Ringen van Invloed

Het krachtenveld digitaal

Intergraal onderdeel van de besluitvorming

Een juiste stakeholderanalyse zorgt ervoor dat alle belanghebbenden van een project, bedrijf of organisatie worden geïdentificeerd, geëvalueerd en gemanaged. Dat zorgt ervoor dat je als communicatieprofessional of beleidsmaker inzicht krijgt in de verschillende belangen en behoeften van het stakeholdersveld, wat helpt bij het formuleren van een strategie om de betrokkenheid van te vergroten en eventuele conflicten op te lossen. Het ondersteunt je bij het ontwikkelen van effectievere communicatiestrategieën, waardoor je beter in staat bent om weerstand tegen veranderingen te verminderen.

Een goed uitgevoerde analyse helpt bij het identificeren van potentiële risico’s die verband houden met het project of de organisatie. Door het identificeren van deze risico’s kan je preventieve maatregelen nemen om deze risico’s te verminderen, mitigeren of zelfs geheel te elimineren, waarmee je de kans op succes aanzienlijk vergroot.

Het draagt bij aan kwalitatief betere besluitvorming: de analyse geeft inzicht in de impact die de beslissingen hebben op verschillende belanghebbenden. Hierdoor kan je beter afwegen wat de beste optie is voor alle betrokken partijen. En niet onbelangrijk; het helpt bij het opbouwen van een goede relatie met de belanghebbenden door alle belangen en behoeften serieus te nemen en daar adequaat op te reageren. 

Mensen in de omgeving willen eerder betrokken worden bij beleid en projecten in de directe leefomgeving. Zij dragen daarbij kennis, ervaring en suggesties aan; communicatief beleid wordt daarmee ook beter beleid. Maar hoe geef je daar invulling aan en maak je daar optimaal gebruik van? 

Factor-C is een werkwijze met concrete ’tools’ die communicatie professionals en beleidsmakers helpt hun communicatiekracht te vergroten en meer omgevingsbewust te werken. Factor C is door de Academie voor Overheidscommunicatie ontwikkeld om communicatie in het hart van beleid te positioneren. Het is daarbij een groot voordeel dat inhoud en communicatie niet meer afzonderlijk van elkaar worden gezien. De communicatieaanpak wordt daarmee integraal onderdeel van het beleids- of projectvoorstel en besluitvorming.

Voordelen van de tool

  • Nooit meer een stakeholder over het hoofd zien. Het komt tijdens een projecten geregeld voor dat actoren veranderen of over het hoofd worden gezien. Via de tool is het eenvoudig om gedurende het project een belangenanalyse uit te voeren, de weerstand te toetsen (vrienden – vijandenanalyse) en een stakeholdersanalyse uit te voeren. Zodat u altijd grip houdt op uw project.
  • Het proces van actoren in kaart brengen is volledig gedigitaliseerd. Het is gemakkelijk om in groepsverband actoren te plaatsen en te voorzien van een kleur. Daarmee is aan te geven hoe deze actoren zich positioneren t.o.v. het project of programma. Daarmee ontstaat direct inzicht en beeld van de complexiteit van het project.
  • Snelle en simpele verslaglegging: Nooit meer post-its kwijt raken. De software slaat direct alle gegevens op, werkt naadloos samen met Teams of Zoom en creëert real-time heldere rapportages in Microsoft Office, met slechts één druk op de knop.
0 Gemeentes
Werken met Factor-C
0 Rapportages
Gegenereerd
0 Stakeholders
Geïdentificeerd

Ringen van Invloed eenvoudig gemaakt

Een omgevings- en actorenanalyse vormt wat ons betreft de basis van elk doeltreffend project of programma. Met de Factor-C omgevingsanalyse (Ringen van Invloed) kan een groep het gewenste resultaat van een project of programma snel verbinden met de betrokkenen en de nog benodigde actoren. Op een interactieve manier neemt iedere actor – organisatie of persoon – deel aan een krachtenveldanalyse. Ook wordt bepaald welke rol en mate van betrokkenheid de actor moet hebben (of heeft) om het resultaat te behalen. De omgevingsanalyse verbetert de communicatieve kracht en de betrokkenheid bij en de uitvoerbaarheid van projecten en programma’s. Dit vergroot de kans dat het resultaat wordt behaald. 

Naar onze ervaring vormt een ontbrekende omgevings- en actorenanalyse een serieus obstakel voor de kwaliteit en uitvoering van een project of programma. Ook leidt een ontbrekende omgevings- en actorenanalyse vaak tot vertraging in vervolgtrajecten. Of tot problemen bij het opschalen daarvan. 

Digitale omgevingsanalyse

Men kan direct, en volledig online, aan de slag met verschillende typen stakeholders. Tevens kan aangegeven worden hoe deze in de wedstrijd zit t.o.v. het project door ze te plaatsen in de ringen van invloed.

Actoren in beeld brengen

Met de Factor-C online tool kan een groep op interactieve wijze het gewenste resultaat van een project koppelen aan de omgeving en de benodigde actoren.

Eenvoudig te gebruiken

Doelstellingen, contexten en de positie van actoren wijzigen immers en daarmee ook de behoefte aan nieuwe actoren of actoren in een andere rol. Vanwege de lichte werklast en de hoge opbrengst is Factor-C de ideale oplossing.

Opslaan van data

Naast dat je de tool gebruikt om met veel gemak een online sessie of fysieke sessie te begeleiden, kun je uit de sessies ook data filteren. De sessies blijven in het systeem staan en leveren daarmee ook omgevingsinformatie.

