijk complexe materie en tijdsdruk.

Rondom de invulling van de energiebehoefte liggen niet alleen uitdagingen, maar ook kansen. Kansen om infrastructuur die binnenkort overbodig is, te hergebruiken in de energie-infrastructuur van morgen.  Met de inzet van de Versnellingskamer brachten we partijen samen aan de onderhandelingstafel die elkaar normaliter niet zo snel opzoeken. Terwijl juist de samenwerking tussen deze partijen essentieel is om de energietransitie in Nederland een goede kans van slagen te geven. 

Voor Rijkswaterstaat ligt er een continue uitdaging om Nederland bereikbaar, droog en ontsloten te houden. De impact van bijvoorbeeld klimaatverandering, technologische vooruitgang of data-analyse zien we dagelijks terug. De inzet van voorgeprogrammeerde Versnellingskamers, zoals de Claimscan of de Beoordelen met M.A.R.K. resulteert bij veel infraprojecten bij Rijkswaterstaat of Hoogheemraadschappen in een significante vermindering van faalkosten en aantoonbare versnellingen van de processen. 

Samenwerken aan een groene toekomst

Tijdens de 24 uur van Shell voerde Spilter meerdere Versnellingskamers met 400 leveranciers en 500 medewerkers van Shell uit. Waarbij zij met elkaar samen werken naar een groene(re) en zekere toekomst. 

Onderwerpen

Versnellingskamer

GDSS aanpak & consultancy

Complexe vraagstukken hebben dezelfde rode draad: de betrokkenheid van meerdere stakeholders en organisaties, onduidelijkheid van doel en middelen, conflicterende belangen, inhoudelijk complexe materie en tijdsdruk.

In de Versnellingskamer wordt in korte tijd op gestructureerde wijze data, inzicht vergaard en vervolgstappen samengesteld die direct uitgevoerd kunnen worden.

Stakeholdermanagement

Strategie & communicatie

Een omgevings- en actorenanalyse vormt wat ons betreft de basis van elk doeltreffend project of programma. 

Met onze aanpak kan een groep het gewenste resultaat van een project of programma snel verbinden met de betrokken en nog benodigde actoren. Daarnaast wordt bepaald welke rol en mate van betrokkenheid de actor moet hebben (of heeft) om het gewenste resultaat te behalen.

Continu verbeteren

Procesoptimalisatie & eigenaarschap

De wereld van participatie vraagt om omgevingsbewust werken, kennis van menselijk gedrag, omgang met een wereld die vaak volatiel en complex is en het besef dat maatschappelijke belangen soms boven wetenschappelijke uitkomsten gaan.

Participatie is een proces, het is geen doel. Bij een goede vormgeving krijgen de juiste mensen de juiste stem op het juiste moment.

Lees onze artikelen over dit onderwerp

Twee vragen die sterk op elkaar lijken, maar wel degelijk twee verschillende betekenissen hebben. Organisaties stellen in veel gevallen slechts de eerste vraag. Wil je echter weten of de bedrijfsdoelstellingen daadwerkelijk bereikt worden moet je de tweede vraag stellen.

Na ruim een jaar van hybride werken staan veel organisaties voor een grote uitdaging: het hybride werk toekomstbestendig en efficiënter maken. Want als de pandemie ons één ding geleerd heeft: we werken niet meer hetzelfde als de mensen die begin 2020 vanuit huis gingen werken.

De wereld om ons heen verandert. Complexiteit, intensiteit en samenhang neemt toe. Organisaties moeten mee veranderen maar benaderen veranderprocessen op verschillende manieren. Idealiter is elke organisatieverandering strategisch, weloverwogen en zorgvuldig gepland. De praktijk laat helaas in veel gevallen iets anders zien.

Contact

Neem geheel vrijblijvend contact met ons op en wij kijken wat voor u de best passende oplossing is. Aan de hand van een korte intake kunnen wij een goede indicatie geven van de kosten. 

Onze vakspecialist Corporates is Jerry van Staveren. Hij is te bereiken via Jerry@spilter.nl voor een kennismaking.