Claimscan

Snel de claimgevoeligheid bepalen
van een aanbesteding 
 

Wat houdt een Claimscan in

In de afgelopen 10 jaar ontwikkelden we de Claimscan; een unieke methode waarmee projectteams in zeer korte tijd een compleet beeld krijgen van de claimgevoeligheid van een aan te besteden project

De Claimscan reduceert overschrijdingen van budgetten en planningen en verhoogt de kwaliteit van het aanbestedingsproces. De Claimscan geeft het projectteam inzicht in ‘open eindjes’ en andere punten die om aandacht vragen voor publicatie van de aanbesteding. 

De aanpak is toepasbaar op zowel grote als kleinere projecten. We voerden in de afgelopen jaren meer dan 150 claimscans uit, van project Zuidasdok 
(https://zuidas.nl/zuidasdok/) tot een zandmotor bij Breskens. 

Grootste voordelen van een Claimscan

  • Levert een eindrapport op met heldere en direct toepasbare verbeteringen om de claimgevoeligheid van de aanbesteding te verlagen.
  • Daagt het projectteam uit tot een discipline-overstijgende aanpak waardoor raakvlakken en hiaten in beeld komen.
  • Activeert de onderlinge dialoog tussen de verschillende IPM-rolhouders en legt hen uitdagende vragen voor.
  • Geeft direct grafisch feedback over meningsverschillen zodat alleen belangrijke zaken onderwerp van gesprek zijn.
0 Claimscans
uitgevoerd
0 miljoen
bespaard op faalkosten
0 overheden
werken met de Claimscan

Waar hebben wij al een Versnelling aangebracht​

Datagestuurd en toekomstgericht verlagen van claimgevoeligheid ​

Met de Claimscan kunnen projectteams vooruitkijken. Dit biedt grote voordelen ten opzichte van klassieke risicobeheersingsinstrumenten die vaak procesgericht zijn. 

De Claimscan is een Versnellingskamer waarbij de context van het project, de aanwezige expertise, de ontwikkelde methode, de juiste begeleiding en de relevante inhoud samenkomen in één aanpak. De Claimscan is direct toepasbaar op infrastructurele projecten volgens de contractvorm RAW, E&C, D&C of DBFM. 

Voor de inhoudelijke expertise maken we gebruik van een in 10 jaar zorgvuldig opgebouwde kennisdatabase met circa 100 ongewenste gebeurtenissen en bijbehorende beheersmaatregelen van meer dan 150 infraprojecten. Dit voorkomt dat zaken die in het verleden tot bijbetalingen leidden dat ook in de toekomst doen. 

“Wij zien bij Rijkswaterstaat een significante afname van onnodige bijbetalingen, sinds wij de claimscan inzetten” 
-Dick Stelling, aanbestedingsjurist Rijkswaterstaat.

Een Claimscan voor uw sector of project?

Ook als u niet in de GWW-sector actief bent, maar wel met aanbestedingen heeft te maken, is de Claimscan voor u interessant. We richten deze graag in voor uw branche. Zo maakten we onder meer een specifieke Claimscan voor het Hoogwaterbeschermingsprogramma, een samenwerkingsverband van 21 waterschappen en Rijkswaterstaat. 

De claimscan is Versnellingskamer Nr. 3 in de reeks van 4 Versnellingskamers die verlaging van de faalkosten in de contractvoorbereiding bewerkstelligen.

Contact

Neem geheel vrijblijvend contact met ons op en wij kijken wat voor u de best passende oplossing is. Aan de hand van een korte intake kunnen wij een goede indicatie geven van de kosten. 

Specialist op dit onderwerp is Steven Wagemaker. Hij is bereikbaar via steven@spilter.nl