Versnellingskamer Projectdoelstellingen

In 3 uur breed gedragen doelstellingen om op
te sturen tijdens aanbesteding en uitvoering

Wat houdt de Versnellingskamer Projectdoelstellingen in?

Wat is belangrijk bij de uitvoering van het contract? Kies je voor snelheid of juist draagvlak? Welke rol moet duurzaamheid hebben? Dat kan zomaar verschillende uitvoeringsoplossingen geven. De Versnellingskamer levert de leidende principes op waarlangs gecommuniceerd, uitgevraagd en samengewerkt wordt.

Ervaring leert dat er bij projecten met vastgestelde projectdoelstellingen een factor 10 minder ruis ontstaat tussen projectteam, opdrachtnemer en stakeholders. En met de Versnellingskamer komt u tot twee keer sneller tot doelstellingen, onderbouwd en gedragen door alle betrokken belanghebbenden.

Grootste voordelen van de Versnellingskamer Projectdoelstellingen

 • Alle betrokken belanghebbenden dragen actief bij aan de totstandkoming van de kern van uw project
 • Transparant en traceerbaar proces als onderbouwing van uw projectdoelstellingen
 • Uw projectdoelstellingen binnen 3 uur doordacht, geformuleerd en gewogen
 • Daagt uw projectteamleden en stakeholders uit om over de centrale focus en mogelijke knelpunten van het project met elkaar in gesprek te gaan
0 jaar
ervaring
0 ministeries
werken met ons samen
0 aanbestedingen
begeleid met ICM-versnellingskamers

Waar hebben wij al een versnelling aangebracht

"Waar gaan we in dit project op sturen?"

Elk project kent een zekere mate van complexiteit aan thema’s, betrokkenen en belangen. In een aanbesteding is het cruciaal om daarin de juiste focus te houden in alle stadia, van voorbereiding tot uitvoering of oplevering. Goede projectdoelstellingen geven u die focus, om te allen tijde te kunnen sturen of bijsturen in eenduidige afstemming met alle betrokkenen.

Onafhankelijk van hoe de scope is gedefinieerd, vast staat of juist door ontwikkelt; de projectdoelstellingen geven aan wat van belang is bij de realisatie van die scope. Eigenlijk kan een project niet zonder heldere projectdoelstellingen.

Met de Versnellingskamer Projectdoelstellingen geeft u snel en grondig antwoord op de vraag ‘Waar gaan we in dit project op sturen?’. Het geeft u en uw stakeholders een gedeelde basis om op terug te vallen bij onverwachte ontwikkelingen en cruciale besluiten.

Masterclass

 • Masterclass voor inkopers, contract- en projectmanagers
 • In één dag een allesomvattende ervaring met de ICM-Versnellingskamers
 • Gegeven door business consultant met extensieve ervaring op het gebied van aanbestedingen bij Rijkswaterstaat

Facilitatie

 • Maak gebruik van de Versnellingskamer Projectdoelstellingen bij een daadwerkelijke aanbesteding
 • Inclusief eenmalig gebruik van de Spilter GDS-software voor de Versnellingskamer
 • Ondersteund door business consultant met extensieve ervaring op het gebied van aanbestedingen

Licentie

 • Regelmatig gebruik van de Versnellingskamer Projectdoelstellingen bij aanbestedingen
 • Speciaal ingericht op uw organisatie
 • Afhankelijk van contract 4 – 12 keer per jaar updates aan de hand van uw inhoudelijke wijzigingen
 • Inclusief training voor facilitators van de Versnellingskamer
 • Technische support van Spilter

Contact

Neem geheel vrijblijvend contact met ons op en wij kijken wat voor u de best passende oplossing is. Aan de hand van een korte intake kunnen wij een goede indicatie geven van onze aanpak en de kosten. 

Specialist op dit onderwerp is Jerry van Staveren. Hij is bereikbaar via jerry@spilter.nl