Collectieve visievorming energietransitie

Collectieve Visievorming Energietransitie is het beste te omschrijven als een door software ondersteund participatietraject. Geef vaart aan de energietransitie in uw gemeente. Belanghebbenden geven hun input over een onderwerp. In meerdere rondes wordt deze input gestructureerd, gewogen en geprioriteerd, waarbij het democratische en participatieve karakter voorop staat. Het resultaat is een verrijkte visie die recht doet aan de diversiteit van de belanghebbenden. Én die vele malen sneller en effectiever tot stand is gekomen dan via een regulier participatietraject. Met de interactieve aanpak Collectieve Visievorming Energietransitie komt u snel en effectief tot een breed gedragen besluit.

Collectieve visievorming

Collectieve Visievorming is een interactieve en integrale aanpak, waarbij belanghebbenden hun inhoudelijke beeld van een onderwerp geven. In meerdere rondes wordt deze input gestructureerd, gewogen en geprioriteerd, waarbij het democratische en participatieve karakter voorop staan.