Competentieprofiel vaktherapeutisch professional van de toekomst De centrale vraag van de federatie voor vaktherapeutische beroepen draait om de herziening …

Heroverweging van het resultatenmodel voortgezet onderwijs De Inspectie van het Onderwijs zocht ondersteuning bij de totstandkoming van een nieuw …

Vernieuwing Visie op kwaliteit van GGZ zorg Een gezamenlijke, gedeelde visie op de kwaliteit van zorg in de ggz …

National risk assessments Witwassen & Terrorisme financiering Spilter is gevraagd bij te dragen aan het onderzoek naar risico’s op …

Regio deal 5e tranche Welke opgaven dienen uitgewerkt te worden in de regio deal Rond de zomerperiode zijn in 3 …

Klimaattafels Haags Klimaatakkoord Op weg naar ‘Den Haag klimaatneutraal in 2030’ wordt dit najaar een Haags Klimaatakkoord gemaakt. De …

Onderzoek naar risico’s op corruptie in Nederland en weerbaarheid van het instrumentarium Spilter is gevraagd bij te dragen aan …

Zinvolle daginvulling Een algemene voorziening ter vervanging van WMO licht samenstellen voor Hilversummersvoor wie dagactiviteiten zonder begeleidingniet vanzelfsprekend zijn …

Verbetermogelijkheden externe jobcoaching Kleine verbeteringen of radicaal anders?​ Vanuit de directie van UWV Werkbedrijf kreeg Spilter de opdracht om …