Factor-C online tool

Het krachtenveld digitaal

Wat is Factor-C

Mensen in de omgeving willen eerder betrokken worden bij beleid en projecten. Ze dragen (ervarings)kennis en suggesties aan; communicatief beleid is daarmee vaak ook beter beleid. Maar hoe maak je daar optimaal gebruik van? 

Hierover is uitgebreid gesproken met beleidsmakers en projectleiders bij de Rijksoverheid, de gemeenten en provincies. Daaruit kwam naar voren: verschillende communicatievraagstukken kunnen door beleidsmakers of projectleiders zelf worden opgelost, mits ze daar een handreiking bij krijgen, hoe ze dat moeten doen.

Factor-C is een werkwijze met concrete ’tools’ die beleidsmakers en andere inhoudelijke mensen helpt hun communicatiekracht te vergroten en meer omgevingsbewust te werken. Het is een groot voordeel dat inhoud en communicatie minder gescheiden worden van elkaar; aparte communicatieplannen worden niet meer gemaakt. 

De communicatieaanpak is integraal onderdeel van het beleids- of projectvoorstel (en daarmee ook van de besluitvorming).

Voordelen van de Factor-C tool

  • Werkt versnellend. Het proces van actoren in kaart brengen is volledig gedigitaliseerd. Het is gemakkelijk om in groepsverband actoren op de ringen van invloed te plaatsen en te voorzien van een kleur. Daarmee is aan te geven hoe deze actoren zich positioneren t.o.v. het project of programma. Daarmee ontstaat direct inzicht en beeld van de complexiteit van het project.
  • Simpele verslaglegging: Nooit meer post-its kwijt raken. De software slaat direct alle gegevens op, werkt naadloos samen met Teams of Zoom en creëert real-time heldere rapportages in Microsoft Office, met slechts één druk op de knop.
  • Doorlopend in te zetten en nooit meer een stakeholder over het hoofd zien. Het komt tijdens een projecten geregeld voor dat actoren veranderen of over het hoofd worden gezien. Via de tool is het eenvoudig om gedurende het project een belangenanalyse uit te voeren, de weerstand te toetsen (vrienden – vijandenanalyse) en een stakeholdersanalyse uit te voeren. Zodat u altijd grip houdt op uw project.
0 Gemeentes
Werken met Factor-C
0 Rapportages
Gegenereerd
0 Stakeholders
Geïdentificeerd

Digitale omgevingsanalyse

Men kan direct, en volledig online, aan de slag met verschillende typen stakeholders. Tevens kan aangegeven worden hoe deze in de wedstrijd zit t.o.v. het project door ze te plaatsen in de ringen van invloed.

Actoren in beeld brengen

Met de Factor-C online tool kan een groep op interactieve wijze het gewenste resultaat van een project koppelen aan de omgeving en de benodigde actoren.

Eenvoudig te gebruiken

Doelstellingen, contexten en de positie van actoren wijzigen immers en daarmee ook de behoefte aan nieuwe actoren of actoren in een andere rol. Vanwege de lichte werklast en de hoge opbrengst is Factor-C de ideale oplossing.

Opslaan van data

Naast dat je de tool gebruikt om met veel gemak een online sessie of fysieke sessie te begeleiden, kun je uit de sessies ook data filteren. De sessies blijven in het systeem staan en leveren daarmee ook omgevingsinformatie.

Licenties

ZZP
€ 1950

1 jaar 
1 licentie

Medium
€ 3750

1 jaar
2 licenties

Large
€ 4950

1 jaar
5 licenties

Enterprise
€ 7500

1 jaar
10 licenties

Maatwerk: mogelijk op aanvraag

Case: PAW Aanvraag

Gemeente Noardeast-Fryslân wil wijken zoveel mogelijk aardgasvrij maken en besloot een PAW-subsidie in recordtijd aan te vragen bij de Rijksoverheid door onze software in te zetten. Door alle belanghebbenden en stakeholders te verzamelen en op de juiste manier in kaart te brengen, waarbij nadrukkelijk gekeken wordt naar de uitvoerbaarheid, betaalbaarheid en betrokkenheid gaven zij hun ambitie aan. Daarnaast werd het proces op een creatieve manier gevisualiseerd en via een maatwerk aanpak naar alle betrokkenen gecommuniceerd. 

De Factor-C omgevingsanalyse eenvoudig gemaakt

Een omgevings- en actorenanalyse vormt wat ons betreft de basis van elk doeltreffend project of programma. Met de Factor-C omgevingsanalyse kan een groep het gewenste resultaat van een project of programma snel verbinden met de betrokkenen en de nog benodigde actoren. Op een interactieve manier neemt iedere actor – organisatie of persoon – deel aan een krachtenveldanalyse. Ook wordt bepaald welke rol en mate van betrokkenheid de actor moet hebben (of heeft) om het resultaat te behalen. De omgevingsanalyse verbetert de communicatieve kracht en de betrokkenheid bij en de uitvoerbaarheid van projecten en programma’s. Dit vergroot de kans dat het resultaat wordt behaald. 

Naar onze ervaring vormt een ontbrekende omgevings- en actorenanalyse een serieus obstakel voor de kwaliteit en uitvoering van een project of programma. Ook leidt een ontbrekende omgevings- en actorenanalyse vaak tot vertraging in vervolgtrajecten. Of tot problemen bij het opschalen daarvan. 

Waar hebben wij al een Versnelling aangebracht​

Contact

Neem geheel vrijblijvend contact met ons op en wij kijken wat voor u de best passende oplossing is. Aan de hand van een korte intake kunnen wij een goede indicatie geven van de meerwaarde van Factor C voor uw vraagstuk.

Specialist op dit onderwerp is Sander Blom.
Hij is bereikbaar via sander@spilter.nl 

Masterclass

Naast de software bieden wij ook masterclasses aan. In de masterclass leert u onder begeleiding van onze trainers met groepen door de juiste inzet van groepsdynamieken, software, -methoden en -technieken te begeleiden naar waardevolle resultaten m.b.t. de omgevingsanalyse.
Onderdelen zijn o.a. :

  • het gestructureerd in kaart brengen van de beleids- of projectomgeving
  • het creëren van een kalender waarin het contact van de juiste  (communicatie)instrumenten en netwerken wordt voorzien

Masterclass Factor-C Online Tool

€ 1.500,00

Masterclass sessie begeleiden

€ 1.500,00

Masterclass sessie ontwerpen

€ 3.000,00