Brainstorm

werkomgeving

In deze werkomgeving voelen deelnemers zich vrij om zowel te delen wat ze weten als daadwerkelijk denken. Verzamel nog sneller en veel meer originele ideeën. Door de brainstorm in te zetten krijgt u uitgebreide en ongefilterde lijsten met meningen, feiten of vragen

Laat de groep ideeën gemakkelijk categoriseren en deelnemers kunnen ook opmerkingen maken over deze ideeën en thema’s, ideeën of opmerkingen prioriteren met plaknotities. De brainstorm-werkomgeving is daarbij volledig zelf documenterend. Een Word-rapportage of export naar Excel zijn direct beschikbaar.

In deze werkomgeving voelen deelnemers zich vrij om zowel te delen wat ze weten als daadwerkelijk denken. Verzamel nog sneller en veel meer originele ideeën. Door de brainstorm in te zetten krijgt u uitgebreide en ongefilterde lijsten met meningen, feiten of vragen

Laat de groep ideeën gemakkelijk categoriseren en deelnemers kunnen ook opmerkingen maken over deze ideeën en thema’s, ideeën of opmerkingen prioriteren met plaknotities. De brainstorm-werkomgeving is daarbij volledig zelf documenterend. Een Word-rapportage of export naar Excel zijn direct beschikbaar.

Ideeën genereren

Voor een lijst met ideeën, vraag aan de groep waar je naar op zoek bent en open de brainstorm-werkomgeving voor de deelnemers. Deelnemers plaatsen hun bijdrage in Spilter en zien direct de bijdragen van anderen. Dit geeft inspiratie, zorgt voor verbindingen en brengt een verdere invoer op gang.

Anonimiteit en interactiviteit zorgen voor flow en vrijheid, iets wat heel moeilijk te bereiken is in traditionele brainstormsessies, en bijna onmogelijk in conventionele overleggen. Deelnemers dragen zelf bij en bouwen voort op elkaars ideeën.

Instructies en achtergrondinformatie

Zomaar ideeën verzamelen zonder de juiste context, het achterliggende plan of met een onduidelijke vraag levert veelal ruis en onzekerheden op. Met Spilter is dat verleden tijd. Voeg context toe aan de werkomgeving. Dit kunnen rapporten, PowerPoint presentaties, afbeeldingen of zelfs links naar YouTube films zijn.  Daarnaast is het toevoegen van invulinstructies of extra uitleg ook heel eenvoudig. De deelnemer heeft direct de context en ziet de juiste instructie.


Reageren

Tijdens brainstormsessies is het niet gebruikelijk om direct commentaar te geven op suggesties. Gelukkig is dit met Spilter optioneel gemaakt: gebruik een werkomgeving met de commentaarfunctie en deelnemers kunnen hun commentaar geven op de ideeën die al op de lijst staan.

Hiermee wordt alle kennis vastgelegd en onderbreekt het niets of niemand. Het voorkomt ook dat deelnemers ideeën aandragen die slechts kleine variaties zijn op bestaande ideeën.

Ideeën direct verder uit laten werken is ook eenvoudig. Gewoon meerdere reactievragen stellen en zo worden losse suggesties ineens volwaardige ideeën.

Alle ideeën zijn welkom

In de Spilter brainstorm-werkomgeving worden groepen zeer productief: Om bij te dragen, hoeven deelnemers niet op hun beurt te wachten. Het is ook veel gemakkelijker om persoonlijke vooroordelen te vermijden wanneer ideeën, meningen of feiten op zichzelf staan. Daarom zijn bijdragen aan brainstorm standaard anoniem. Het gebruiken van een teamnaam of de naam van degene die bijdraagt is ook mogelijk.

 

Onbeperkte vrijheid

Problemen zijn niet altijd éénduidig of zijn ze zo complex dat een oplossing juist een combinatie is van vele verschillende facetten en benodigde kennis. Dan is het volgordelijk stellen van vragen vaak onvoldoende en tijdrovend.

In de Spilter brainstorm-werkomgeving is dit heel eenvoudig op te lossen. Maak ineens meerdere werkomgevingen zichtbaar en laat de deelnemers zelf kiezen waar wij op dat moment hun bijdrage aan willen verlenen. Ook kunnen de werkomgevingen nog verdeeld worden in diverse secties met aparte instructies zodat de deelnemer alle vrijheid heeft om de kennis te delen.

Automatische documentatie - Export

Iedere Spilter-werkomgeving is zelf-documenterend: dit betekent dat met een druk op de knop een volledig opgemaakt rapport gemaakt wordt in de bekende Microsoft Office extensies zoals o.a. Word en Excel. In Spilter kunt u geheel samenstellen wat u in de rapportage wenst, op weke wijze het gepresenteerd wordt én of de resultaten per groep deelnemers weergegeven moeten worden.


Thematiseren

Wanneer de bijdragen binnen zijn, kunt u ze categoriseren of ’thematiseren’ door een lijst met mappen te maken en de deelnemers te vragen de items te sorteren. Omdat iedereen helpt, gaat het sorteren erg snel. Met Spilter kunt u zelfs bijdragen samenvoegen door ze op elkaar te laten vallen.

Dit is geweldig voor het elimineren van duplicaten of het samenvoegen van informatie tot een algemeen abstractieniveau.

Opvolgen

De resultaten van brainstormen worden vaak gekopieerd naar een werkomgeving om prioriteiten te stellen. Het resultaat van de brainstorm is natuurlijk direct verwerkt in het Word-rapport dat meteen beschikbaar is om te downloaden. Voor vervolgverwerking in andere applicaties exporteert u de gegevens in Word- of Excel-formaat.


Inspireren door presenteren

Mensen laten zich op veel verschillende manieren inspireren. Is het niet alleen op tekst, is het wel op de wijze waarop resultaten getoond worden.

Binnen Spilter kunt u in deze werkomgeving kiezen uit verschillende manieren van inspireren door de zeer uitgebreide presentatiemogelijkheden. Of u nu kiest voor een lijst waarbij de laatste bijdrage bovenaan komt te staan, of waarbij de bijdragen willekeurig langskomen in de vorm van tekstballonnen. Of een Wordcloud waarmee veel genoemde woorden te zien zijn. Alles is mogelijk!

Alle mogelijkheden zien?

Als u nog meer wilt zien van de mogelijkheden van de brainstorm-werkomgeving, denk aan standaard sjablonen, importeren van bijdragen uit andere bronnen, geavanceerde instellingen voor bijdragen, wel of geen inspiratie, extra instructies, kopiëren van werkomgevingen, presentatiemogelijkheden met groepen, werken met verschillende secties, etc. Maak een afspraak met één van onze consultants. Zij nemen u graag mee in alle mogelijkheden.