De werkomgevingen binnen het Spilter GDSS bieden de communicatie professionals en beleidsmakers ondersteunende software met zeer gespecialiseerde en configureerbare methodes, waarmee projecten vormgegeven kunnen worden. De Ringen van Invloed uit de Factor-C overheidscommunicatie leidraad is daar een praktisch voorbeeld van, die volledige gedigitaliseerd is binnen onze Spilter GDSS Software. 

Spilter werkomgevingen zijn zelf-documenterend, wat betekent dat niet alleen de bijdragen van deelnemers worden vastgelegd en er direct na afloop van een sessie, met de druk op een knop, een rapportage uitgedraaid kan worden.

Beperk niet tot het projectteam

Het is onze ervaring dat veel overheidsorganisaties zijn verdeeld in diverse afdelingen die allemaal hun bijdrage moeten leveren aan een project. Bij een gemiddeld project zijn dat zo maar 5 tot 10 afdelingen. Van beleid tot uitvoering en van ontwerp tot communicatie. Als voor ieder project al deze mensen naar zaaltjes moeten om hun input te leveren, is hun werkdag snel om. Met Spilter is dat niet meer nodig. In een fractie van hun tijd of -bij hele drukke agenda’s- zelfs wanneer het hunzelf uitkomt, kunnen zij een waardevolle bijdrage leveren aan de totstandkoming van de participatieplan

Hergebruik eenvoudig eerdere sessies

Soms heeft u bij een project een bepaalde opzet gebruikt die u later, wanneer u een volgend project uitvoert, toch weer wilt gebruiken.  Of is er vanuit de eigen organisatie een bepaalde aanpak die gestandaardiseerd of wellicht voorgeschreven is. Dan zijn templates een ideale oplossing voor u. Het exporteren en importeren van eerdere stakeholder analyses, inclusief actoren is met Spilter zeer eenvoudig en overzichtelijk.

Delen is vermenigvuldigen

Waarom de kennis die u voor zich heeft, voor uzelf houden?  Of waarom iedere keer een succesvolle analyse ‘Ringen van Invloed’ opnieuw ‘programmeren’? Met Spilter is dat gelukkig niet meer nodig.

Sla alle stakeholders en de Ringen van Invloed op als sjabloon en importeer dit sjabloon om de analyse nogmaals gemakkelijk en snel uit te voeren, gedurende de looptijd van het project. 

 

Voorwerken en de juiste gesprekken voeren

Binnen Spilter kunnen deelnemers aan de analyse al toegang krijgen tot de software, nog voor de bijeenkomst plaats vind. Hierdoor kunnen bijvoorbeeld projectleden op ieder moment inloggen en actoren toevoegen en plaatsen op de Ringen van Invloed. 

De beoordeling en uiteindelijke definitieve plaatsing van actoren binnen de Ringen kan vervolgens tijdens de live sessie worden besproken, door consensus weer te geven op basis van gestelde drempels – de kleurenschema’s hebben direct visuele impact- en zorgen voor het juiste gesprek.

Groepen kunnen dan ter plekke conclusies trekken of nader onderzoek laten doen met een scherpe focus op wat echt relevant is.

Directe rapportage in Word of Excel

De facilitators kunnen op ieder moment een sessierapport maken in Word-formaat (.docx) voor distributie aan deelnemers en iedereen die de resultaten van die sessie zou moeten ontvangen.

Om tegemoet te komen aan verschillende informatiebehoeften, kunnen de facilitators de volledigheid van de verslaglegging aanpassen door onnodige of overbodige informatie te verwijderen.

Op basis van de zojuist gewijzigde configuratie wordt met een druk op de knop het rapport in Word-formaat (.docx) aangemaakt. Afhankelijk van de browserinstellingen kan het rapport direct in Word worden geopend of moet het eerst worden gedownload. Word biedt alle mogelijke manieren van bewerken en natuurlijk conversie naar PDF.

Casestudy: PAW Aanvraag

Gemeente Noardeast-Fryslân wil wijken zoveel mogelijk aardgasvrij maken en besloot een PAW-subsidie in recordtijd aan te vragen bij de Rijksoverheid door onze software in te zetten. Door alle betrokkenen op de juiste manier in kaart te brengen, waarbij nadrukkelijk gekeken werd naar uitvoerbaarheid, betaalbaarheid en betrokkenheid gaven zij hun ambitie aan. Daarbij werd het proces op een volledige manier vastgelegd en via een maatwerk aanpak naar iedereen gecommuniceerd. 

Waar hebben wij al een Versnelling aangebracht​

Contact

Neem geheel vrijblijvend contact met ons op en wij kijken wat voor u de best passende oplossing is. Aan de hand van een korte intake kunnen wij een goede indicatie geven van de meerwaarde van Factor C voor uw vraagstuk.

Specialist op dit onderwerp is Sander Blom.
Hij is bereikbaar via sander@spilter.nl 

Masterclass

Naast de software bieden wij ook masterclasses aan. In de masterclass leert u onder begeleiding van onze trainers met groepen door de juiste inzet van groepsdynamieken, software, -methoden en -technieken te begeleiden naar waardevolle resultaten m.b.t. de omgevingsanalyse.
Onderdelen zijn o.a. :

  • het gestructureerd in kaart brengen van de beleids- of projectomgeving
  • het creëren van een kalender waarin het contact van de juiste  (communicatie)instrumenten en netwerken wordt voorzien

Masterclass Factor-C Online Tool

€ 1.500,00

Masterclass sessie begeleiden

€ 1.500,00

Masterclass sessie ontwerpen

€ 3.000,00