Uitvoeringsinstanties

Snel en gefundeerd inzicht in (nieuw) beleid, zodat wendbaar
en adequaat kan worden opgetreden

Wendbaar en adequaat optreden

De combinatie van operationele taken, het uitvoeren van beleid, bijbehorende controle, macht, regels en de bijkomende principes van organisaties (Oxford Dictionary, 1974) maken het strategisch wendbaar en toekomstbestendig maken van de organisatie een stevige uitdaging voor veel (uitvoerings-)organisaties.

Ervaring leert dat bij het maken van (nieuw) beleid de beleidmakers vaak te weinig tijd besteden aan de voorbereiding. Daardoor interpreteren ze in veel gevallen wat er met de opdracht wordt bedoelt, duiken ze direct in hun onderzoeks- of schrijfwerk en ontdekken dan pas achteraf wat de werkelijke verwachtingen waren. Waardoor er veel herstelwerkzaamheden plaatsvinden en er verloren tijd is.

Voorheen vertelden ministeries wat er uitgevoerd diende te worden en de uitvoeringsinstanties voldeden hier aan. Tegenwoordig worden ze steeds vaker vanaf het begin betrokken bij het ontwerpen en schrijven van de wetgeving en/of regeling en leveren zij daadwerkelijk input maar dit presenteert nieuwe uitdagingen voor de wendbaarheid van de uitvoeringsinstantie.

Cruciaal daarbij is om snel helderheid te creëren, en in kaart te brengen wat de invloed of impact van de nieuwe regeling zal zijn. Hiervoor is het natuurlijk wel belangrijk dat de uitvoeringsinstantie snel gefundeerd inzicht heeft, zodat ze wendbaar, snel en adequaat kunnen optreden. Spilter bied uitvoeringsinstanties de tools, methodieken en ervaring om versneld tot besluitvorming te komen. 

Toepassingen voor uitvoeringsinstanties

Klik hieronder om direct naar onze digitale oplossingen voor essentiële
processen voor uitvoeringsinstanties te gaan:

0 jaar
ervaring
0 bedrijven
maken gebruik van Spilter
0 projecten
gingen u voor

Toekomst van werkgelegenheid

Om in de toekomst voldoende werkgelegenheid rond Den Haag te garanderen is innovatie nodig. Wereldwijd blijken internationaal multimodaal bereikbare, hoogstedelijke omgevingen bij uitstek geschikt voor innovatie.

Omzeil de valkuilen en versterk de cohesie

De kern van onze dienstverlening is het ontwerpen en begeleiden van een proces om met relevante betrokkenen, vakexperts en uitvoerders tot gezamenlijke inzichten te komen. Dat doen we niet vanuit de inhoud maar vanuit de kennis van het proces. Vanuit de grondvoorwaarden en -doelen transparantie en draagvlak komen we met een groep mensen tot tastbare resultaten. Dit doen we nu al langer dan vijftien jaar succesvol in de publieke sector.  

We gebruiken hiervoor de Versnellingskamer, we hebben onze methodes en we zetten onze ervaring in. Dit doen we onder meer voor vraagstukken rondom de energietransitie, onderwijsvernieuwingen, innovatie. Maar ook bij het vormgeven van onder andere vrijwilligers-, sport-, of armoedebeleid. We maken geen beleid, maar ontwerpen en begeleiden het proces om er te komen. Onze expertise en belangrijke toegevoegde waarde is dat we de valkuilen kennen, structuur bieden, een transparant proces opzetten en het samen met alle relevante stakeholders laten ontstaan. 

Invulling geven aan complexe vraagstukken met de Versnellingskamer

We zetten onze Versnellingskamer methodiek doorlopend in voor inspiratie, missie- en visiesessies, het bevorderen van samenwerking en het aangaan of bijstellen van ministeriele-, provinciale- en gemeentelijke samenwerkingsverbanden en uitvoering. 

Afhankelijk van de taakstelling is de feitelijke inhoud van deze sessies creatief, analytisch of gericht op de productie van nieuw beleid of de evaluatie van bestaand beleid. 

Onderwerpen

Procesoptimalisatie

Versnellingskamer & consultancy

Complexe vraagstukken hebben dezelfde rode draad: de betrokkenheid van meerdere stakeholders en organisaties, onduidelijkheid van doel en middelen, conflicterende belangen, inhoudelijk complexe materie en tijdsdruk.

In de Versnellingskamer wordt in korte tijd op gestructureerde wijze data, inzicht vergaard en vervolgstappen samengesteld die direct uitgevoerd kunnen worden.

 

Participatie

Betrokkenheid & eigenaarschap

De wereld van participatie vraagt om omgevingsbewust werken, kennis van menselijk gedrag, omgang met een wereld die vaak volatiel en complex is en het besef dat maatschappelijke belangen soms boven wetenschappelijke uitkomsten gaan.

Participatie is een proces, het is geen doel. Bij een goede vormgeving krijgen de juiste mensen de juiste stem op het juiste moment.

 

Stakeholdermanagement

Strategie & communicatie

Een omgevings- en actorenanalyse vormt wat ons betreft de basis van elk doeltreffend project of programma. 

Met onze aanpak kan een groep het gewenste resultaat van een project of programma snel verbinden met de betrokken en nog benodigde actoren. Daarnaast wordt bepaald welke rol en mate van betrokkenheid de actor moet hebben (of heeft) om het gewenste resultaat te behalen.

 

Lees onze artikelen over dit werkveld

Met de huidige ontwikkelingen, zowel maatschappelijk als politiek, verandert er veel in het dagelijks leven van burgers. Dit leidt tot een grote behoefte om invloed uit te kunnen oefenen op besluitvorming. Gemeenten en overheden beseffen steeds meer dat een sterke invulling van participatie om continue aandacht vraagt en om echte co-creatie.

Eind jaren ’80 werden de eerste uitvoeringstaken losgeweekt van ministeries. De overtuiging was dat scheiding van beleidsvorming en beleidsuitvoering zou leiden tot meer professionaliteit en verbetering van dienstverlening. Deze specialisatie van taken biedt kansen voor samenwerking en kwaliteitsverbetering maar dit zorgt in de praktijk ook voor veel obstakels.

Voor overheden, organisaties en instanties is besluitvorming extreem belangrijk, maar tegelijkertijd ook tijdrovend en in veel gevallen ineffectief. Wil je bij besluitvorming namelijk dat iedere betrokkene een stem krijgt of ligt de focus juist op snel resultaat behalen?

Contact

Neem geheel vrijblijvend contact met ons op en wij kijken wat voor u de best passende oplossing is. Aan de hand van een korte intake kunnen wij een goede indicatie geven van de kosten. 

Specialist op dit onderwerp is Steven Wagemaker. Hij is bereikbaar via steven@spilter.nl