Risicobeoordeling – Spilter Methodieken

Een nationale risicobeoordeling (National Risk Assessment – NRA) is een gestructureerd proces dat gericht is op het identificeren, analyseren en beoordelen van risico’s waarmee een land geconfronteerd kan worden.

Bow tie – Spilter Methodieken

Het Bow Tie Model dankt zijn naam aan de vorm van een strik (bow tie). Het model fungeert als een brug tussen de identificatie van potentiële bedreigingen en het ontwikkelen van effectieve beheersmaatregelen.

Brainstorming – Spilter Methodieken

Brainstorming is een creatieve methode waarbij groepsleden ideeën genereren en delen zonder kritiek in de beginfase. Het helpt om diverse perspectieven en oplossingen te verkennen.

Methodieken

Methodieken Die worden ingezet tijdens de Versnellingskamers Risicobeoordeling – Spilter Methodieken Risicobeoordeling – Spilter Methodieken Een nationale risicobeoordeling (National Risk Assessment – NRA) is een gestructureerd proces dat gericht is op het identificeren, analyseren en beoordelen van risico’s waarmee een land geconfronteerd kan worden. Jerry van Staveren • november 22, 2023 • Methodieken Bow tie […]

Delphi methode – Spilter Methodieken

De Delphi-methode is een gestructureerde techniek die wordt gebruikt om consensus te bereiken over bepaalde onderwerpen of om voorspellingen te doen over onzekere toekomstige gebeurtenissen.