Visie & Missie

Vlot en doelmatig de kernwaarden,
strategie,
missie en visie bepalen

Een passende, aansprekende missie en visie is strategisch uitvoerbaar

Met regelmaat zien we weinigzeggende of te brede missies en visies. Dat bemoeilijkt de vertaalslag naar effectieve strategieën en kan strategische drift veroorzaken: een situatie waarbij de strategie en de uitvoering daarvan afwijken van de missie en visie. Dat laatste veroorzaakt vaak discussies tussen werknemers, management, aandeel-, belang- en toezichthouders en kan spanning, onvrede en ergernis veroorzaken.

De missie is een ankerpunt voor de uitvoering en evaluatie van de strategie. De visie is concreet, bevat een doel en geeft richting aan de strategische planning. Er is een directe relatie tussen visie en strategie: visies met zowel te weinig als te veel ambitie kunnen uitmonden in ondermaatse resultaten. Een kritisch onderdeel van de M-V-S Versnellingskamer is het toetsen van de haalbaarheid en uitvoerbaarheid van de visie. We valideren de blik op de toekomst, de bijhorende marktsegmenten en de benodigde middelen en capaciteiten van de organisatie.  

Voordelen bij missie/visie trajecten

  • Missie- en visietrajecten waarbij medewerkers en andere stakeholders zichtbare en serieuze gesprekspartners zijn.
  • Waarbij landelijke en regionale beleidsvisie worden beschouwd
  • Een passende, aansprekende missie en visie oplevert die strategisch uitvoerbaar is
  • De blik op de toekomst, de bijhorende marktsegmenten en de benodigde middelen en capaciteiten van de organisatie valideert.
  • De stappen in de totstandkoming van de missie / visie digitaal vastlegt
  • Volledig digitaal gehouden kan worden omdat Spilter naadloos samenwerkt met MsTeams of Zoom.
0 jaar
ervaring
0 bedrijven
maken gebruik van Spilter
0 projecten
gingen u voor

Gezamenlijk missie en visie vastleggen en vertalen naar strategie en uitvoering

Een aansprekende missie en visie zorgen voor enthousiasme en elan. Een goed begin van de missie- en visievorming is de vraag: wat doen we en voor wie doen we het? Dat laatste is vlot en doeltreffend vast te stellen met (link naar Factor-C omgevingsanalyse de Factor-C omgevingsanalyse, die zich bij uitstek leent voor de participatie van werknemers en andere belanghouders. Met de Versnellingskamer hielpen we Utrecht Leert aan een nieuwe kernboodschap en de Raad van Ouderen aan een passende missie. We hanteren een creatief en goed gestructureerd proces en bepalen of de huidige kernboodschap en missie nog passen bij de omstandigheden en te behalen doelen. Ook bepalen we of de huidige activiteiten en missie en visie nog goed op elkaar aansluiten. De Versnellingskamer zorgt voor gestructureerde en doeltreffende discussie door vast te stellen wat de huidige situatie is, welke afwijkingen er zijn en hoe deze het best zijn te overbruggen. Het debat verstevigt de samenwerking, zorgt voor draagvlak en geeft nieuw elan. 

Met de Versnellingskamer vlot en doelmatig de kernwaarden, missie en visie bepalen

Kernwaarden zijn de principes van de organisatie en dienen als gids voor de strategieontwikkeling en binding met stakeholders. Krachtige en goed nageleefde kernwaarden versterken de reputatie en het succes van een organisatie.

Een missie biedt werknemers, aandeelhouders en belanghouders duidelijkheid over het overkoepelende (bestaans)doel van de organisatie en maakt duidelijk hoe de strategie van de organisatie verbonden is met dat doel.

Een visie biedt een blik op de toekomst, de rol die de organisatie daarin speelt en welke prestaties daarvoor gevraagd worden 

De Versnellingskamer versnelt langs 4 assen:

Planning en voorbereiding

Een online voorbereidings-versnellingskamer plaatst het vraagstuk in de bredere context. Bepaald wanneer de sessie geslaagd is, welke onderwerpen behandeld worden, welke deelnemers daarvoor nodig en welke stappen te maken zijn.

Methodiek en uitvoering

Het versnelt de traditionele manier waarbij groepen tot beleids- en besluitvorming komen. Digitale methodes, die niet in een klassieke meeting te realiseren zijn, zorgen ervoor dat complexe problematiek eenvoudig en overzichtelijk behandeld kan worden.

Technologie en facilitatie

Tekstuele en grafische terugkoppelingsmethoden maken de sessie uiterst efficiënt. Hierdoor worden alleen de belangrijke zaken besproken. Invloed van dominantie en hierarchie is geminimaliseerd waardoor ook de minder gangbare meningen worden gehoord.

Verantwoording en rapportage

Eenvoudig rapporteren en verantwoorden van resultaten. Extra verslagen schrijven is verleden tijd. Alle relevante data is digitaal beschikbaar en op ieder moment oproepbaar. Alle stappen in het besluitvormingsproces liggen digitaal vast.

Bekijk onze opdrachten uit dit werkveld

Klik op het logo om naar de desbetreffende casestudy te  gaan

Waar hebben wij al een Versnelling aangebracht

Contact

Neem geheel vrijblijvend contact met ons op en wij kijken wat voor u de best passende oplossing is. Aan de hand van een korte intake kunnen wij een goede indicatie geven van onze aanpak en de kosten. 

Specialist op dit onderwerp is Steven Wagemaker. Hij is bereikbaar via steven@spilter.nl