Oude Noorden Zuid (Tuin van Noord)

Oude Noorden-Zuid Een degelijke en herleidbare omgevingsanalyse geheel volgens de Factor-C leidraad voor ‘Tuin van Noord’ In het gebied Oude Noorden-Zuid is vervanging van het riool aanstaande. Onderdeel van dit vervangingsplan is de verbetering van de waterhuishouding middels aanleg van o.m. gescheiden riolering en een waterberging (Bleiswijkplein), ophoging van de openbare ruimte en de vervanging […]

Burgertop n.a.v. midterm review

Burgertop – Midterm review Op een algemeen niveau is duidelijk waar aan gewerkt moet worden; het gaat op Zuid om scholing, om werk, om leefbaar wonen, om het afsluiten van de verkeerde weg. Daarvoor is een lange, lange weg te gaan, waarbij op concreet niveau niet altijd helder is welke maatregelen echt effect hebben. Het […]

Armoedebestrijding

Hoeksche Waard spant een net(werk) om armoede Gemeente Hoeksche Waard heeft sinds 2018 een nieuwe politieke coalitie die het armoedevraagstuk in de gemeente wil aanpakken. In 2019 brengt een nulmeting in kaart waar armoede speelt in de gemeente en wie het betreft. Begin 2020 stelt Wethouder Huibert Steen samen met een team onder leiding van […]