Samenwerken voor een betere leefomgeving in het publieke domein

Facebook
Twitter
LinkedIn

Op 1 juni 2024 vond in Utrecht een belangrijke marktconsultatie plaats, georganiseerd door de Gemeente Utrecht. Deze bijeenkomst was gericht op het ontwikkelen van een nieuwe ‘Marktbenaderingsstrategie’. Deze strategie is essentieel voor het realiseren van gemeentelijke doelstellingen in de openbare ruimte, waarbij de samenwerking met marktpartijen centraal staat. In een tijd waarin de eisen en verwachtingen van inwoners steeds complexer worden, is het noodzakelijk om visievorming te benaderen als een gezamenlijk proces, waarin alle relevante belanghebbenden een stem hebben.

Inwoners staan centraal

De inwoners van Utrecht hebben steeds duidelijkere verwachtingen van hun leefomgeving en willen graag betrokken worden bij de projecten die hun directe leefomgeving raken. Toch zijn er in deze verwachtingen vaak rode draden te vinden: bewoners willen minimale overlast, maximale inspraak en snelle oplossingen voor problemen. Om aan deze verwachtingen te voldoen, moeten de gemeente en marktpartijen nauw samenwerken. Dit vereist niet alleen een goede communicatie, maar ook een gedeelde visie op hoe de leefomgeving het beste kan worden ingericht en onderhouden.

Naast de wensen van de inwoners spelen namelijk ook de belangen van de gemeente en de marktpartijen mee. Marktpartijen willen duidelijke specificaties, realistische planningen en stabiele samenwerkingsrelaties. De gemeente daarentegen streeft naar efficiëntie, duurzaamheid en innovatie. Het vinden van een evenwicht tussen al deze belangen is essentieel voor een succesvolle samenwerking. Zonder deze balans kunnen projecten vertraging oplopen of niet aan de verwachtingen van de belanghebbenden voldoen.

Recht doen aan diversiteit

De projecten binnen de openbare ruimte variëren sterk, van regulier onderhoud tot calamiteiten en groot onderhoud. Elk type project heeft zijn eigen uitdagingen en vereist een specifieke aanpak. Bovendien moeten alle projectfasen – van de planfase tot de overdrachtsfase – zorgvuldig worden gemanaged. Dit betekent dat de visievorming flexibel en adaptief moet zijn om effectief te kunnen reageren op verschillende omstandigheden en behoeften.

Om deze reden werd er tijdens de bijeenkomst gebruik gemaakt van Collectieve Visievorming, een methodiek die interactief en inclusief is. Deze aanpak maakt gebruik van gespecialiseerde software en een gestructureerd proces om de input van alle belanghebbenden te integreren. Hierdoor worden de diverse perspectieven en belangen van de gemeente, marktpartijen en inwoners op een efficiënte en transparante manier samengebracht.

Een van de grootste voordelen van Collectieve Visievorming is de mogelijkheid om tegelijkertijd met een groot aantal deelnemers te werken. Dit zorgt ervoor dat alle stemmen worden gehoord en dat er een inclusieve dynamiek ontstaat. Bovendien maakt de methodiek gebruik van real-time gegevensanalyse, waardoor de impact van ideeën en beslissingen direct zichtbaar is. Dit helpt bij het nemen van weloverwogen beslissingen die aansluiten bij de behoeften van alle betrokken partijen.

Het proces van Collectieve Visievorming waarborgt de veiligheid en transparantie van de discussie. Elke stem wordt vastgelegd, wat de integriteit van het proces waarborgt en ervoor zorgt dat alle input later kan worden geraadpleegd.

Van advies tot concrete actie

De marktconsultatie bestond uit vier fasen: inbreng van adviezen, discussie en selectie, prioritering, en vertaling naar concrete aanbevelingen. De deelnemers brachten adviezen in op verschillende thema’s zoals de samenstelling van werkzaamheden, selectie en contractering van marktpartijen, en samenwerking tijdens de uitvoeringsfase. Door middel van plenaire discussies en multicriteria-analyse werden de adviezen geëvalueerd en geprioriteerd, resulterend in concrete aanbevelingen die aansluiten bij de belangen van alle partijen.

De gestructureerde aanpak van de bijeenkomst zorgde daarmee voor waardevolle input die bruikbaar is voor toekomstige samenwerkingen en projecten. Deelnemers konden diepgaand nadenken over elke fase, wat leidde tot brede betrokkenheid en consensusvorming. Dit proces heeft ervoor gezorgd dat de belangen van de gemeente, de marktpartijen en de inwoners op een evenwichtige manier werden geïntegreerd, wat cruciaal is voor het succes van toekomstige projecten.

Deze gezamenlijke inspanning markeert een belangrijke stap richting een betere leefomgeving in Utrecht. Door de belangen van alle betrokkenen te respecteren en te integreren, kan deze visievorming leiden tot verbeterde samenwerkingen en betere resultaten. Het toont aan dat een collectieve benadering, waarin iedereen een stem heeft, de sleutel is tot het realiseren van duurzame, efficiënte en innovatieve oplossingen voor de uitdagingen in de openbare ruimte.

Facebook
Twitter
LinkedIn

————————————————————————————————————–

Collectieve Visievorming is onze integrale aanpak die bestaat uit een uitgekiend proces, ondersteund door specialistische GDSS software en diepgaande inhoudelijke kennis van het speelveld door jarenlange ervaring met complexe vraagstukken. 

Daarbij leveren wij als Spilter de aanpak (1) en vertaalt deze aanpak binnen de software (2). De opdrachtgever (of specialist in het vakgebied) levert de inhoudelijke kennis en relevante deelnemers (3).

Collectieve Visievorming is daarmee aanpasbaar aan de veranderende vraagstukken en zorgt voor veiligheid, toegankelijkheid en transparantie voor het gehele proces.

Auteur
Gerelateerd
Archief
Zoeken
Categorieën
Gerelateerd
Bericht