Achter de Versnelling

Spilter is meer dan een logo op de gevel van een kantoor of de naam van de Versnellingskamer specialist.

Het zijn de mensen achter de schermen die Spilter écht Spilter maken. Dit zijn o.a. de opdrachtgevers en projectleiders waarmee we samenwerken en ons eigen team van vakspecialisten. In dit item laten we je graag kennismaken met deze mensen en geven we jou een blik achter de schermen van Spilter. 

Dit keer met Jerry, onze consultant.

Jerry van Staveren - Consultant

Facebook
Twitter
LinkedIn

Voor de mensen die jou nog niet kennen, kan je iets meer over jezelf en Spilter vertellen?

Mijn naam is Jerry van Staveren, 41 jaar en ik ben Consultant bij Spilter.
Als ik in een notendop zou moeten vertellen wat wij bij Spilter doen is het ‘antwoord geven op complexe vraagstukken via groepsbesluitvorming’. Hiervoor zetten we ons GDSS platform in, gecombineerd met een methodische aanpak, een solide voorbereiding en onze ervaring met complexe vraagstukken.

Deze combinatie van ons platform met een passende methodiek, goede voorbereiding en ervaren facilitator word een Versnellingskamer® genoemd en word vaak ingezet om een vraagstuk rond participatie, beleidsvorming of energietransitie te ‘tackelen‘. Voor deze vraagstukken bestaat vaak nog geen ‘handboek soldaat’ en om die reden ben je als organisatie verplicht de gebaande paden te verlaten en op zoek te gaan naar creatieve oplossingen. Naar samenwerkingen, andere invalshoeken en innovatieve ideeën om vanuit samenhang breed gedragen antwoorden vorm te geven. Dat proces faciliteren, begeleiden én begrijpen we bij Spilter

Voor mijn tijd bij Spilter ben ik jarenlang actief geweest als consultant / ondernemer aan de changemanagement-kant van het bedrijfsleven, bij partijen als o.a. ABN Amro of MediaMarkt. Denk hierbij aan cultuur’- strategie of implementatieopdrachten waarbij het strategisch wendbaar en het toekomstbestendig maken van de organisatie leidend was. Vaak met een flink digitaal element. En daar is direct ook de overeenkomst en connectie met Spilter.

Waarom is Versnelling belangrijk?

Organisaties staan onder toenemende druk om zich te ontwikkelen en te vernieuwen. Dit wordt onder andere gedreven door alle technologische ontwikkelingen, nieuwe inzichten, veranderingen in de markt of wetgeving en de rijzende vraag naar (burger)participatie. De snelheid van deze veranderingen vraagt veel van de interne organisatie en maakt de “normale” besluitvorming gedateerd. Daarmee groeit de roep naar een innovatieve aanpak en snellere methoden voor besluitvorming. Onze Versnellingskamer aanpak, met daarbij de ondersteuning van ons GDSS systeem, biedt daarbij uitkomst. 

Met het GDSS (Spilter Group Decision Support System) ontleed, modelleer en structureer je vraagstukken. Het biedt alle belanghebbenden de gelegenheid alle aspecten te overwegen, tot rake inzichten te komen en versneld doeltreffende oplossingen samen te stellen. Deze aanpak wordt niet voor niets vaak ingezet bij participatie-, grote infra projecten, energietransitie-, beleid rond de omgevingswet-, strategische vraagstukken en risicosessies.

Mijn rol bij Spilter

Bij Spilter hou ik mij bij een grote verscheidenheid aan opdrachtgevers bezig met het begeleiden van de besluitvormingsprocessen. De afgelopen maanden heb ik mij o.a. bezig gehouden met risico-assessments bij ministeriële uitvoeringsinstanties, participatie bij gemeente Rotterdam, de energietransitie in Friesland, procesoptimalisaties bij bekende uitvoeringsinstanties en missie/visie trajecten bij doktersdiensten.

Zoals je merkt; overal waar complexe vraagstukken getackeld moeten worden zijn wij bij uitstek geschikt om versnelling aan te brengen, inzicht te geven en een geschikte aanpak vorm te geven.

Mijn rol is om al deze elementen specifiek toe te spitsen op de behoeften van de opdrachtgever, om vervolgens de toepassing van de software bij de deelnemers zowel live- als online te begeleiden. Dit gaat van Webinars geven tot sessies moderaten en van vragenlijsten inrichten tot bijeenkomsten faciliteren. Daarmee kan ik waarde toevoegen in de meest uiteenlopende vraagstukken met grote maatschappelijke belangen en dat geeft veel voldoening.

Waarom spilter?

