De helft van strategische beslissingen pakt verkeerd uit

Meer dan de helft van de beslissingen van bestuurders pakt verkeerd uit. Dat is de ontnuchterende conclusie van het promotieonderzoek van Joep Steffes aan de Nyenrode Business Universiteit. Tijdsdruk, emoties en gebrek aan diversiteit in denken spelen een belangrijke rol bij deze verkeerde beslissingen.

Technologische ondersteuning

Terwijl de wereld evolueert en de complexiteit in overheidsvraagstukken lijkt toe te nemen, zetten steeds meer gemeenten en organisaties Group Decision Support Systems in. Met name de organisaties die streven naar effectieve en inclusieve besluitvorming, binnen een steeds complexere wereld. GDSS stelt besluitvormers namelijk in staat om te navigeren door de complexiteit van de moderne vraagstukken.

De schaduwzijde binnen het publieke domein

Groepsbesluitvorming binnen het publieke domein is een complex proces waarbij diverse individuen met verschillende achtergronden, ervaringen en overtuigingen samenkomen om gezamenlijk beslissingen te nemen die een breed scala aan mensen beïnvloeden. Echter, onderliggende percepties en persoonlijke biases van individuele groepsleden kunnen onbedoeld een schaduw werpen op het besluitvormingsproces

Transparante besluitvormingsprocessen

Er is een groeiende vraag naar transparante besluitvormingsprocessen binnen verschillende takken van de (semi-)overheid waarbij de beslissingen en de manier waarop ze worden genomen, kunnen worden gerechtvaardigd en verantwoord.

Een Noodzaak tot Verbetering

Gemeenten, uitvoeringsinstanties en andere organisaties binnen de publieke sector worden voortdurend geconfronteerd met nieuwe uitdagingen. Denk bijvoorbeeld aan nieuwe wet- en regelgeving of aan de groeiende verwachtingen van burgers. Het is een complexe omgeving die steeds meer vraagt om wendbaarheid, snelheid en innovatie maar aan de andere kant om zorgvuldigheid, nauwkeurigheid en het volgen van de letter van de wet.

Omgaan met complexe problemen -wicked problems-

Niet eerder waren er zo veel complexe vraagstukken. Deze complexiteit wordt aangewakkerd door factoren zoals toenemende verwevenheid, overvloedige informatie en de snelle ontwikkelingen van technologie. Het herkennen van de dieper liggende problemen in deze vraagstukken is van essentieel belang, omdat een verkeerde aanpak kan leiden tot inefficiënte oplossingen, zonder dat dit direct door de betrokkenen gerealiseerd wordt.

Visie op kwaliteit van GGZ zorg

Vernieuwing Visie op kwaliteit van GGZ zorg Een gezamenlijke, gedeelde visie op de kwaliteit van zorg in de ggz vormt de basis voor alle activiteiten die Akwa GGZ uitvoert. Deze geeft richting aan de ontwikkeling en evaluatie van kwaliteitsstandaarden en het stimuleren van het gebruik, het ondersteunen van leren en verbeteren op basis van data. […]

National risk assessments Witwassen en Terrorismefinanciering

National risk assessments Witwassen & Terrorisme financiering Spilter is gevraagd bij te dragen aan het onderzoek naar risico’s op terrorismefinanciering en witwassen in Nederland en weerbaarheid van het instrumentarium. Doel van deze National Risk Assessment (NRA) is het actualiseren van de eerder geïdentificeerde risico’s op terrorismefinanciering en witwassen met de grootste potentiële impact en van de […]

Het spanningsveld tussen participatie en besluitvorming

We leven in een periode waarin participatie en inclusieve besluitvorming steeds belangrijker worden. Het is echter lastig voor uitvoeringsinstanties, gemeenten en overheden om de juiste balans tussen efficiëntie en democratische waarden te vinden. Ze moeten zowel aan de eisen van beleidsimplementatie voldoen als de belangen van diverse belanghebbenden behartigen.

Regio deal 5e tranche

Regio deal 5e tranche Welke opgaven dienen uitgewerkt te worden in de regio deal Rond de zomerperiode zijn in 3 bijeenkomsten circa 20 vertegenwoordigers van de regio Zwolle, overheden, onderwijs en ondernemers bijeengekomen op het stadhuis in Zwolle om antwoord te geven op de centrale vraag ’Welke opgaven adviseren wij het regiobestuur om in de aanvraag […]