Participatie in Omgevingswet

Maximale betrokkenheid van stakeholders 
bij wijzigingen in de leefomgeving

Participatie is een proces, het is geen doel

De Omgevingswet vraagt in de wereld van participatie om omgevingsbewust werken, kennis van menselijk gedrag, omgang met een wereld die vaak volatiel en complex is en het besef dat maatschappelijke belangen soms boven wetenschappelijke uitkomsten gaan. 

Participatie is een proces, het is geen doel. Bij een goede vormgeving krijgen de juiste mensen de juiste stem op het juiste moment. Er kan dan worden ingegrepen met de juiste ‘tone of voice’. 

Juist ingestoken en uitgevoerde Versnellingskamers leveren begrip en draagvlak op voor het uiteindelijke besluit. Ook bij de mensen die het minder eens zijn met de inhoud van dat besluit.

Het levert een heldere en duidelijke werkwijze op binnen de interne organisatie en -wanneer het gaat om een overheid- acceptatie in de politiek van het uiteindelijke besluit of beleidsvoorstel. En laat dat nu net de achterliggende gedachte van de Omgevingswet zijn.

Hoe helpen wij u invulling te geven aan de Omgevingswet

  • Realiseren toename van het eigenaarschap op genomen besluit door betrokkenheid en transparantie.
  • Voeren een stakeholdersanalyse uit die de impact van participatie op de interne organisatie identificeert en in kaart brengt.
  • Verkorten de beleidscyclus zodanig dat evaluatie een vast onderdeel is van het participatietraject.
  • Bieden structuur en helpen u bij het vaststellen van de juiste stakeholders, hun rol in het project en het moment dat zij betrokken worden.
  • Bij onverwachte gebeurtenissen in het project kan er snel geschakeld worden over de afdelingen heen.

Participatie in de versnelling

De Versnellingskamer biedt structuur en helpt groepen bij het vaststellen van de juiste stakeholders, de rol die zij in het project hebben en op welk moment zij betrokken worden. De Versnellingskamer zorgt er verder voor dat -bij onverwachte gebeurtenissen in het project- snel geschakeld kan worden over de afdelingen heen.

Voor zaken die niet meer bij elkaar ‘geZoomt’ of gestickerd kunnen worden.

Waar hebben wij al een Versnelling aangebracht​

De Versnellingskamer versnelt langs 4 assen:

Planning en voorbereiding

Een online voorbereidings-versnellingskamer plaatst het vraagstuk in de bredere context. Bepaald wanneer de sessie geslaagd is, welke onderwerpen behandeld worden, welke deelnemers daarvoor nodig en welke stappen te maken zijn.

Methodiek en uitvoering

Het versnelt de traditionele manier waarbij groepen tot beleids- en besluitvorming komen. Digitale methodes, die niet in een klassieke meeting te realiseren zijn, zorgen ervoor dat complexe problematiek eenvoudig en overzichtelijk behandeld kan worden.

Technologie en facilitatie

Tekstuele en grafische terugkoppelingsmethoden maken de sessie uiterst efficiënt. Hierdoor worden alleen de belangrijke zaken besproken. Invloed van dominantie en hierarchie is geminimaliseerd waardoor ook de minder gangbare meningen worden gehoord.

Verantwoording en rapportage

Eenvoudig rapporteren en verantwoorden van resultaten. Extra verslagen schrijven is verleden tijd. Alle relevante data is digitaal beschikbaar en op ieder moment oproepbaar. Alle stappen in het besluitvormingsproces liggen digitaal vast.

Participatie opdracht

De afdeling Stadsontwikkeling wilde, naar aanleiding van een aantal voorvallen, een leidraad ontwikkelen om op een éénduidige wijze participatie binnen de gehele gemeente vorm te geven. In samenwerking met Spilter is hiervoor een Versnellingskamer ontwikkeld die niet alleen het complete beeld heeft opgehaald van de huidige werkwijzen, de materialen die gebruikt werden en de verschillende wijzen waarop gecommuniceerd werd met burgers en bedrijven maar ook een nieuwe werkwijze heeft voortgebracht waardoor er een éénuidige lijn getrokken kon worden.

Participatie is vooral intern bijsturen

We zien dat gemeenten heel druk bezig zijn om hun participatie goed op orde te krijgen. De handboeken staan nog met natte inkt in de kast of het eerste incident of verandering van politiek bewustzijn dient zich aan. Het is dan heel belangrijk om snel te kunnen schakelen. Met de inzet van de Versnellingskamer verkorten we de beleidscyclus zodanig dat evaluatie een vast onderdeel is van het participatietraject. 

Een goede stakeholdersanalyse is een stap die vaak wordt overgeslagen. Een analyse die de impact van participatie op de interne organisatie én de beheersingsmogelijkheden daarvan identificeert en in kaart brengt. 

“Dat zien we later wel”, “Hoort bij een andere afdeling”,  “Deden we altijd al zo”, “Daar hebben we geen tijd voor”: met dit soort uitspraken worden we in onze projecten vaak geconfronteerd. Onze aanpak zorgt voor duidelijke lijnen en bewustwording bij beleidsmakers. 

De Versnellingskamer zorgt ervoor dat –bij onverwachte gebeurtenissen in het project- snel geschakeld kan worden over de afdelingen heen.

Omzeil de valkuilen en versterk de cohesie

De kern van onze dienstverlening is het ontwerpen en begeleiden van een proces om met stakeholders tot gezamenlijke inzichten te komen. Dat doen we niet vanuit de inhoud (die bezit de opdrachtgever) maar vanuit de kennis van het proces. Vanuit de grondvoorwaarden en -doelen transparantie, participatie en draagvlak komen we met een groep mensen tot tastbare resultaten. Dit doen we nu al langer dan vijftien jaar succesvol in zowel de publieke als private sector.  

We gebruiken hiervoor de Versnellingskamer, we hebben onze methodes en we zetten onze ervaring in. Dit doen we onder meer voor vraagstukken rondom de energietransitie, onderwijsvernieuwingen, innovatie. Maar ook bij het vormgeven van onder andere vrijwilligers-, sport-, of armoedebeleid. We maken geen beleid, maar ontwerpen en begeleiden het proces om er te komen. Onze expertise en belangrijke toegevoegde waarde is dat we de valkuilen kennen, structuur bieden, een transparant proces opzetten en het samen met de stakeholders laten gebeuren. 

Contact

Neem geheel vrijblijvend contact met ons op en wij kijken wat voor u de best passende oplossing is. Aan de hand van een korte intake kunnen wij een goede indicatie geven van onze aanpak voor uw vraagstuk en de bijbehorende kosten. 

Specialist op dit onderwerp is Steven Wagemaker. Hij is bereikbaar via Steven@spilter.nl