Spilter is voor mij de ideale combinatie van ‘work hard play hard’. Met de collega’s vormen we een heel divers team, waarbij de lijnen onderling heel kort zijn, en er naast het serieuze werk ook genoeg ruimte is voor een lach. Je merkt dat iedereen een oprechte bevlogenheid en ‘drive’ heeft om doelstellingen te behalen. Iedereen heeft daarbij een geheel eigen specialisme, achtergrond en inbreng. En vooral de combinatie daarvan is heel krachtig.

Iedere opdracht bespreken we als groep en dan heeft Steven zijn achtergrond als ingenieur of Leon zijn methodische aanpak veel waarde. José en Sander hebben daarbij ook weer geheel eigen inbreng en daarmee brengen we vraagstukken écht verder. Juist dat onderling sparren vind ik mooi en is iedere keer weer ontzettend waardevol.

Wat was jouw mooiste moment bij Spilter

Een mooi team-effort waar ik direct aan denk is onze opdracht voor het NPRZ, waarbij de midterm tot een hoogtepunt kwam met een heuse BurgertopVanaf het begin zijn we als Spilter heel nauw betrokken geweest en onze samenwerking ging van begeleiding tijdens de burgertop tot het vooraf  voeren van 12 wijkgesprekken, waarbij we écht met de bewoners uit Rotterdam-zuid in gesprek gingen. Zowel online als live. 

Al deze inzichten hebben wij verwerkt in de opzet van de Burgertop. Tijdens de top gingen we, via ons systeem, met 100 bewoners in gesprek over 10 belangrijke thema’s, waaronder school, wonen en werk. Daarbij kwam alles, wat aan de verschillende tafels werd besproken, real-time bij elkaar en kwam er op basis van de stem van iedere deelnemer een rangschikking in de thema’s. Aangevuld met voorgestelde activiteiten en gewenste resultaten.

Met deze rijke opbrengst kan het ‘Nationaal Programma Rotterdam Zuid’ door naar de volgende 10 jaar van het programma. Heel mooi om daar een bijdrage aan te hebben kunnen leveren en een goed voorbeeld van participatie.

Welke tip zou je aan de lezers willen meegeven?

‘Betrokken mensen creëer je alleen door ze echt te betrekken’

Als je het leest lijkt dat een open deur maar in de praktijk zie ik dat vaak misgaan. Zeker de meer complexe vraagstukken kennen een breed scala aan betrokkenen, conflicterende belangen en veel onduidelijkheid. Traditionele besluitvormingsprocessen zijn dan traag, omslachtig en vol compromissen. Organisaties staan dan niet te springen om nog meer mensen bij de besluitvorming te betrekken en wordt participatie ongewild naar de achtergrond gedrukt. 

In de praktijk zie je dan dat het besluitvormingsproces niet aan anderen wordt overgelaten, maar de organisatie intern het besluit al heeft genomen. En dit besluit vervolgens aan de buitenwereld meedeelt. Dan wordt onder de vlag van participatie dit ‘besluit” bijv. op een bewonersavond gedeeld maar hebben bewoners allang geen invloed meer. Dat noemen ze met een ander woord ook wel symbolische participatie. Schijnparticipatie. 

Maar deze snelle besluitvorming op korte termijn is geen graadmeter voor succes op lange termijn. Want alhoewel je aan het begin misschien snelle stappen zet, zal je later in het proces tegen veel weerstand en vertraging oplopen. Wil je namelijk dat een besluit geborgen, gedragen en duurzaam is, dan zal je de kracht van de groep moeten inzetten en belanghebbenden vroegtijdig gaan betrekken. Want hoe goed een project, werkwijze of besluit op papier ook lijkt, de uitvoering wordt een probleem als er geen acceptatie is onder de omwonenden, projectleden of stakeholders. Draagvlak is essentieel bij ieder besluit.

Voor ons bij Spilter ligt het zwaartepunt dan ook ten allen tijden in de voorbereiding. Bij alles wat we bij Spilter doen zorgen we dat ieders stem te horen is en de besluitvorming ten allen tijden onderbouwd, te herleiden en gedocumenteerd is. Er valt zo gezegd ‘geen speld tussen te krijgen’ en dat zorgt voor veel snelheid, borging en adoptie later in het proces.

Bij onze doelgroepen groeit gelukkig het inzicht dat onze digitalisering besluitvorming niet alleen versnelt, maar ook de genomen besluiten beter onderbouwt, voorziet van breder draagvlak en inzichtelijker rapporteert.

Dat het versneld concrete antwoorden geeft op complexe vraagstukken.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Gerelateerd
Opdrachten
Archief
Zoeken
Categorieën
Contact

Contact opnemen?

 

Jerry is bereikbaar via Jerry@spilter.nl

Of:

Gerelateerd
Bericht