Energietransitie

Energietransitie Als kansrijke gebiedsontwikkeling   Met een lerende organisatie voorlopen in de energietransitie Regio’s die voorlopen gebruiken de energietransitie als aanjager voor hun bestuurlijke agenda’s op het gebied van human capital, zorg, onderwijs en bedrijvigheid. De Versnellingskamers benadrukken samenwerking, leer- en netwerkeffecten en uitvoerbaarheid en dragen concreet bij aan de vorming, uitvoering en bijsturing van […]