Collectieve Visievorming Energietransitie

Een bewezen aanpak voor energietransitie vraagstukken waarin proces, software en inhoud democratische
visievorming faciliteren voor groepen van 50 tot 150 deelnemers

"Organiseer een participatietraject voor energietransitie"

Mooie opdracht,  participatie is belangrijk , energietransitie ook. Het heeft politieke aandacht en ook burgers en bedrijven hebben ideeën en zien mogelijkheden. En tegelijkertijd is het een beladen onderwerp en ligt ontevredenheid op de loer.  

Waarom? Omdat de politiek wensen heeft, stakeholders soms mijlenver uit elkaar liggen en voor iedere bedachte oplossing er direct ook drie serieuze bezwaren zijn aan te voeren. Kortom, een niet te onderschatten spanningsveld waar professionaliteit, openheid en volledigheid van groot belang zijn. .  

Wij kunnen u helpen. Samen met Schuttelaar & Partners (specialist op het gebied van energietransitie) hebben we een aanpak ontwikkeld die voorziet in 3 essentiële bouwstenen voor een succesvol participatietraject energietransitie: 

 1. Inhoudelijke kennis over energietransitie.
 2. Een proces waarin iedereen gelijk behandeld wordt, genoeg ‘spreektijd’ krijgt en iedere stem even zwaar mee telt.
 3. Ondersteunende software om de complexiteit aan te kunnen.


Deze aanpak noemen wij:
collectieve visievorming energietransitie.  

Belangrijkste voordelen

 • Voor grote groepen mensen met uiteenlopende belangen en meningen
 • Iedere stem wordt gehoord en telt even zwaar mee
 • Significante versnelling van een gedragen resultaat
 • Inclusieve en slimme samenwerkingsvormen
 • Transparant en traceerbaar proces
 • Real time data' en gegevensanalyse
 • Voldoet aan de hoogste veiligheidsstandaarden
 • Op maat gemaakt voor uw vraagstuk en specifieke situatie

Recht doen aan de diversiteit

Collectieve Visievorming is het beste te omschrijven als een interactieve en integrale aanpak. Belanghebbenden geven hun inhoudelijke beeld van een onderwerp. In meerdere rondes wordt deze input gestructureerd, gewogen en geprioriteerd, waarbij het democratische en participatieve karakter voorop staan. Het resultaat is een verrijkte visie die recht doet aan de diversiteit van de belanghebbenden. Én die vele malen sneller en effectiever tot stand is gekomen dan via een regulier participatietraject.

Voordelen van de aanpak

Alle stemmen tellen mee: Collectieve Visievorming biedt de mogelijkheid om gelijktijdig 50 tot 150 deelnemers te ‘spreken’ in een vooraf uitgedachte aanpak, waarbij het democratisch proces de rode draad vormt. Iedere deelnemer krijgt de kans om zijn stem te laten horen gedurende verschillende rondes, waardoor een inclusieve en participatieve dynamiek ontstaat.

Gezamenlijke besluitvorming: Doordat alle stemmen worden gehoord, wordt tevens begrip voor diverse perspectieven bevorderd, wat resulteert in een soort 360-graden aanpak voor collectieve besluit- of visievorming.

Inclusieve Samenwerking: Collectieve Visievorming is ontworpen om diverse perspectieven te accommoderen, niet alleen in het kader van energietransitie maar ook in relatie tot andere (publieke) thema’s zoals wonen, mobiliteit, klimaatadaptatie en circulariteit. Hierdoor wordt de visie gevormd met inachtneming van de bredere context van de gehele omgeving.

Intelligente software: Collectieve Visievorming maakt gebruik van een geavanceerde software om discussies te faciliteren. Hierdoor blijft het gesprek gericht op de inhoud en daarmee efficiënt.

Aanpasbaar Leren: Collectieve Visievorming leert van elke sessie en past zich aan de veranderde omstandigheden in de vraagstukken en prioriteiten van de belanghebbenden aan. Dit continue leerproces verbetert de benadering in het bieden van gerichte ondersteuning.

