Landelijk congres – Voorkomen van verplichte zorg

Voorkomen van verplichte zorg Op donderdag 13 juni j.l. vond in de Prodentfabriek het landelijke Congres “Voorkomen van verplichte zorg” plaats, georganiseerd door een coalitie van vooraanstaande organisaties binnen de geestelijke gezondheidszorg. Onder andere Stichting High & Intensive Care, Akwa GGZ, MIND, en de Nederlandse GGZ werkten samen aan dit belangrijke evenement, gericht op het […]

Informatieavond Schiehaven Noord

Informatieavond Schiehaven Noord Op 24 juni 2024 vond er een drukbezochte informatieavond plaats over de ontwikkelingsplannen voor Schiehaven in Rotterdam. Ruim 250 bewoners en belangstellenden kwamen samen om te luisteren naar de plannen en om mee te denken over de toekomst van dit gebied. Tijdens de avond verwelkomde de wethouder de aanwezigen en gaf een […]

Een gedeelde ontwikkeling tussen privaat en publiek

De afgelopen twee decennia zijn er ontwikkelingen te ontdekken in Nederland die zowel voor de publieke als de private sector gelden. Bekende Nederlandse bedrijven zoals Philips, Heineken en ASML hebben het toegepast om hun processen te optimaliseren. Maar dit geldt voor meer organisaties die streven naar verbeterde efficiëntie, lagere kosten en hogere klanttevredenheid.

Focus vanuit de breedte

Bij het ontwikkelen van beleid spelen verschillende elementen een rol die de dynamiek en haalbaarheid van het beleid beïnvloeden. Dit omvat onder andere de participatie van verschillende belanghebbenden, zoals belangengroepen, burgers en overheidsinstanties. Waarbij elke groep zijn eigen perspectief, belangen en prioriteiten heeft, wat de dynamiek en complexiteit van het proces sterk beïnvloed.

Een steeds complexer speelveld

Bij beleidsvorming komen diverse complexe elementen samen die de dynamiek en haalbaarheid van beleid bepalen. De betrokkenheid van verschillende belanghebbenden, de invloed van bureaucratische processen en de schaarste aan financiële middelen zijn slechts voorbeelden van de factoren die een belangrijke rol spelen bij dit proces.

Marktconsultatie – Marktbenaderingsstrategie

Marktconsultatie – Marktbenaderingsstrategie Op 1 juni 2024 organiseerde de Gemeente Utrecht een marktconsultatie om in gesprek te gaan met marktpartijen over het vormgeven van de ‘Marktbenaderingsstrategie’. Deze strategie is gericht op samenwerking met marktpartijen om gemeentelijke doelstellingen te realiseren, met een focus op werkzaamheden in de openbare ruimte. De strategie omvat algemene doelstellingen en leidende […]

De sleutel tot gecommitteerde beleidsvorming

In de wereld van projectmanagement en beleidsvorming is het essentieel om vanaf het begin een sterke basis te creëren. Door samen aan de start te staan, ontstaat een gedeelde visie en duidelijke doelen. Dit zorgt voor een eenduidige richting en voorkomt misverstanden en conflicten later in het project.

Onmisbaar bij een succesvolle GDSS sessie

De integratie van een Groep Decision Support System speelt een belangrijke rol in het efficiënt afhandelen van complexe vraagstukken. Echter, om het volledige potentieel van deze specialistische groepsbesluitvormingssoftware te benutten, is een competente en ervaren moderator onmisbaar.

Begrip van complexiteit

Organisaties in het publieke domein worden geconfronteerd met een groeiende diversiteit aan uitdagingen, die variëren van stedelijke ontwikkeling, duurzaamheid, sociale inclusie, energietransitie tot nationale veiligheid en economische groei. Het zijn vraagstukken die een diepgaand begrip vereisen van verschillende aspecten, van technologie en beleid tot sociale en economische factoren

Belemmeringen in groepsbesluitvorming

Groepsbesluitvorming vormt een fundamenteel onderdeel van elk succesvolle organisatie. Het vermogen om gezamenlijk beslissingen te nemen, draagt niet alleen bij aan verbeterde resultaten, maar optimaliseert ook samenwerking, creativiteit en betrokkenheid. Echter, dit kan geplaagd worden door verschillende knelpunten die de effectiviteit ervan kunnen ondermijnen.