Toekomstbestendige beleidsvorming

Facebook
Twitter
LinkedIn

Wat is goed beleid? Beleid wordt vaak weergegeven als het stellen van doelen, middelen en een tijdpad in onderlinge samenhang. Goed beleid heeft de missie, visie en waarden van een organisatie als uitgangspunt maar speelt ook wendbaar in op de actualiteit en omstandigheden. Hoewel beleidsmakers in veel gevallen hetzelfde doel nastreven, zijn de verschillen onderling enorm.

Die verschillen ontstaan doordat de omstandigheden waaronder bijvoorbeeld gemeenten, provincies, waterschappen en/of uitvoerders werken wezenlijk anders zijn.

Beleid betekent kort gezegd: opschrijven dat je dingen op een bepaalde manier doet, om een van tevoren afgesproken doel te bereiken. Maar hoe maak je een beleid dat past bij jouw (veranderende) omgeving?

Het beleid geeft de acties weer van een organisatie voor de uitkomst van een vraagstuk, project of opdracht over een bepaalde tijdsperiode. Het geeft antwoord op een vraag of geeft een oplossing voor een probleem.

Als organisatie ga je uit van een visie (dat is het toekomstbeeld en geeft richting in waar je als organisatie naartoe beweegt), een missie (de reden voor bestaan; wie zijn jullie als organisatie en wat voegen jullie toe?) en (kern)waarden (wat vinden jullie belangrijk en leggen jullie de nadruk op?). Daarna volgt de concrete vertaling naar acties om die missie, visie en waarden inhoud te geven in de komende jaren. Het beleid.

Omstandigheden veranderen

In de toekomstige (en in veel gevallen huidige’-) situaties heeft een organisatie met andere zaken te maken dan een paar jaar geleden. Dit komt omdat de maatschappij, wetgeving of technologie is veranderd of aan het veranderen is. Of omdat de organisatie zelf een groei heeft doorgemaakt en daarmee een andere richting in is geslagen.

Bij het maken van beleid is het dan ook belangrijk om te evalueren of de missie, visie en waarden van de organisatie nog wel passend zijn voor de huidige of toekomstige situatie. Om stil te staan bij vragen als:

  • Hoe tevreden zijn betrokkenen, zoals bijv. directie, medewerkers, bewoners, klanten of toezichthouders met de huidige vorm en het functioneren van de organisatie?
  • Hoe efficiënt of effectief is de organisatie nog?
  • Waar liggen de knelpunten en de verbetermogelijkheden?
  • Welke ontwikkelingen zijn er en wat kunnen (of willen) we daar als organisatie mee?

In sommige gevallen kom je er als organisatie dan achter dat de missie, visie en/of waarden aangepast moeten worden. De wereld, wetgeving en organisaties veranderen en daarmee moet het beleid (en de organisatie) ook mee veranderen. Deze nieuwe realiteit zorgt voor verscheidene uitdagingen.

Beleid versnellen en alle factoren even zwaar wegen

Beleid bepaalt een belangrijk deel van ons leven en onze leefomgeving. Opdrachten rondom beleid laten zien dat het steeds lastiger wordt om doelmatig en doeltreffend beleid te formuleren.

Voor een belangrijk deel ligt dat aan de hoeveelheid, complexiteit en onderlinge verbondenheid van vraagstukken en sturingsmechanismen zoals decentralisatie, verzelfstandiging en privatisering. Voor een ander deel ligt dat aan de traditionele manier waarop groepen tot beleidsvorming komen: de klassieke meeting waarop vernieuwing en digitalisatie nauwelijks vat krijgen.

Onze ervaring wijst uit dat divers samengestelde groepen gemiddeld betere besluiten nemen over complexe en relatief onoverzichtelijke vraagstukken dan individuen. Of minder diverse groepen van mensen. Daarbij heeft ook de groepsgrootte directe invloed op de kwaliteit van besluiten en de benodigde tijd om tot besluitvorming te komen. De kans op tunnelvisie (ook wel; groupthink) is kleiner in grotere groepen. Daarbij is ook vaak meer relevante kennis beschikbaar. Besluitvorming over complexe en gevoelige vraagstukken, zeker met grotere groepen van deelnemers, vergt echter meer organisatie, planning en structuur dan een reguliere bijeenkomst kan bieden. 

De Versnellingskamer is een door technologie ondersteund instrument dat de juiste organisatie en structuur aanbrengt en zo groepen helpt om betere en duurzamere besluiten te nemen. Deze aanpak maakt het mogelijk om met groepen complexere beslissingen in minder tijd en met minder faalkosten te nemen.

Ons slimme SaaS platform egaliseert het speelveld, waardoor iedere deelnemer evenredig aan bod komt en dus ook de minder gangbare meningen worden gehoord. Deze meningen zijn realtime inzichtelijk en worden weergegeven in duidelijke grafieken, waardoor besluitvorming interactief, inhoudelijk en effectief verloopt.

Op die manier bent u als organisatie in staat om tijdig en efficiënt belangrijke beslissingen te nemen.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Auteur
Gerelateerd
Opdrachten
Archief
Zoeken
Categorieën
Bericht