Provincie verdieping

Onderwerpen van deze pagina Share on facebook Facebook Share on twitter Twitter Share on linkedin LinkedIn Van Agenda tot Werkbedrijf De sector zorg en welzijn in Nederland heeft last van een te lage instroom en te hoge uitstroom van zorgmedewerkers. Dat zet druk op de instellingen in de branches verpleging, verzorging en thuiszorg en maakt […]

GZI energietransitie

GZI Emmen Energietransitie “Kan de Gaszuiveringsinstallatie (GZI) in Emmen en aangesloten gasboorputten hergebruikt worden in de energietransitie?” Dat was de vraag die de NAM neerlegde. Door de inzet van de Versnellingskamer zijn de contouren van GZI Next bepaald en wordt er momenteel hard gewerkt aan een duurzame herinrichting van de locatie. De energietransitie vraagt om samenwerking. Daarom […]

Warmtetransportleiding

Warmtetransport leiding Eemshaven – Groningen Met de Versnellingskamer snel en goed de transitiecapaciteit van een gebied in kaart Met meerdere stakeholders zoals Enexis, Gasunie, provincie Groningen, gemeenten en Eemsdelta de knelpunten, kansen en mogelijkheden van een warmtetransportleiding tussen Eemsdelta en Groningen in kaart brengen. Het project liep al geruime tijd waarbij de voortgang langzaamaan stokte. […]

Locatiecriteria Purmerend

Lokatiecriteria Purmerend Bepaling lokatiecriteria voor mensen met een multicomplexe problematiek Delen is vermenigvuldigen Gemeente Purmerend ondervond de kracht van een tegenbeweging bij onvoldoende participatie in hun zoektocht naar een woonlokatie voor mensen met een multicomplexe problematiek.  Aan de hand van interviews, locatiebezoeken en Versnellingskamers -waarbij niet alleen burgers, maar ook ambtenaren en raadsleden- betrokken werden […]

Energietransitie NOF

Energietransitie gemeente Noardeast-Fryslan Technologie en samenwerking versterken gebied  Gemeente Noardeast-Fryslân stelde zich een ambitieuze opgave: in 2030 moet 70% van de gebruikte elektriciteit duurzaam opgewekt zijn. In 2050 moeten alle woningen en bedrijven aardgasvrij zijn. Tot zover lijkt de situatie op die elders in het land. Echter, vanwege de lage bevolkingsdichtheid (<250 per km2) zijn […]

PAW aanvraag Anjum

PAW aanvraag Gemeente Noardeast- Fryslân aardgasvrij met hulp van Programma Aardgasvrije Wijken In het kader van de energietransitie wil de Gemeente Noardeast-Fryslân wijken zoveel mogelijk aardgasvrij1maken en besloot een versnelde PAW-subsidie aanvraag te starten bij de Rijksoverheid voor het opzetten van proeftuinen. De gemeente vindt het belangrijk dat dorpen en organisaties onderling van elkaar leren en […]

Armoedebestrijding

Hoeksche Waard spant een net(werk) om armoede Gemeente Hoeksche Waard heeft sinds 2018 een nieuwe politieke coalitie die het armoedevraagstuk in de gemeente wil aanpakken. In 2019 brengt een nulmeting in kaart waar armoede speelt in de gemeente en wie het betreft. Begin 2020 stelt Wethouder Huibert Steen samen met een team onder leiding van […]