Corporates

Antwoorden op de complexe vragen van vandaag
en klaar voor de uitdagingen van morgen

Verandering als maatstaf

Bedrijven hebben steeds meer te maken met nieuwe ontwikkelingen die elkaar snel opvolgen.  Trends zorgen ervoor dat klanten andere verwachtingen hebben van dienstverlening. Bedrijven staan daarom voor de uitdaging om interne en externe stakeholders beter te betrekken bij hun kernprocessen om die uitdagingen het hoofd te bieden.

Multidisciplinair samenwerken gaat verder dan een enkel project. Het betekent structureel samenwerken om verschillende vraagstukken te onderzoeken en daar oplossingen voor te bieden en gebeurt vaak in combinatie met de introductie van nieuwe vormen van werken zoals scrum, agile en onze versnellingskamer.

Voordelen van onze aanpak binnen bedrijven

 • Bewezen methode waarmee betrokkenheid van stakeholders verhoogd wordt en besluitvorming versneld.
 • Levert resultaten van hogere kwaliteit ten opzichte van normale meetings, met meer draagvlak en met directe toepasbaarheid in de organisatie
 • Maakt meningen real-time inzichtelijk in duidelijke grafieken waarmee de sesssies interactief, inhoudelijk en effectief verlopen.
 • We maken gebruik van een GDSS-platform waarmee alle data centraal wordt opgeslagen en direct beschikbaar is in bijv. Word of Excel.
0 jaar
ervaring
0 bedrijven
maken gebruik van Spilter
0 projecten
gingen u voor

Onderwerpen

Procesoptimalisatie

Versnellingskamer & consultancy

Complexe vraagstukken hebben dezelfde rode draad: de betrokkenheid van meerdere stakeholders en organisaties, onduidelijkheid van doel en middelen, conflicterende belangen, inhoudelijk complexe materie en tijdsdruk.

In de Versnellingskamer wordt in korte tijd op gestructureerde wijze data, inzicht vergaard en vervolgstappen samengesteld die direct uitgevoerd kunnen worden.

Participatie

Betrokkenheid & eigenaarschap

De wereld van participatie vraagt om omgevingsbewust werken, kennis van menselijk gedrag, omgang met een wereld die vaak volatiel en complex is en het besef dat maatschappelijke belangen soms boven wetenschappelijke uitkomsten gaan.

Participatie is een proces, het is geen doel. Bij een goede vormgeving krijgen de juiste mensen de juiste stem op het juiste moment.

Stakeholder management

Strategie & communicatie

Een omgevings- en actorenanalyse vormt wat ons betreft de basis van elk doeltreffend project of programma. 

Met onze aanpak kan een groep het gewenste resultaat van een project of programma snel verbinden met de betrokken en nog benodigde actoren. Daarnaast wordt bepaald welke rol en mate van betrokkenheid de actor moet hebben (of heeft) om het gewenste resultaat te behalen.

Samenwerken aan een groene toekomst

Tijdens de 24 uur van Shell voerde Spilter meerdere Versnellingskamers met 400 leveranciers en 500 medewerkers van Shell uit. Waarbij zij met elkaar samen werken naar een groene(re) en zekere toekomst. 

Hoe bedrijven de Versnellingskamer software inzetten

Cosun, het meest bekend van dochters Suikerunie en Aviko, gebruikt de Versnellingskamer voor productinnovatie en samenwerking met partners en innovatieve startups. Dit verkort niet alleen de time to market van producten; het biedt Cosun bovendien een continue stroom van innovatieve plantaardige innovaties en AgriFood technologie. 

Nedmag, dat magnesiumzout wint rondom Veendam, gebruikte de Versnellingskamer om haar strategische toekomstopties te verkennen en haar positie te bepalen ten opzichte van andere belanghouders in de regio.  

NAM gebruikt de Versnellingskamer om haar terreinen beschikbaar te stellen voor EnergieHubs die de gemeentelijke en provinciale energietransitiedoelstellingen bevorderen. Deelnemers aan de EnergyHub Versnellingskamers zijn bedrijven en burgers, gemeenten, provincies, maatschappelijke organisaties en belangenbehartigers.  

Welke onderwerpen ondersteunen we

 • Omgaan met de continue veranderende omgeving
 • Procesoptimalisaties en nieuwe werkvormen
 • Het toetsen van strategie en vormgeven van multidisciplinaire teams
 • Invulling geven aan complexe vraagstukken (bijv. de energietransitie)
 • De impact van technologische vooruitgang en adoptie
 • Participatie, betrokkenheid en eigenaarschap

“Spilter heeft overzicht en structuur aangebracht binnen een complex proces. Ik zou ze van harte aanbevelen” 
– Projectleider Rijkswaterstaat

Mondialisatie: de wereld op je schouders of kansen voor excellente bedrijven?

Door mondiale handelsverdragen, internationalisatie, standaardisatie van producten en diensten en vrij verkeer van personen hebben bedrijven grotere mogelijkheden dan ooit tevoren.

De keerzijde van diezelfde medaille is intense concurrentie, ook voor talent. De gemiddelde levensduur van een groot Internationaal bedrijf is de laatste twintig jaar vrijwel gehalveerd tot 12,5 jaar. Dit is tegenwoordig ook de gemiddelde zittingsperiode voor een topmanager.

De topple rate, een maatstaf voor de snelheid waarmee een bedrijf haar leidende positie verliest in een industrie, neemt nog steeds toe 

Betere strategie en uitvoering – besluitvorming is de sleutel tot succes

De beste bedrijven zijn in staat hun strategie dynamisch aan te passen aan volatiele, onzekere en complexe externe omstandigheden. Dynamische besluitvorming en het betrekken van de juiste interne en externe stakeholders is een essentiële vaardigheid. Bedrijven zetten de Versnellingskamer succesvol in voor impactvolle strategie- en besluitvorming op het gebied van missie- en visiebepaling, innovatie en sales en marketingplannen. 

Bronnen

 1. Edwards, W. (1962). Dynamic decision theory and probabilistic information processing. Hum. Factors 4, 59–73. doi: 10.1177/001872086200400201

 2. Prezenski, S., Brechmann, A., Wolff, S., & Russwinkel, N. (2017). A cognitive modeling approach to strategy formation in dynamic decision making. Frontiers in Psychology, 8(AUG). https://doi.org/10.3389/fpsyg.2017.01335 

Opdrachten

Contact

Neem geheel vrijblijvend contact met ons op en wij kijken wat voor u de best passende oplossing is. Aan de hand van een korte intake kunnen wij een goede indicatie geven van de kosten. 

Onze vakspecialist Corporates is Jerry van Staveren. Hij is te bereiken via Jerry@spilter.nl voor een kennismaking.