Over Spilter

Een wereld die continue versnelt vraagt een oplossing
die Versnelling in haar DNA heeft.

Van fascinatie voor meetings ...

Alweer twaalf jaar geleden ontstond bij ons de fascinatie voor de manier waarop groepen tot besluitvorming komen. Wat ons betreft was de standaard meeting broodnodig toe aan vernieuwing en konden zowel efficiëntie als effectiviteit drastisch verbeterd worden. 

De aanleiding daarvoor was onze ervaringen bij grote corporates en adviesorganisaties. Meetings ontberen vaak een afgebakend doel, verlopen relatief ongestructureerd en regelmatig zijn sleutelspelers niet of maar kort aanwezig.  

… naar focus op oorzaken, gevolgen en oplossingen

Het gevolg is stilliggende of traag verlopende projecten en programmas. Dat heeft negatieve gevolgen voor de slagkracht en concurrentiepositie en werkt verlammend op het klimaat van de organisatie. 

Organisatiedoelstellingen worden niet op tijd of helemaal niet behaald en de mensen – zowel mentaal als fysiek, als intern en extern – haken af. Dat moet – en kan – anders; sneller en effectiever. Vanuit die overtuiging is Spilter en de Versnellingskamer ontstaan. 

0 jaar
ervaring
0 bedrijven
maken gebruik van Spilter
0 projecten
gingen u voor

De kern

De kern van onze dienstverlening is het ontwerpen en begeleiden van een proces om met stakeholders tot gezamenlijke inzichten en gedragen besluitvorming te komen. Vanuit de grondvoorwaarden en doelen transparantie, participatie en draagvlak komen we samen met een groep mensen tot tastbare resultaten. Dit doen we nu al langer meer dan twaalf jaar succesvol in zowel de publieke- als private sector.   

We zetten hier de Versnellingskamer voor in, maken gebruik van een intelligent GDSS platform, brengen onze methodes- en zetten onze ervaring in. Dit doen we onder meer voor vraagstukken rondom de energietransitie, onderwijs- vernieuwingen en innovatie. Maar ook bij het vormgeven van onder andere armoedebeleid.  

Onze expertise en belangrijke toegevoegde waarde is dat we de valkuilen bij participatie kennen, structuur bieden, een transparant proces opzetten en het samen met de stakeholders laten gebeuren.  

Meer dan software

13 jaar later is Spilter niet alleen leidend op het gebied van GDSS software in Nederland, maar zijn wij verder uitgebreid als vakspecialist. Wat ooit als GDSS is begonnen is inmiddels uitgegroeid tot een geheel platform, dat als stevige basis dient voor een zeer divers aantal vraagstukken en opdrachtgevers.

Spilter Ingerichte VersnellingskamerGDSS  en Versnellingskamers op maat stroomlijnen groepsprocessen in tal van sectoren. De digitale structuur van meetings en de uitgekiende werkmethoden zorgen voor hoge betrokkenheid en efficiëntie van een meeting. Meetings verlopen transparant en navolgbaar en dat verhoogt het draagvlak onder interne en externe stakeholders.  Zowel publieke als private instellingen hechten grote waarde aan de digitale verslaglegging van ons platform. 

We helpen gemeenten, provincies, rijksoverheden en diverse uitvoerings- organisaties bij het in beeld brengen en oplossen van lastige en urgente vraagstukken. Onze ambities blijven groot. Wij geloven dat iedere organisatie in de wereld de voordelen en versnelling van onze aanpak zou moeten ervaren.

"Wij zien bij Rijkswaterstaat een significante afname van onnodige bijbetalingen, sinds wij de claimscan van Spilter inzetten"

Dick Stelling Aanbestedingsjurist Rijkswaterstaat

Spilter achter de schermen

Contact

Neem geheel vrijblijvend contact met ons op en wij kijken wat voor u de best passende oplossing is. Aan de hand van een korte intake kunnen wij een goede indicatie geven van de kosten. 

Specialist op dit onderwerp is Steven Wagemaker. Hij is bereikbaar via steven@spilter.nl