Een nieuw soort denken

Facebook
Twitter
LinkedIn

Technologie ontwikkelt zich met een nog niet eerder vertoonde snelheid. En de verwachting is dat deze snelheid alleen maar zal toenemen. Onze oude manier van denken, of beter gezegd, lineaire denken wordt daarmee steeds nuttelozer in deze nieuwe niet-lineaire wereld.

Innovatie zou daarom niet langer moeten beginnen bij het ontwikkelen van nieuwe producten of diensten, maar juist bij het ontwikkelen van een nieuw soort denken.

De ontwikkeling en toepassing van nieuwe technologie, waarbij onder andere machines zelfstandig nadenken, opdrachten uitvoeren en steeds meer leren, is inmiddels al in volle gang. Binnen nu en 10 jaar zijn er bijvoorbeeld al computers die zichzelf programmeren. Daar is geen mens meer voor nodig.

We weten allemaal wel dat er veel verandert en deze ontwikkelingen aan de gang zijn. Wat we echter chronisch onderschatten is de snelheid waarmee dit gebeurt.

Vooral binnen organisaties zijn managers, projectleiders en stakeholders daar volstrekt niet op voorbereidt en blijven ze zich op de oude manier ‘voortbewegen’ in deze nieuwe tijden. We zijn vervolgens niet voorbereid op de snelheid van de technologische ontwikkelingen en wat dit wezenlijk inhoudt voor het voortbestaan van onze organisaties.

Autonome technologie

Technologie heeft onze organisaties de afgelopen jaren grote voorspoed gebracht, maar is vooral gericht geweest op efficiency. Spullen beter, sneller en goedkoper maken. Deze nieuwe tijd stelt ons voor heel andere vraagstukken. Zeker wanneer technologie steeds meer autonoom wordt en zelfstandig beslissingen gaat nemen.

Om dit concreet te maken kan je denken aan de ontwikkeling van zelfrijdende auto’s. Wat is het effect van een zelfrijdende auto op ons dagelijks leven? Wat betekent dat voor het openbaar vervoer zoals o.a. de taxi’s, bussen of treinen? En wat is het effect op de parkeergarages,  verzekeringsmaatschappijen of op kinderen die op die manier zelfstandig naar school kunnen?
Deze technologie zorgt er bijvoorbeeld ook voor dat mensen met een visuele beperking door autonoom rijdend vervoer geëmancipeerd zullen worden. Over dat soort ingrijpende, disruptieve, gevolgen denken we nog veel te weinig na. Of staan we simpelweg te weinig bij stil.

Out of the box

In een exponentiële wereld begint het met de blik op de toekomst en niet langer de focus op het verleden. Het verleden is immers geen goede voorspeller meer van de toekomst. Een gevaar is namelijk om dingen te blijven doen zoals je als organisatie altijd hebt gedaan.

Dat vraagt om een totaal andere benadering van het leiderschap of management. Wat gebeurt er om jullie organisatie heen, wat zijn de relevante technologische ontwikkelingen en wat zijn de kansen of bedreigingen daarvan? Daaruit vloeit automatisch voort hoe je als organisatie gaat reageren op deze ontwikkelingen.

We denken nu nog vooral lineair; extrapoleren wat we gezien of ervaren naar de toekomst. Maar de huidige ontwikkelingen laten zich niet vangen in zulke voor gedefinieerde lijntjes en paden. In de turbulente, exponentieel veranderende wereld is dat soort lineair denken niet langer functioneel.

De ontwikkelingen gaan zo snel dat het verleden ons geen goede voorstelling van de toekomst meer kan geven. Daarbij geeft creativiteit en ‘out-of-the-box’ denken juist grip. Niet denken in obstakels maar vooral in kansen. De oude wereld loslaten en je onderdompelen in de nieuwe mogelijkheden.

Binnen Google bijvoorbeeld staat de vrijdag volledig in het teken van innovatie. En dan kan je het zo ‘gek maken’ als je zelf wilt. Ook binnen vooruitstrevende studies zien we vergelijkbare samenstellingen. Daar komt een hoogleraar voor een korte periode naar een universiteit, deelt alle kennis, versneld innovatie en trekt vervolgens weer verder. (bron: https://www.managementimpact.nl/artikel/)

Wisdom of the crowd

De oude manier van denken is vooral gericht op het voorkomen van verlies: hoe kunnen we onze positie behouden en hoe wenden we bedreigingen af. De nieuwe benadering vraagt veel meer om het denken in mogelijkheden en de kansrijke technologische ontwikkelingen zo snel mogelijk eigen maken.

Een benadering vanuit meerdere invalshoeken, via bijvoorbeeld verschillende (domein) experts of ervaringsdeskundigen, biedt dan uitkomst. Voor het vraagstuk die deze nieuwe ontwikkelingen met zich meebrengen bestaat namelijk geen draaiboek en is het dus een reis die je samen moet verkennen. En afleggen.

Een dergelijke innovatiesessie laat zich daarom uitstekend lenen als Versnellingskamer. De versnellingskamer is een samenspel van technologie, methoden en uitvoering en wordt momenteel veel ingezet door gemeenten, provincies en ministeriële uitvoeringsorganisaties bij complexe en nieuwe vraagstukken, zoals bijvoorbeeld de energietransitie.

Het vernuftige GDSS systeem digitaliseert en versnelt het proces door de interactie tussen deelnemers te ondersteunen met slimme, doelgerichte SaaS technologie. Daarmee wordt in korte tijd op gestructureerde wijze data vergaard. Door deze interactief te herschikken ontstaat inzicht en kennis. Die kunnen op hun beurt weer verder worden geanalyseerd. De Versnellingskamer egaliseert daarnaast het speelveld: iedere participant komt gelijkelijk aan bod, wordt even zwaar gewogen en ook de minder gangbare meningen worden gehoord.

Daaruit komen weer vervolgstappen zoals het ontwerpen en beoordelen van scenario’s en, uiteindelijk, het nemen van besluiten.

Uit onderzoek van IBM blijkt dat de inzet van deze GDSS ondersteunde software gemiddeld 56% tijd bespaart. Tevens kan na afloop van de bijeenkomst met slechts één klik een rapportage worden gedownload, via de bekende Microsoft extensies zoals Word en Excel. Zodat er snel gehandeld kan worden. 

Een passende aanpak voor nieuwe tijden.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Auteur
Gerelateerd
Opdrachten
Archief
Zoeken
Categorieën
Bericht