Versnellingskamer Burgerberaad

Deliberatieve democratie gedigitaliseerd

Wat is een Burgerberaad?

Eenentwintigste-eeuwse vraagstukken stellen onze democratie danig op de proef. Steeds meer burgers haken af als gevolg van polarisatie, versplintering en politiek falen. Kwesties als klimaatverandering, pandemiebestrijding, asielverlening, maar ook ‘simpelweg’ ruimtelijke ordening worden steeds hardnekkiger. De electoraal-representatieve democratie is schijnbaar steeds minder toegerust om de opeenvolging van gerelateerde crises te boven te komen, of beter nog, te voorkomen.

Gelukkig is in de afgelopen jaren in Nederland nieuwe hoop ontstaan met het idee van het burgerberaad of burgerforum, dat de zware uitdagingen van onze democratie het hoofd moet kunnen bieden.*

Het burgerberaad is een instrument van ‘deliberatieve democratie’, waarmee publieke beleidsvorming aan een gelote groep burgers wordt voorgelegd. Of beter gezegd: overgelaten. In een groepsgrootte variërend van 100 tot 150 inwoners bespreken zij gedurende twee tot zes weekenden een vraag waar de politiek geen eenduidig antwoord op kan geven. Voorzien van de nodige expertise, informatie en moderatie, komen deelnemers aan een burgerforum gezamenlijk tot weloverwogen, concrete besluiten. Buiten de invloedsferen van politieke partijen, lobbyisten en (sociale) mediaorganisaties.

*Geraadpleegde bronnen:
Reybrouck, D. van,  2021 (eerste druk 2013). Tegen verkiezingen. De Bezige Bij, Amsterdam.
Rovers, E., 2022. Nu is het aan ons. Oproep tot echte democratie. De Correspondent.

Dit filmpje van Netwerk Burgerberaad legt in 3 minuten uit wat een burgerberaad is.

0 jaar
ervaring
0 gemeenten
werken met ons samen
0 + projecten
gingen u voor

Wat houdt de Versnellingskamer Burgerberaad in?

Uiteraard moet een burgerberaad procedureel in goede banen worden geleid en moet van tevoren vaststaan wat het gekozen bestuur met de uitkomst van het beraad gaat doen. Ook is een deliberatie tool onontbeerlijk, om het gesprek efficiënt te structureren, deelname laagdrempelig te maken en de opbrengsten tussentijds en na afloop transparant vast te leggen en te delen. Dat en meer is juist waar onze Versnellingskamer Burgerberaad in voorziet.

Hoe kunt u voor uw gemeente, ministerie of ander overheidsorgaan een burgerberaad organiseren? Met onze geruime ervaring met burgerparticipatietrajecten en beleidsvorming bent u bij Spilter aan het juiste adres. Onze digitale Versnellingskamer is doorontwikkeld aan de hand van onze opdrachten voor gemeenten en ministeries waarbij de inbreng van inwoners en andere stakeholders centraal stond.

Wilt u weten hoe de Versnellingskamer Burgerberaad de reeds geleerde lessen borgt op het gebied van deliberatieve democratie? Lees dan dit blog.

‘Maar hier bestaan toch al andere tools voor?’

Ja, natuurlijk kunt u ook gebruik maken van allerhande enquête-instrumenten, poll tools, participatieplatforms of andere deliberatie tools. U kunt ook terug gaan naar brown papers en post-its!

Met de Versnellingskamer Burgerberaad haalt u echter een veel krachtiger én veelzijdiger tool in huis. De Versnellingskamer onderscheidt zich van andere oplossingen op de volgende manieren:

Waar hebben wij al een versnelling aangebracht

Contact

Uw contactpersoon voor de Versnellingskamer Burgerberaad is Leon Laureij. 

Hij is bereikbaar via Leon@spilter.nl 

Of maak direct een afspraak met hem.

Of vul het contactformulier op deze website in en stel uw vraag.