Procesoptimalisaties

Versnellen, verbeteren, verbinden. Onze Versnellingskamer
methode voor duurzame optimalisatie.

De wereld om ons heen verandert. Complexiteit, intensiteit en samenhang neemt toe. Organisaties moeten mee veranderen maar benaderen deze veranderingen op verschillende manieren, met wisselend succes. 

Procesoptimalisatie geld als het verhogen van de efficiëntie van een organisatie door het toepassen van kleine en structurele procesverbeteringen. Dit kan op veel verschillende manieren, waardoor procesoptimalisatie een breed onderwerp is. 

Doorslaggevend zijn de tools en methodieken die je inzet om deze procesverbeteringen aan te brengen, om mee te bewegen met de veranderende tijden en om deze veranderingen te borgen binnen de organisatie. Hoewel optimalisatie misschien een ideale (eind)situatie doet vermoeden, is het vooral een continu proces: terugkerend en oneindig. 

Als organisatie is de benadering, tools, gekozen methodiek en snelheid waarop dit plaats vind doorslaggevend voor het uiteindelijke succes.  

 

Welke onderwerpen ondersteunen we

 • Omgaan met de continue veranderende omgeving
 • Het in kaart brengen van de huidige' & gewenste situatie
 • Procesoptimalisaties en nieuwe werkvormen
 • Het toetsen van strategie en vormgeven van multidisciplinaire teams
 • Invulling geven aan complexe vraagstukken (bijv. de energietransitie)
 • De impact van (technologische) vooruitgang op de interne organisatie
 • Participatie, betrokkenheid en eigenaarschap
0 jaar
ervaring
0 bedrijven
maken gebruik van Spilter
0 projecten
gingen u voor

Onze aanpak

Onze aanpak is een combinatie van ons krachtige GDSS platform, met een degelijke voorbereiding, passende methodiek en ervaren consultants. Dit wordt ook wel een versnellingskamer® genoemd. Daarbij betrekken we iedere belanghebbende binnen de organisatie: leidinggevenden, managers, vak-experts en de mensen van de werkvloer.  

Na een succesvolle implementatie via de Versnellingskamers methodiek zien we dat processen aantoonbaar versneld worden, klanttevredenheid omhooggaat, net als de financiële resultaten en het getoonde eigenaarschap. Daarbij is onze methodiek geen doel op zich, maar juist een krachtig sturingsmiddel voor optimalisatie. 

Iedere organisatie is anders en daardoor is geen optimalisatie hetzelfde. De organisatie duurzaam verbeteren kan namelijk alleen met concrete doelen voor de lange termijn. Daarom gaan we ten allen tijden eerst met het management om de tafel.

 • Hoe groot is de organisatie
 • Hoe is de organisatie cultuur?
 • Hoe complex is het proces, product of dienstverlening?

Door stapsgewijs en gestructureerd te werk te gaan en iedereen intensief te betrekken  zorgen wij ervoor dat de verandering wordt gedragen en geborgen binnen de organisatie.

Het is onze ervaring dat projecten zijn verdeeld over diverse afdelingen, die allemaal hun bijdrage moeten leveren aan de verbeteringen. Echter, bij een gemiddeld project zijn zo maar 5 tot 10 afdelingen betrokken. Van beleid tot uitvoering en van ontwerp tot communicatie. 

Als voor ieder project al deze mensen naar zaaltjes moeten komen om hun input te leveren, is hun werkdag snel om. Met Spilter is dat niet meer nodig. In een fractie van hun tijd en zelfs wanneer het hunzelf uitkomt, kunnen zij een waardevolle bijdrage leveren aan de totstandkoming van de verbetercyclus.

Anonimiteit en interactiviteit zorgen daarbij voor flow, wat moeilijk te bereiken is in traditionele brainstormsessies, en bijna onmogelijk in conventionele overleggen. Deelnemers genereren in de Spilter methodiek zelf en bouwen voort op elkaars ideeën.

Iedereen die ooit een vergadering heeft geleid of een workshop heeft gefaciliteerd, weet dat de mogelijkheid om bij te dragen geen garantie is dat deelnemers daadwerkelijk gaan delen wat ze weten of denken. Deze terughoudendheid kan voortkomen uit vele reële of ingebeelde factoren, zoals angst voor spot, de machtsverhouding, carrière gevolgen, loyaliteit of een algemene afkeer van spreken voor groepen. Wat de reden ook is, niet willen bijdragen aan de discussie ondermijnt het doel van het proces: waarom een discussie aangaan waarin de echte problemen niet worden besproken, feiten worden verhuld (of verkeerd voorgesteld) en bezwaren niet worden geuit? Onze methodiek ondervangt al deze elementen. 

Hoe bedrijven Spilter inzetten

Cosun, het meest bekend van dochters Suikerunie en Aviko, gebruikt de Versnellingskamer voor productinnovatie en samenwerking met partners en innovatieve startups. Dit verkort niet alleen de time to market van producten; het biedt Cosun bovendien een continue stroom van innovatieve plantaardige innovaties en AgriFood technologie. 

Nedmag gebruikte de Versnellingskamer om haar strategische toekomstopties te verkennen en haar positie te bepalen ten opzichte van andere belanghouders in de regio.  

NAM gebruikt de Versnellingskamer om haar terreinen beschikbaar te stellen voor EnergieHubs die de gemeentelijke en provinciale energietransitiedoelstellingen bevorderen. 

Voordelen van onze aanpak rond procesoptimalisatie

 • Leidt tot een efficiëntere werkwijze;
 • Elimineert overbodige stappen;
 • Zorgt voor tijdbesparing;
 • Faalkosten worden gereduceerd en;
 • Dubbel werk word voorkomen.

Bekijk onze opdrachten uit dit werkveld

Klik op het logo om naar de desbetreffende casestudy te  gaan

Casestudies procesoptimalisaties

Tijdens de 24 uur van Shell voerde Spilter meerdere Versnellingskamers met 400 leveranciers en 500 medewerkers van Shell uit. Waarbij zij met elkaar samen werken naar een groene(re) en zekere toekomst. 

Om voor de toekomst voldoende werkgelegenheid te bieden is innovatie nodig. Wereldwijd blijken internationaal multimodaal bereikbare, hoogstedelijke omgevingen bij uitstek geschikt voor innovatie. Den Haag biedt zo’n omgeving in het Central Innovation District.

Masterclass

 • Masterclass voor programma’ en projectmanagers, beleidsmakers en consultants.
 • In één dag een allesomvattend inzicht in onze methodiek en aanpak
 • Gegeven door business consultant met extensieve ervaring op het gebied van procesoptimalisaties.

Facilitatie

 • Ervaar de Versnellingskamer aanpak door een Spilter moderator/facilitator bij een daadwerkelijke procesoptimalisatie.
 • Inclusief eenmalig gebruik van de Spilter GDS-software voor de Versnellingskamer
 • Ondersteund door business consultant met extensieve ervaring op het gebied van procesoptimalisaties.
 

Licentie

 • Doorlopend gebruik maken van de krachtige GDSS software bij procesoptimalisaties.
 • Inclusief training voor facilitators van de Versnellingskamer aan uw medewerkers.
 • Technische support van Spilter en onderhoud

Contact

Neem geheel vrijblijvend contact met ons op en wij kijken wat voor u de best passende oplossing is. Aan de hand van een korte intake kunnen wij een goede indicatie geven van de looptijd en eventuele kosten. 

Onze vakspecialist is Jerry van Staveren en is te bereiken via Jerry@spilter.nl of klik op de onderstaande button voor een kennismaking;