Factor-C Leidraad

Vorm de ideale communicatiestrategie voor een
succesvolle en gedragen participatie aanpak

Goed omgevingsmanagement staat en valt bij een alles omvattend communicatieplan. Hierbij is de factor-C leidraad van het Communicatierijk een perfect handmiddel. In 5 overzichtelijke stappen komt u daarmee namelijk tot een gedegen communicatieplan.

Wij hebben deze leidraad volledig gedigitaliseerd en beproefde faciliterings-methodologieën ingezet. Zo nemen wij de belangrijkste barrières in besluitvorming weg om u in staat te stellen de leidraad effectief, efficiënt en transparant toe te passen. 

Het resultaat is een compleet en gedetailleerd plan voor participatie & communicatie. 

Aanpassen aan uw eigen werkwijze

Wellicht heeft u de opgave van uw project al voldoende vastgesteld, of zijn de stakeholders in beeld en moet alleen de juiste rol en invloed nog bepaald worden. Allemaal geen probleem. Met ons systeem bent u helemaal vrij om die onderdelen te kiezen die voor u van belang zijn. Dat is het mooie aan de  Spilter software.

Alle stappen en wensen kunt u handmatig toevoegen om zodoende uw eigen sjabloon vorm te geven waarmee de aanpak geheel op maat gemaakt is voor uw project, programma of organisatie. Alle invoer is direct digitaal verankerd binnen het systeem. Dit maakt het tevens geschikt voor herhaaldelijk gebruik bij opeenvolgende  of herhalende projecten of programma’s. Op die manier kunt u snel, wendbaar en efficiënt reageren op de omgeving.

Burgertop Rotterdam-Zuid

Met behulp van de Burgertop bouwen de inwoners van Rotterdam Zuid aan hun eigen toekomst. Via Spilter gingen we met 100 Zuiderlingen in gesprek over 10 belangrijke thema’s, waaronder school, wonen en werk. Daarbij werden deze 10 thema’s in volgorde van belangrijkheid gerangschikt, door elk van de 100 deelnemers te bevragen naar hun prioriteiten.

Beperk niet tot het projectteam

Het is onze ervaring dat veel overheidsorganisaties zijn verdeeld in diverse afdelingen die allemaal hun bijdrage moeten leveren aan een project. Bij een gemiddeld project zijn dat zo maar 5 tot 10 afdelingen. Van beleid tot uitvoering en van ontwerp tot communicatie. Als voor ieder project al deze mensen naar zaaltjes moeten om hun input te leveren, is hun werkdag snel om. Met Spilter is dat niet meer nodig. In een fractie van hun tijd of -bij hele drukke agenda’s- zelfs wanneer het hunzelf uitkomt, kunnen zij een waardevolle bijdrage leveren aan de totstandkoming van het participatieplan

Omgevingsbewust werken middels de Factor-C leidraad

Factor C is een werkwijze die helpt om strategisch aan de slag te gaan met communicatie. Het is met name geschikt bij projecten (of programma’s) waar heel omgevingsgericht of opgavegericht gewerkt dient te worden.

Deze aanpak bestaat uit vijf stappen waarmee je gestructureerd van opgave naar een volledige  communicatieaanpak gaat. Deze vijf stappen (of beter gezegd pijlers) zijn;

 1. De opgave
 2. De omgeving
 3. De strategie
 4. Het verhaal
 5. De aanpak


De Factor-C  leidraad heeft zich bewezen als praktische methode voor o.a. beleidsmakers en projectleiders en communicatieprofessionals om met communicatie- en participatievraagstukken om te gaan. Je doorloopt de stapsgewijze aanpak en past alles direct toe.

Spilter heeft dit proces volledig gedigitaliseerd en is als sjabloon (template) in te zetten voor uw vraagstuk, opgave of organisatie. 

Inzicht in belangen

Grafieken geven veel meer waarde dan platte tekst, Niet alleen de belangenmatrix geeft veel inzicht, maar ook belang versus invloed of houding.

