Transitie in inkoop- en contractmanagement

Faalkosten verlagen

Wat moet er uitgevoerd worden? Onderhoud of aanleg van een weg, een gebouw een brug. Een viaduct of zelfs een een marineschip?

Dat is vaak wel duidelijk en ligt besloten in het projectplan. Maar hoe komt u daar? Wat is belangrijk? Waar zitten uitdagingen? Waar heeft u de kennis van de markt nodig? Hoe krijgt u de beste aannemer?  

Op bovenstaande vragen krijgt u antwoord in een reeks van vier Versnellingskamers die gedurende de plan- en voorbereidingsfase worden uitgevoerd.  Minimaal 100 projecten gingen u al voor met significante verlaging in de faalkosten.

Faalkosten significant verlagen aan de hand van 4 Versnellingskamers

  • Projectdoelstellingen Versnellingskamer
  • E.M.V.I. Versnellingskamer
  • Claimscan Versnellingskamer
  • M.A.R.K. Versnellingskamer

“De ervaringen van meer dan 150 projecten combineren in de claimscan is zeer waardevol en tevens een goed voorbeeld hoe je kunt leren van andere projecten.” 
– Contractmanager Rijkswaterstaat

Waar hebben wij al een Versnelling aangebracht​

Een goede mix tussen exact voorschrijven wat je als aanbestedende partij wenst versus gebruik maken van de innovatiekracht van de markt is van alle tijden. Zag je tot halverwege de jaren ’00 nog dat opdrachtgevers alles voorschreven2. Daar waar veel gemeenten in Nederland nog met traditionele contractvomen werken, zien we bij steeds meer overheidsorganisaties dat gedeelde risicobeheersing, functioneel speciferen en samen optrekken zijn intrede vindt.  En niet alleen meer binnen de GWW sector, maar ook bij andere Rijksoverheden zoals Defensie alsook bij nutsbedrijven.  

Een recente ontwikkeling binnen Rijkswaterstaat is bijvoorbeeld de 2-fasen aanpak5 die gebruikt wordt bij de verbreding van de A27 tussen Houten en Hooipolder2 en de markt verantwoordelijk was voor de uitvoering, zien we in de afgelopen 15 jaar heel duidelijk de verschuiving van verantwoordelijkheden naar de markt. Met als ultieme aanbestedingsvariant een DBFM(O) constructie1
(Design Build Finance Maintaine Operate).  

0 jaar
ervaring
0 infraprojecten
gingen u voor
0 miljoen
besparing op faalkosten

1. Project doelstellingen Versnellingskamer

Waar gaan we op sturen?

Wat is belangrijk bij de uitvoering van het contract? Kies je voor snelheid of juist draagvlak? Dat kan zomaar verschillende uitvoeringsoplossingen geven. De Versnellingskamer levert de leidende principes op waarlangs gecommuniceerd, uitgevraagd en gewerkt wordt.

Ervaring leert dat er bij projecten met vastgestelde projectdoelstellingen een factor 10 minder aan onderlinge ruis tussen projectteam, afdeling communicatie en ook de politiek ontstaat.

2. E.M.V.I. Versnellingskamer

Wat moet de markt aantonen?

De afkorting EMVI staat voor Economisch Meest Voordelige Inschrijving. Wat moeten inschrijvers aantonen om de projectdoelstellingen zo economisch aantrekkelijk als mogelijk voor de aanbestedende partij te realiseren?

De Versnellingskamer levert een set van 3 tot 5 EMVI criteria op waarmee inschrijvers zich kunnen onderscheiden van hun concurrenten op die aspecten die voor het projectteam het belangrijkste zijn om de projectdoelstellingen te halen.

3. Claimscan Versnellingskamer

Zitten er hiaten in het dossier?

Een Versnellingskamer waarmee gecontroleerd wordt of het aanbestedingsdossier kwalitatief afdoende is en aansluit bij de eerdere doelstellingen.

Het geeft de projectteams een compleet beeld van de claimgevoeligheid van het aan te besteden project.

Door de vastgestelde reductie van 10% op ongewenste bijbetalingen verdient de Claimscan zich vaak meerdere keren terug per aanbestedingsproject. 

 

4. M.A.R.K. Versnellingskamer

Kiezen we de goede inschrijver?

Een Versnellingskamer waarmee een beoordelingsteam versneld en transparant tot eenduidige, goed gemotiveerde beoordelingen en vergelijkbare inschrijvingen komt.

Hierdoor kan uiteindelijk gekozen kan worden voor de beste inschrijving, die economisch gezien de beste inschrijving heeft gemaakt en de doelstellingen begrepen. En recht doet aan de inspanningen die door de inschrijver zijn geregeld. 

 

Contact

Neem geheel vrijblijvend contact met ons op en wij kijken wat voor u de best passende oplossing is. Aan de hand van een korte intake kunnen wij een goede indicatie geven van de kosten. 

Contactpersoon op dit onderwerp is Leon Laureij. Hij is bereikbaar via leon@spilter.nl