Risicomanagement

Het identificeren, beoordelen en begrijpen van de belangrijkste risico’s
en het nemen van passende maatregelen om deze risico’s te beheersen.

Veiligheid is een iteratief proces en vereist voortdurende evaluatie en aanpassing

De hedendaagse wereld wordt gekenmerkt door onderlinge verbondenheid en globalisering op ongekende schaal. In die context is het van belang dat niet alleen landen hun nationale veiligheidsstrategieën ontwikkelen, maar ook organisaties de verschillende strategische afhankelijkheden erkennen, bespreken en begrijpen. Dit vereist voortdurende evaluatie en aanpassing. 

Het ontwikkelen van veiligheidsstrategieën is een complex proces en hoewel de specifieke benaderingen kunnen verschillen omvat het ontwikkelingsproces over het algemeen dezelfde onderdelen. Dit proces is in veel gevallen iteratief en vereist voortdurende evaluatie en aanpassing.

Het voornaamste doel van de analyses die deze risk assessments omvatten is het identificeren, beoordelen en begrijpen van de belangrijkste risico’s waarmee een land, instantie of organisatie wordt geconfronteerd op het gebied van (nationale) veiligheid. En daarop aansluitend het nemen van passende maatregelen om deze risico’s te beheersen. Deze assessments zijn om die reden cruciaal voor het ontwikkelen van een effectieve strategie en het nemen van weloverwogen beslissingen op het gebied van veiligheidsbeleid.

Voordelen bij Risicomanagement

  • Effectief risicobeheer helpt bij het identificeren, beoordelen en beheersen van risico's, waardoor organisaties verliezen kunnen minimaliseren of voorkomen.
  • Verbeterde besluitvorming: Risicobeheer voorziet organisaties van cruciale informatie, waardoor ze beter geïnformeerde beslissingen kunnen nemen.
  • Bescherming van reputatie: het helpt bij het voorkomen van schadelijke gebeurtenissen die de reputatie van een organisatie kunnen schaden.
  • Helpt organisaties te voldoen aan wettelijke vereisten en regelgeving, wat kan resulteren in voorkoming van boetes en juridische problemen.
  • De stappen in het risico assessment zijn digitaal vastgelegd en herleidbaar
  • Kan zelfs volledig digitaal gehouden worden omdat Spilter naadloos samenwerkt met MsTeams of Zoom.
0 jaar
ervaring
0 bedrijven
maken gebruik van Spilter
+ 0 projecten
gingen u voor

Risico's in kaart brengen en vertalen naar passende strategie en maatregelen

Risico’s zijn onvermijdelijk in elke organisatie, groot of klein. Het effectief beheren van deze risico’s is van cruciaal belang om de veerkracht en duurzaamheid van een organisatie te waarborgen. Spilter helpt verschillende ministeries en uitvoeringsinstanties bij het samenstellen van hun ‘National Risk Assessments’.

De N.R.A.’s (National Risk Assessments) helpen bij het anticiperen op toekomstige uitdagingen, het beheren van risico’s en het beschermen van de bevolking, infrastructuur en vitale belangen van een land. Het begrijpen en beheren van deze risico’s is essentieel om de veiligheid en stabiliteit te waarborgen. Door middel van grondige analyses, diversificatie van bronnen en het aanspreken van expertkennis kunnen we veerkrachtiger worden in het gezicht van potentiële bedreigingen. 

Het effectief beheren van deze risico’s zal bijdragen aan het waarborgen van de nationale veiligheid en het behoud van de soevereiniteit van een land in een onderling verbonden wereld.

Met de Versnellingskamer vlot en doelmatig de risico's beheren

Het Spilter GDSS is zeer geschikt om lastige meervoudige problematiek op te lossen en direct toepasbaar binnen risico management. Aangezien de ontwikkeling van nationale veiligheidsstrategieën worden gekenmerkt door een vaste structuur is dit direct te vertalen naar de werkomgevingen.

Spilter Group Decision Support Software geeft namelijk de mogelijkheid om dit type vraagstukken te ontleden, structureren en modelleren. De verschillende werkomgevingen binnen de software bieden de gelegenheid alle aspecten te overwegen en tot rake inzichten en doeltreffende oplossingen te komen.

De Versnellingskamer versnelt langs 4 assen:

Planning en voorbereiding

Een online voorbereidings-versnellingskamer plaatst het vraagstuk in de bredere context. Bepaald wanneer de sessie geslaagd is, welke onderwerpen behandeld worden, welke deelnemers daarvoor nodig en welke stappen te maken zijn.

Methodiek en uitvoering

Het versnelt de traditionele manier waarbij groepen tot beleids- en besluitvorming komen. Digitale methodes, die niet in een klassieke meeting te realiseren zijn, zorgen ervoor dat complexe problematiek eenvoudig en overzichtelijk behandeld kan worden.

Technologie en facilitatie

Tekstuele en grafische terugkoppelingsmethoden maken de sessie uiterst efficiënt. Hierdoor worden alleen de belangrijke zaken besproken. Invloed van dominantie en hierarchie is geminimaliseerd waardoor ook de minder gangbare meningen worden gehoord.

Verantwoording en rapportage

Eenvoudig rapporteren en verantwoorden van resultaten. Extra verslagen schrijven is verleden tijd. Alle relevante data is digitaal beschikbaar en op ieder moment oproepbaar. Alle stappen in het besluitvormingsproces liggen digitaal vast.

Bekijk onze opdrachten uit dit werkveld

Klik op het logo om naar de desbetreffende casestudy te  gaan

Contact

Neem geheel vrijblijvend contact met ons op en wij kijken wat voor u de best passende oplossing is. Aan de hand van een korte intake kunnen wij een goede indicatie geven van onze aanpak en de kosten. 

Specialist op dit onderwerp is Jerry van Staveren. Hij is bereikbaar via jerry@spilter.nl