Onmisbaar bij een succesvolle GDSS sessie

De integratie van een Groep Decision Support System speelt een belangrijke rol in het efficiënt afhandelen van complexe vraagstukken. Echter, om het volledige potentieel van deze specialistische groepsbesluitvormingssoftware te benutten, is een competente en ervaren moderator onmisbaar.

Begrip van complexiteit

Organisaties in het publieke domein worden geconfronteerd met een groeiende diversiteit aan uitdagingen, die variëren van stedelijke ontwikkeling, duurzaamheid, sociale inclusie, energietransitie tot nationale veiligheid en economische groei. Het zijn vraagstukken die een diepgaand begrip vereisen van verschillende aspecten, van technologie en beleid tot sociale en economische factoren

Belemmeringen in groepsbesluitvorming

Groepsbesluitvorming vormt een fundamenteel onderdeel van elk succesvolle organisatie. Het vermogen om gezamenlijk beslissingen te nemen, draagt niet alleen bij aan verbeterde resultaten, maar optimaliseert ook samenwerking, creativiteit en betrokkenheid. Echter, dit kan geplaagd worden door verschillende knelpunten die de effectiviteit ervan kunnen ondermijnen.

De beleidscyclus versnellen

Te midden van de dynamische landschappen van politiek, economie en samenleving, worden overheidsinstanties en gemeenten geconfronteerd met een complexe reeks uitdagingen bij het vormgeven van beleid. Van politieke wisselingen en budgettaire beperkingen tot technologische risico’s en ethische overwegingen, deze factoren werpen hindernissen op voor effectieve beleidsvorming.

Huidige besluitvorming vereist scherpe focus

Voor een gedegen besluit is een diversiteit in perspectieven noodzakelijk. Vandaag de dag worden organisaties echter geconfronteerd met steeds complexere vraagstukken, die een diepgaande en weloverwogen benadering van besluitvorming vereisen. De noodzaak om snel antwoorden of oplossingen te formuleren voor dergelijke vraagstukken creëert echter een spanningsveld.

Navigeren door de Beleidszee – Data-analyse en menselijke wijsheid

In de hedendaagse wereld van beleidsvorming is data een kompas geworden waarmee we de koers van onze beslissingen bepalen. Data geeft ons de mogelijkheid om de (mogelijke) impact van beleid te evalueren en, indien nodig, bij te sturen. Data is daarmee een krachtige tool die inzichten biedt op basis van feiten en cijfers maar de menselijke factor blijft essentieel in het beleidsvorming proces en mag daarom niet vergeten worden.

De toekomst vormgeven

Wanneer er aanzienlijke veranderingen plaatsvinden in de externe omgeving van een organisatie, zoals bijvoorbeeld de impact van de coronacrisis, maatregelen zoals de lockdown die de bedrijfsdynamiek beïnvloeden, opkomende technologische ontwikkelingen, inflatie die economische factoren beïnvloedt en de dreiging in Oekraïne die geopolitieke omstandigheden vertegenwoordigd, kan dit de noodzaak rechtvaardigen om de missie en visie van de organisatie eens goed te heroverwegen.

Competentieprofiel vaktherapeutisch professional van de toekomst

Competentieprofiel vaktherapeutisch professional van de toekomst De centrale vraag van de federatie voor vaktherapeutische beroepen draait om de herziening van het Landelijk Domein Profiel (LDP) en Beroepscompetentieprofiel (BCP) voor vaktherapeutische Beroepen.  De huidige trends en ontwikkelingen, denk onder andere aan Digitalisering en technologische innovaties, de ontwikkeling naar persoonsgerichte zorg, meer nadruk op preventie en welzijn en de verschuiving naar […]

Heroverweging van het resultatenmodel voortgezet onderwijs

Heroverweging van het resultatenmodel voortgezet onderwijs De Inspectie van het Onderwijs zocht ondersteuning bij de totstandkoming van een nieuw onderwijs resultatenmodel voor het Voortgezet Onderwijs. Om draagvlak te creëren voor de uitkomst, het proces transparant te laten verlopen en alle benodigde stakeholders actief mee te laten denken werd Spilter gevraagd samen met de Inspectie voor […]

De Omgevingswet en wat dit voor u betekent

Het Nederlandse landschap heeft een transformatie ondergaan met de invoering van de Omgevingswet per 1 januari 2024. Deze wet, die na een reeks van overwegingen en testen eindelijk groen licht had gekregen in de Eerste Kamer, belichaamt veel meer dan slechts een samenvoeging van regels en de introductie van een digitaal loket. Het vertegenwoordigt een paradigmaverschuiving in de manier waarop we onze leefomgeving benaderen en beheren.