Omgeving en Participatie

Realiseer gerichte betrokkenheid van belanghebbenden bij uw strategie-, besluit- en beleidsvorming

Goed vormgegeven omgevingsmanagement wordt steeds belangrijker. U weet allang dat een boodschap verkondigen in een zaaltje niet meer voldoende is. De burgers eisen, de politiek wenst en de projecten vragen om meer participatie. En dat is maar goed ook, want het gaat om de woonomgeving van de inwoners, het uitzicht vanuit het raam, de overlast van werkzaamheden of de ontspanning in ieders persoonlijke omgeving. 

Maar om naar al die meningen, al die wensen, al die verwachtingen goed te luisteren, maar ook soms uit kunnen leggen wat niet kan is een heel transparant proces nodig. En dat is wat wij doen. Onze participatieversnellingskamers zijn erop gericht om de werkdruk de verminderen, de processen de versnellen, de transparantie te vergroten en dat met toename van kwaliteit! 

Participatie is een proces, geen doel op zich

Onze wereld vraagt om omgevingsbewust werken, kennis van menselijk gedrag en wendbaar inspelen op volatiliteit en complexiteit. Ook gaan sociale/maatschappelijke belangen soms boven wetenschappelijke inzichten. 

Daarom vraagt onze wereld om participatie. En participatie, dat is een proces, geen doel. Bij goede vormgeving van participatie krijgen de juiste mensen de juiste stem op het juiste moment. Er kan dan worden ingegrepen met de juiste ‘tone of voice’. 

Juist ingestoken en uitgevoerde Versnellingskamers voor omgeving en participatie leveren begrip en draagvlak op voor het uiteindelijke besluit. Ook bij de mensen die het minder eens zijn met de inhoud van dat besluit.

Het levert een heldere en duidelijke werkwijze op binnen de interne organisatie en—wanneer het gaat om een overheid—acceptatie in de politiek van het uiteindelijke besluit of beleidsvoorstel. Overigens sluit dit goed aan bij de achterliggende gedachte van de nieuwe Omgevingswet.

Hoe helpen wij u invulling te geven aan participatie

  • Toegenomen eigenaarschap van het genomen besluit door betrokkenheid en transparantie
  • De impact van participatie op de interne organisatie in kaart gebracht met behulp van een alomvattende krachtenveldanalyse
  • Verkorte beleidscyclus: evaluatie als vast onderdeel van het participatietraject
  • Gestructureerd proces waarin de juiste stakeholders op basis van hun rol en belang op het juiste moment betrokken worden
  • Wendbaarheid: bij onverwachte gebeurtenissen in het proces kan er snel geschakeld worden over de afdelingen heen

Participatie in de versnelling

De Versnellingskamer biedt structuur en helpt groepen bij het vaststellen van de juiste stakeholders, de rol die zij in het project hebben en op welk moment zij betrokken worden. De Versnellingskamer zorgt er verder voor dat -bij onverwachte gebeurtenissen in het project- snel geschakeld kan worden over de afdelingen heen.

Voor zaken die niet meer bij elkaar ‘geZoomd’ of gestickerd kunnen worden.

Participatie is vooral intern bijsturen

We zien dat gemeenten heel druk bezig zijn om hun participatie goed op orde te krijgen. De handboeken staan nog met natte inkt in de kast of het eerste incident of verandering van politiek bewustzijn dient zich aan. Het is dan heel belangrijk om snel te kunnen schakelen. Met de inzet van de Versnellingskamer verkorten we de beleidscyclus zodanig dat evaluatie een vast onderdeel is van het participatietraject. Een goede stakeholdersanalyse is een stap die vaak wordt overgeslagen. Een analyse die de impact van participatie op de interne organisatie én de beheersingsmogelijkheden daarvan identificeert en in kaart brengt. 

