Vernieuwing Visie op kwaliteit van zorg Een gezamenlijke, gedeelde visie op de kwaliteit van zorg in de ggz vormt …

National risk assessments Witwassen & Terrorisme financiering Spilter is gevraagd bij te dragen aan het onderzoek naar risico’s op …

Regio deal 5e tranche Welke opgaven dienen uitgewerkt te worden in de regio deal Rond de zomerperiode zijn in 3 …

Klimaattafels Haags Klimaatakkoord Op weg naar ‘Den Haag klimaatneutraal in 2030’ wordt dit najaar een Haags Klimaatakkoord gemaakt. De …

Onderzoek naar risico’s op corruptie in Nederland en weerbaarheid van het instrumentarium Spilter is gevraagd bij te dragen aan …

Zinvolle daginvulling Een algemene voorziening ter vervanging van WMO licht samenstellen voor Hilversummersvoor wie dagactiviteiten zonder begeleidingniet vanzelfsprekend zijn …

Verbetermogelijkheden externe jobcoaching Kleine verbeteringen of radicaal anders?​ Vanuit de directie van UWV Werkbedrijf kreeg Spilter de opdracht om …

Samenwerking in Regio Zwolle rondom verstedelijking en NOVEX De ruimtelijke inrichting gestalte geven Het rijksprogramma NOVEX is bedoeld om …

Evaluatie Zware Berging In 4 regio’s met 33 contractanten de huidige samenwerking evalueren en concrete verbetervoorstellen vormgeven.  De netwerkdienst …

Expertbijeenkomst schattingsmethodiek Het begeleiden van een methodologische verkenning van de mogelijkheden om de omvang te schatten van kindermishandeling gerelateerd …

NBd Bewegwijzering – marktconsultatie Levering en Realisatie Bewegwijzering   Rijkswaterstaat PPO-ICM-LAN voerde onder begeleiding van Spilter een marktconsultatie uit in …

Transformatie van het platteland Het Brabants platteland heeft veelal een overwegend agrarisch karakter (in 2011 was de landbouw nog …

Botsproef diepe plassen Toetsen in hoeverre het instrumentarium van de Omgevingswet helpt om de risico’s te beheersen Rijk, provincies, …

Oude Noorden-Zuid Een degelijke en herleidbare omgevingsanalyse geheel volgens de Factor-C leidraad voor ‘Tuin van Noord’ In het gebied …

De ontwikkeling van een bestuurlijk kwaliteitslabel Het bereiken van overeenstemming over een bestuurlijk verband tussen scholen die zich onderscheiden …

Heemraadssingel  klankbord-en participatiebijeenkomsten Middels een reeks van klankbord-en participatiebijeenkomsten verzamelt Stad Rotterdam momenteel op gestructureerde wijze meningen en opinies …

De maatschappelijke positie van het onderwijsbestuur In een tijd waarin de uitdagingen voor het onderwijs groot zijn, de krachten …

Strategische onderwijshuisvesting Schoolgebouwen die geschikt zijn voor het geven van modern onderwijs. Niet alleen nu, maar ook in de …

Regionaal overleg acute zorg Continu verbeteren van de onderlinge samenwerking en het op elkaar afstemmen van het zorgaanbod. Het …

Burgertop – Midterm review Op een algemeen niveau is duidelijk waar aan gewerkt moet worden; het gaat op Zuid …

Brainstorm met 500 adviseurs De omgeving verandert en dus moet de organisatie ook mee. Na verschillende veranderingen binnen de …

Missie en Visie DDG

Missie & Visie DDG Doktersdienst Groningen De DDG (Dokterdienst Groningen) wilde een nieuwe missie & visie ontwikkelen die vanuit …

Een energieplan voor Ameland Het eiland Ameland heeft hoge ambities op het gebied van haar energievoorziening: het eiland wil …

P3 Pop- en cultuurpodium In gemeente Purmerend staat P3, een pop- en cultuurpodium voor live popmuziek, dance en theater …

Central innovation district Om voor de toekomst voldoende werkgelegenheid voor Den Haag en haar inwoners te garanderen. Om voor …

Stakeholders aan het woord

Stakeholders aan het woord Tijdens de 24 uur van Shell voerde Spilter meerdere Versnellingskamers met marktpartijen, leveranciers, bewoners en …

Slim versnellen

Slim versnellen Waarom werd Spilter ingezet Toen Nederland geconfronteerd werd met Corona verzocht de Minister aan RWS om een …

Ontwikkeling criminaliteitsbeeld analyse Onze begeleiding In samenwerking met criminologen binnen het RIEC is een voorgedefinieerde Versnellingskamer ontwikkeld waarmee in …

GZI energietransitie

GZI Emmen Energietransitie “Kan de Gaszuiveringsinstallatie (GZI) in Emmen en aangesloten gasboorputten hergebruikt worden in de energietransitie?” Dat was …

Marktconsultatie ICT

Marktconsultatie ICT uitbesteding Onze begeleiding Begeleiding marktconsultatie met geïnteresseerde organisaties voor de invulling van de ICT binnen Defensie. Door …

Warmtetransport leiding Eemshaven – Groningen Met de Versnellingskamer snel en goed de transitiecapaciteit van een gebied in kaart Met …

Locatiecriteria Purmerend

Lokatiecriteria Purmerend Bepaling lokatiecriteria voor mensen met een multicomplexe problematiek Delen is vermenigvuldigen Gemeente Purmerend ondervond de kracht van …

Energietransitie NOF

Energietransitie gemeente Noardeast-Fryslan Technologie en samenwerking versterken gebied  Gemeente Noardeast-Fryslân stelde zich een ambitieuze opgave: in 2030 moet 70% …

Participatie Rotterdam

Participatie gemeente Rotterdam Een leidraad om op een éénduidige wijze participatie binnen de gemeente vorm te geven. De afdeling …

Claimscan A27

Claimscan A27 Houten Hooipolder Een integrale scan op de claimgevoeligheid van het project en er uitspraak wordt gedaan over …

PAW aanvraag Anjum

PAW aanvraag Gemeente Noardeast- Fryslân aardgasvrij met hulp van Programma Aardgasvrije Wijken In het kader van de energietransitie wil …

Armoedebestrijding

Hoeksche Waard spant een net(werk) om armoede Gemeente Hoeksche Waard heeft sinds 2018 een nieuwe politieke coalitie die het …