Real-time Gegevensanalyse: Collectieve Visievorming integreert mogelijkheden voor real-time gegevensanalyse, waardoor de impact van ideeën, strategieën of beleidsbeslissingen direct kan worden gevisualiseerd.

Veilig en Toegankelijk: Collectieve Visievorming biedt een goede gegevensbeveiliging en maximale toegankelijkheid. Belanghebbenden kunnen deelnemen aan sessies vanuit verschillende locaties, waardoor geografische beperkingen de inclusiviteit niet belemmeren. Robuuste ICT-beveiligingsmaatregelen beschermen gevoelige informatie.

Volledige Transparantie: Bij de Collectieve Visievorming wordt elke stem gehoord en wordt alle input van de deelnemers (anoniem) bewaard. Deze gegevens fungeren als een digitale getuige en kunnen indien nodig achteraf worden geraadpleegd. Niets gaat verloren, waardoor de integriteit en transparantie van het collectieve resultaat kan worden gewaarborgd.

Spilter software

Ons GDSS (Group Decision Support System) is het belangrijkste instrument in onze aanpak en wordt gebruikt om informatie op te halen, te verrijken, te classificeren en te analyseren.

Via het GDSS ontleden, structureren en modelleren wij uw vraagstukken. Het biedt de gelegenheid alle aspecten te overwegen en tot rake inzichten en doeltreffende oplossingen te komen. 

Samenwerking tussen Spilter en Schuttelaar & Partners
Een Synergie van Expertises

Door de krachten te bundelen, kunnen Spilter en Schuttelaar & Partners een integrale aanpak bieden voor het oplossen van de complexe vraagstukken in de energietransitie. De innovatieve technologische oplossing en procesaanpak van Spilter worden gecombineerd met de inhoudelijke kennis en ervaring van Schuttelaar & Partners op het gebied van energietransitie. 

Deze samenwerking creëert een unieke meerwaarde voor organisaties met vraagstukken in de energietransitie. Met een gezamenlijke focus op innovatie, impact en samenwerking zijn Spilter en Schuttelaar & Partners klaar om versnelling en richting te bieden in een steeds veranderend landschap van energietransitie.

Spilter

Versnellingskamers & software

Spilter is een toonaangevende organisatie die innovatieve softwareoplossingen en consultancy biedt. Via het GDSS platform is het mogelijk om op een gestructureerde en effectieve manier op grote schaal informatie te verzamelen, ideeën te genereren en besluitvorming te faciliteren. Met deze gebruiksvriendelijke software versterkt Spilter organisaties om participatie te bevorderen en waardevolle inzichten te verkrijgen uit diverse groepen belanghebbenden.

Schuttelaar & Partners

Agency for a Healthy World

Als vooraanstaand communicatieadviesbureau staat Schuttelaar & Partners bekend om hun diepgaande kennis op het gebied van energietransitie, stakeholderengagement, strategische communicatie en duurzaamheidsadvies. Zij helpen organisaties bij het ontwikkelen en implementeren van effectieve communicatiestrategieën die gericht zijn op het opbouwen van vertrouwen, het creëren van draagvlak en het realiseren van maatschappelijke impact.

Als voortrekkers in hun respectievelijke vakgebieden bundelen Spilter en Schuttelaar & Partners hun krachten in een strategische samenwerking. Door hun gecombineerde expertise op het gebied van technologie en communicatie creëren ze een krachtige synergie die organisaties in staat stelt om complexe uitdagingen versneld en gedragen aan te pakken en innovatieve oplossingen te realiseren.

Contact

Nieuwsgierig naar wat voor u de best passende oplossing is? Aan de hand van een korte intake kunnen wij een goede indicatie geven van onze aanpak en de bijbehorende kosten. 

Specialist op dit onderwerp is Steven Wagemaker. Hij is bereikbaar via Steven@spilter.nl