Beoordeling

werkomgeving

Beoordeling

Spilter beoordeling biedt alle gebruikelijke beoordelingsmethoden. Het bestaat uit een groep van onderling verbonden werkomgevingen – beoordelingsbladen, resultatentabellen en grafieken – waarmee groepen:

 • Prioriteiten bepalen
 • Ideeën, meningen, feiten (of wat dan ook) beoordelen aan de hand van meerdere criteria
 • Maak consensus of verschil van mening zichtbaar
 • Resultaten zijn direct beschikbaar, zowel als resultaattabellen als grafieken. 

Hierdoor kunt u zich concentreren op wat het meest veelbelovend, urgent of belangrijk is in plaats van tijd te verspillen aan minder belangrijke onderwerpen.

Spilter beoordeling biedt alle gebruikelijke beoordelingsmethoden. Het bestaat uit een groep van onderling verbonden werkomgevingen – beoordelingsbladen, resultatentabellen en grafieken – waarmee groepen:

 • Prioriteiten bepalen
 • Ideeën, meningen, feiten (of wat dan ook) beoordelen aan de hand van meerdere criteria
 • Maak consensus of verschil van mening zichtbaar
 • Resultaten zijn direct beschikbaar, zowel als resultaattabellen als grafieken. 

Hierdoor kunt u zich concentreren op wat het meest veelbelovend, urgent of belangrijk is in plaats van tijd te verspillen aan minder belangrijke onderwerpen.

Beoordelingsbladen

Spilter-beoordelingsbladen bevatten een willekeurig aantal onderdelen voor beoordeling. Onderdelen kunnen producten zijn, citaten of de ideeën (feiten, suggesties) van een eerdere brainstormsessie. Kopieer onderdelen op het beoordelingsblad, maak ze één voor één aan of importeer ze uit een andere bron.

Al 15 jaar kunnen wij met de beoordelingsmethoden van Spilter ieder soort afweging maken. Denk aan:

 • Numerieke schalen
 • Meervoudige selecties
 • Rangorde
 • Schatting
 • Verdeling van middelen zoals begroting, mankracht, budget, etc

Beoordeling per team

Soms kan het zinvol zijn om deelnemers als een team hun beoordelingsformulieren in te laten vullen, zodat u de resultaten per team kunt analyseren. Persoonlijke anonimiteit blijft hier gewaarborgd.  Maar u kunt er ook voor kiezen om iedereen individueel in te laten vullen, en dan de resultaten van dat team tonen ten opzicht van andere teams.

Dit kan essentiële informatie opleveren zoals:

 • Wordt onenigheid veroorzaakt door verschillende departementale prioriteiten of standpunten
 • Of gaat de onenigheid over afdelingen heen?
 

Directe relevante discussies

De beoordeling van resultaten kan worden besproken  door consensus weer te geven op basis van gestelde drempels – de kleurenschema’s hebben direct visuele impact en zorgen voor het juiste gesprek.

Groepen kunnen dan ter plekke conclusies trekken of nader onderzoek laten doen met een scherpe focus op wat echt relevant is.

Resultaten analyse

Spilter toont direct alle resultaten van het beoordelen door de deelnemers. Of u en uw groep nu liever met tabellen werkt of grafieken gebruikt bij de beoordeling van de resultaten draait het meestal om drie vragen:

 • Wat zijn de best scorende items?
 • Welke items zijn niet relevant voor het doel van deze sessie?
 • Waar zijn we het (niet) mee eens?
 

Multi-criteria analyse

Multi-criteria resultatentabellen worden gemaakt wanneer items op meer dan één criterium worden beoordeeld; bijvoorbeeld belang, urgentie en haalbaarheid. Dit maakt uitgebreide analyses mogelijk waarvan de resultaten direct in de vergadering kunnen worden besproken, wat vaak de besluitvorming aanzienlijk versnelt.

Indicatorwaarden kunnen real-time worden berekend. Bij risicobeoordelingen kan het risico bijvoorbeeld worden berekend uit de beoordelingen op impact en waarschijnlijkheid.

In de tabellen kan op een onderdeel eenvoudig ingezoomd worden tot op het niveau van de individuele beantwoording. Zo  bent u in staat in de discussie eenvoudig te switchen tussen het overall beeld en detailmeningen. Waardoor de discussie puntig is, de deelnemers in hun kracht zet en de besluitvorming versnelt.

Automatische documentatie - Export

Iedere Spilter-werkomgeving is zelf-documenterend: dit betekent dat met een druk op de knop een volledig opgemaakt rapport gemaakt wordt in de bekende Microsoft Office extensies zoals o.a. Word en Excel. In Spilter kunt u geheel samenstellen wat u in de rapportage wenst,

 • De wijze waarop de resultaten gepresenteerd worden.
 • De resultaten per team (wanneer beoordeling heeft plaatsgevonden met teamtags)
 • Alleen een gespecificeerde bovenste of onderste reeks items


Ook kunt u met Spilter met een druk op de knop een download genereren welke geschikt is voor verwerking in statistische software zoals bijvoorbeeld SPSS.


Instructies en achtergrondinformatie

Zomaar beoordelingen vragen zonder de juiste context, het achterliggende plan of met een onduidelijke vraag levert veelal ruis en onzekerheden op. Met Spilter is dat verleden tijd.

Voeg context toe aan de werkomgeving. Dit kunnen rapporten, PowerPointpresentaties, afbeeldingen of zelfs links naar YouTube films zijn.

Daarnaast is het toevoegen van invulinstructies of extra uitleg ook heel eenvoudig. De deelnemer heeft direct de context en ziet de juiste instructie.

Opvolgen

De resultaten van brainstormen worden vaak gekopieerd naar een werkomgeving om prioriteiten te stellen. Het resultaat van de brainstorm is natuurlijk direct verwerkt in het Word-rapport dat meteen beschikbaar is om te downloaden. Voor vervolgverwerking in andere applicaties exporteert u de gegevens in Word- of Excel-formaat.


Gegevens visualiseren

Begeleiders kunnen naar believen grafieken instellen om alle relevante gegevens inclusief waarden grafisch weer te geven.

Het aantal items per grafiek kan worden ingesteld. Items kunnen ook per map of categorie worden bekeken.

Wanneer de beoordeling per team heeft plaatsgevonden, kunnen de resultatengrafieken per team worden geanalyseerd. In dit geval worden de gegevenspunten voor de duidelijkheid door het team in kleur gecodeerd.

Alle mogelijkheden zien?

Als u nog meer wilt zien van de mogelijkheden van de brainstorm-werkomgeving, denk aan standaard sjablonen, importeren van bijdragen uit andere bronnen, geavanceerde instellingen voor bijdragen, wel of geen inspiratie, extra instructies, kopiëren van werkomgevingen, presentatiemogelijkheden met groepen, werken met verschillende secties, etc. Maak een afspraak met één van onze consultants. Zij nemen u graag mee in alle mogelijkheden.