“Dat zien we later wel”, “Hoort bij een andere afdeling”,  “Deden we altijd al zo”, “Daar hebben we geen tijd voor”: met dit soort uitspraken worden we in onze projecten vaak geconfronteerd. Onze aanpak zorgt voor duidelijke lijnen en bewustwording bij beleidsmakers. De Versnellingskamer zorgt ervoor dat –bij onverwachte gebeurtenissen in het project- snel geschakeld kan worden over de afdelingen heen.

Omzeil de valkuilen en versterk de cohesie

De kern van onze dienstverlening is het ontwerpen en begeleiden van een proces om met stakeholders tot gezamenlijke inzichten te komen. Dat doen we niet vanuit de inhoud (die bezit de opdrachtgever) maar vanuit de kennis van het proces. Vanuit de grondvoorwaarden en -doelen transparantie, participatie en draagvlak komen we met een groep mensen tot tastbare resultaten. Dit doen we nu al langer dan vijftien jaar succesvol in zowel de publieke als private sector.  

We zetten hierbij de Versnellingskamer, onze methodes en onze ervaring in. Dit doen we onder meer voor vraagstukken rondom de energietransitie, onderwijsvernieuwingen, innovatie. Maar ook bij het vormgeven van vrijwilligers-, sport-, of armoedebeleid. We maken daarbij geen beleid, maar ontwerpen en begeleiden het proces om er te komen. Onze expertise en belangrijke toegevoegde waarde is dat we de valkuilen kennen, structuur bieden, een transparant proces opzetten en dit samen met de stakeholders laten gebeuren. 

Participatie opdracht

De afdeling Stadsontwikkeling wilde, naar aanleiding van een aantal voorvallen, een leidraad ontwikkelen om op een éénduidige wijze participatie binnen de gehele gemeente vorm te geven. In samenwerking met Spilter is hiervoor een Versnellingskamer ontwikkeld die niet alleen het complete beeld heeft opgehaald van de huidige werkwijzen, de materialen die gebruikt werden en de verschillende wijzen waarop gecommuniceerd werd met burgers en bedrijven maar ook een nieuwe werkwijze heeft voortgebracht waardoor er een éénuidige lijn getrokken kon worden.

De verschillende participatie typen

Bepaal de participatie-intensiteit

Participatie houdt in dat burgers, bewoners of medewerkers actief meedoen. Daarbij zijn er in de praktijk verschillende vormen van participatie, die inhoudelijk weer allerlei verschillende niveaus of beter gezegd; intensiteiten omvatten. Door mensen uit de omgeving te betrekken heb je als gemeente, overheid of uitvoeringsinstantie de kans om beleid beter te laten aansluiten op de behoeften en ervaringen van deze (eind)gebruikers. Daarmee wordt het draagvlak voor besluiten en beleid vele malen groter.

Dat heeft een aantal voordelen. Want direct contact tussen overheid en burger (of directie en medewerker) kan het wederzijds vertrouwen vergroten, bewoners voelen zich eerder bereid om zelf iets aan hun uitdagingen, problemen of obstakels te doen en zij voelen zich door actieve participatie medeverantwoordelijk voor het uiteindelijke resultaat.

Bij participatie hebben we het dus over het betrekken van de samenleving bij wat je wilt bereiken: beleidsvoorbereiding, -uitvoering en/of -evaluatie. Dit houdt in dat de besluiten niet alleen door bijvoorbeeld de gemeente genomen worden maar juist andere belanghebbenden uit de samenleving betrokken worden en hier een actieve rol spelen. Hoe u deze participatie vormgeeft heeft een direct effect op het gewenste eindresultaat.

Bekijk onze opdrachten uit dit werkveld

Klik op het logo om naar de desbetreffende casestudy te  gaan

Contact

Neem geheel vrijblijvend contact met ons op en wij kijken wat voor u de best passende oplossing is. Aan de hand van een korte intake kunnen wij een goede indicatie geven van onze aanpak voor uw vraagstuk en de bijbehorende kosten. 

Specialist op dit onderwerp is Steven Wagemaker. Hij is bereikbaar via Steven@spilter.nl