Met Spilter zijn er allerlei dwarsdoorsneden mogelijk om inzicht te krijgen in de belangen van de stakeholders, de wijze waarop ze tegen het project aankijken en de betrokkenheid bij het project. Heeft het project te maken met ‘anonieme toetsenbord-warriers’’  of zijn het mensen die heel dicht en verbonden zijn met het project.

Ook is de houding inzichtelijk te maken zodat je als communicatie expert doelgericht een plan kan opstellen. Gericht op de specifieke stakeholder

Automatische documentatie - Export

Iedere Spilter-werkomgeving is zelf-documenterend: dit betekent dat met een druk op de knop een volledig opgemaakt rapport gemaakt wordt in de bekende Microsoft Office extensies zoals o.a. Word en Excel. In Spilter kunt u geheel samenstellen wat u in de rapportage wenst,

 • De wijze waarop de resultaten gepresenteerd worden.
 • De er team (wanneer beoordeling heeft plaatsgevonden met teamtags)
 • Alleen een gespecificeerde bovenste of onderste reeks items

Ook kunt u met Spilter met een druk op de knop een rapportage genereren waar u eenvoudig een communicatiekalender van kunt maken of een complete aanpak in de vorm van een ‘participatie kalender’. Ook kunt u een download genereren welke geschikt is voor verwerking in statistische software zoals bijvoorbeeld SPSS.

Hergebruik eenvoudig eerdere sessies

Soms heeft u bij een project een bepaalde opzet gebruikt die u later, wanneer u een volgend project uitvoert, toch weer wilt gebruiken.  Of is er vanuit de eigen organisatie een bepaalde aanpak die gestandaardiseerd of wellicht voorgeschreven is. Dan zijn templates een ideale oplossing voor u. Het exporteren en importeren van eerdere stakeholder analyses, inclusief actoren is met Spilter zeer eenvoudig en overzichtelijk.

Delen is vermenigvuldigen

Waarom de kennis die u voor zich heeft, voor uzelf houden?  Of waarom iedere keer een succesvolle analyse ‘Ringen van Invloed’ opnieuw ‘programmeren’? Met Spilter is dat gelukkig niet meer nodig.

Sla alle stakeholders en de Ringen van Invloed op als sjabloon en importeer dit sjabloon om de analyse nogmaals gemakkelijk en snel uit te voeren, gedurende de looptijd van het project. 

 

Het eindproduct: een volledig participatie overzicht

In één overzicht per participatiemoment: het wat, het hoe, het doel, met wie, de methode en wat u ervoor nodig heeft.

Een automatische resultante van de vooringerichte Versnellingskamer ‘communicatieplan’ maken. 

Een ideale leidraad voor de rest van het team om met goed voorbereid en weloverwogen de participatie te starten.

Masterclass

 • Masterclass voor communicatie- en beleidsadviseurs
 • In twee dagen dag een allesomvattende ervaring met de Omgevingsanalyse

Facilitatie

 • Maak gebruik van de Ringen van Invloed in een project.
 • Maak gebruik van 13 jaar kennisopbouw
 • Ondersteund door business consultant met extensieve ervaring op het gebied van participatie

Licentie

 • Licentie Spilter zelfstandig sessies te begeleiden
 • Regelmatig gebruik van Spilter bij projecten
 • Inclusief training voor facilitators van de Versnellingskamer
 • Technische support van Spilter

Waar hebben wij al een Versnelling aangebracht

Contact

De contactpersoon voor participatie Versnellingskamer is Steven Wagemaker. Steven heeft meer dan 15 jaar ervaring in het vormgeven en begeleiden van participatietrajecten. Zowel bij gemeenten, als ook provincies of uitvoeringsorganisaties.

Hij is bereikbaar via Steven@spilter.nl 

Of maak direct een telefonische afspraak met hem via deze link

Of vul het contactformulier op deze website in en stel uw vraag.