De maatschappelijke positie van het onderwijsbestuur In een tijd waarin de uitdagingen voor het onderwijs groot zijn, de krachten …

Strategische onderwijshuisvesting Schoolgebouwen die geschikt zijn voor het geven van modern onderwijs. Niet alleen nu, maar ook in de …

Regionaal overleg acute zorg Continu verbeteren van de onderlinge samenwerking en het op elkaar afstemmen van het zorgaanbod. Het …

Burgertop – Midterm review Op een algemeen niveau is duidelijk waar aan gewerkt moet worden; het gaat op Zuid …

Brainstorm met 500 adviseurs De omgeving verandert en dus moet de organisatie ook mee. Na verschillende veranderingen binnen de …

Missie en Visie DDG

Missie & Visie DDG Doktersdienst Groningen De DDG (Dokterdienst Groningen) wilde een nieuwe missie & visie ontwikkelen die vanuit …

Een energieplan voor Ameland Het eiland Ameland heeft hoge ambities op het gebied van haar energievoorziening: het eiland wil …

P3 Pop- en cultuurpodium In gemeente Purmerend staat P3, een pop- en cultuurpodium voor live popmuziek, dance en theater …

Central innovation district Om voor de toekomst voldoende werkgelegenheid voor Den Haag en haar inwoners te garanderen. Om voor …

Stakeholders aan het woord

Stakeholders aan het woord Tijdens de 24 uur van Shell voerde Spilter meerdere Versnellingskamers met marktpartijen, leveranciers, bewoners en …

Slim versnellen

Slim versnellen Waarom werd Spilter ingezet Toen Nederland geconfronteerd werd met Corona verzocht de Minister aan RWS om een …

Ontwikkeling criminaliteitsbeeld analyse Onze begeleiding In samenwerking met criminologen binnen het RIEC is een voorgedefinieerde Versnellingskamer ontwikkeld waarmee in …

GZI energietransitie

GZI Emmen Energietransitie “Kan de Gaszuiveringsinstallatie (GZI) in Emmen en aangesloten gasboorputten hergebruikt worden in de energietransitie?” Dat was …

Marktconsultatie ICT

Marktconsultatie ICT uitbesteding Onze begeleiding Begeleiding marktconsultatie met geïnteresseerde organisaties voor de invulling van de ICT binnen Defensie. Door …

Warmtetransport leiding Eemshaven – Groningen Met de Versnellingskamer snel en goed de transitiecapaciteit van een gebied in kaart Met …

Locatiecriteria Purmerend

Lokatiecriteria Purmerend Bepaling lokatiecriteria voor mensen met een multicomplexe problematiek Delen is vermenigvuldigen Gemeente Purmerend ondervond de kracht van …

Energietransitie NOF

Energietransitie gemeente Noardeast-Fryslan Technologie en samenwerking versterken gebied  Gemeente Noardeast-Fryslân stelde zich een ambitieuze opgave: in 2030 moet 70% …

Participatie Rotterdam

Participatie gemeente Rotterdam Een leidraad om op een éénduidige wijze participatie binnen de gemeente vorm te geven. De afdeling …

Claimscan A27

Claimscan A27 Houten Hooipolder Een integrale scan op de claimgevoeligheid van het project en er uitspraak wordt gedaan over …

PAW aanvraag Anjum

PAW aanvraag Gemeente Noardeast- Fryslân aardgasvrij met hulp van Programma Aardgasvrije Wijken In het kader van de energietransitie wil …

Armoedebestrijding

Hoeksche Waard spant een net(werk) om armoede Gemeente Hoeksche Waard heeft sinds 2018 een nieuwe politieke coalitie die het …