Achter de Versnelling

Spilter is meer dan een logo op de gevel van een kantoor of de naam van de Versnellingskamer specialist.

Het zijn de mensen achter de schermen die Spilter écht Spilter maken. Dit zijn o.a. de opdrachtgevers en projectleiders waarmee we samenwerken en ons eigen team van vakspecialisten. In dit item laten we je graag kennismaken met deze mensen en geven we jou een blik achter de schermen van Spilter. 

Dit keer met Jerry, onze consultant.

Jerry van Staveren - Consultant

Facebook
Twitter
LinkedIn

Voor de mensen die jou nog niet kennen, kan je iets meer over jezelf en Spilter vertellen?

Mijn naam is Jerry van Staveren, 41 jaar en ik ben Consultant bij Spilter.
Als ik in een notendop zou moeten vertellen wat wij bij Spilter doen is het ‘antwoord geven op complexe vraagstukken via groepsbesluitvorming’. Hiervoor zetten we ons GDSS platform in, gecombineerd met een methodische aanpak, een solide voorbereiding en onze ervaring met complexe vraagstukken.

Deze combinatie van ons GDSS platform met een passende methodiek, goede voorbereiding en ervaren moderator wordt een Versnellingskamer® genoemd en wordt vaak ingezet om invulling te geven aan complexe vraagstukken. Denk hierbij aan vraagstukken rond participatie, beleidsvorming of energietransitie. Voor dit soort vraagstukken bestaat vaak nog geen ‘handboek soldaat’ en om die reden ben je als organisatie verplicht de gebaande paden te verlaten en op zoek te gaan naar creatieve oplossingen. Naar creatieve samenwerkingen, andere invalshoeken en innovatieve ideeën om vanuit samenhang breed gedragen oplossingen vorm te geven. Dat proces faciliteren, begeleiden én begrijpen we heel goed bij Spilter

Voor mijn tijd bij Spilter ben ik zelf jarenlang actief geweest als consultant / ondernemer aan de changemanagement-kant van het bedrijfsleven, bij partijen als o.a. ABN Amro of MediaMarkt. Denk hierbij aan cultuur’- strategie of implementatieopdrachten waarbij het strategisch wendbaar en het toekomstbestendig maken van de organisatie leidend was. Vaak met een groot digitaal element. En daar is direct ook de overeenkomst met Spilter.

Waarom is Versnelling belangrijk?

Organisaties staan onder toenemende druk om zich te ontwikkelen en te vernieuwen. Dit wordt onder andere gedreven door alle technologische ontwikkelingen, nieuwe inzichten, veranderingen in de markt of wetgeving en de rijzende vraag naar (burger)participatie. De snelheid van deze veranderingen vraagt veel van de interne organisatie en maakt de “normale” besluitvorming in veel gevallen gedateerd. Daarmee groeit de roep naar innovatieve aanpakken en snellere methoden voor besluitvorming. Onze Versnellingskamer ,met de ondersteuning van ons GDSS systeem, biedt uitkomst. 

Met het GDSS (Spilter Group Decision Support System) ontleed, modelleer en structureer je vraagstukken. Het biedt alle belanghebbenden de gelegenheid alle aspecten te overwegen, tot rake inzichten te komen en versneld doeltreffende oplossingen samen te stellen. Deze aanpak wordt niet voor niets vaak ingezet bij participatie-, grote infra projecten, energietransitie-, beleid rond de omgevingswet-, strategische vraagstukken en risicosessies rond onze nationale veiligheid.

Mijn rol bij Spilter

Bij Spilter begeleid ik complexe besluitvormingsprocessen voor een breed scala aan opdrachtgevers. De afgelopen maanden heb ik mij vooral bezig gehouden met risico-analysen rond onze nationale veiligheid bij het WODC, participatie bij gemeente Rotterdam, de klimaattafels voor de Gemeente Den Haag, procesoptimalisaties binnen het UWV en missie/visie trajecten binnen de GGZ.

Zoals je merkt; overal waar complexe vraagstukken met veel verschillende stakeholders en belangen ingevuld moeten worden zijn wij bij uitstek geschikt om versnelling aan te brengen, inzicht te geven en concrete antwoorden te bieden.

Mijn rol is om al deze elementen specifiek toe te spitsen op de behoefte van het vraagstuk en de opdrachtgever, om vervolgens de toepassing van de software bij de deelnemers zowel live- als online te begeleiden. Dit gaat van webinars tot sessies moderaten en van vragenlijsten inrichten tot hele bijeenkomsten begeleiden. Daarmee kan ik mijn bijdrage leveren aan de meest uiteenlopende vraagstukken met grote maatschappelijke impact. 

Waarom spilter?

Spilter is voor mij de ideale combinatie van ‘work hard play hard’. Met de collega’s vormen we een heel divers team, waarbij de lijnen onderling heel kort zijn, en er naast het serieuze werk ook genoeg ruimte is voor een lach. Je merkt dat iedereen een oprechte bevlogenheid en ‘drive’ heeft om de doelstellingen te bereiken. Iedereen heeft daarbij een geheel eigen specialisme, achtergrond en inbreng. En vooral de combinatie daarvan is heel krachtig.

Iedere opdracht bespreken we als groep en dan heeft bijvoorbeeld Steven zijn achtergrond als ingenieur of Leon zijn methodische aanpak veel waarde. Juist dat onderling sparren vind ik mooi en is iedere keer weer ontzettend waardevol.

Wat was jouw mooiste moment bij Spilter

Een mooi team-effort waar ik direct aan denk is onze opdracht voor het NPRZ, waarbij de midterm tot een hoogtepunt kwam met een heuse BurgertopVanaf het begin zijn we als Spilter heel nauw betrokken geweest en onze samenwerking ging van begeleiding tijdens de burgertop tot het vooraf  voeren van 12 gesprekken in de wijken, waarbij we écht met de bewoners uit Rotterdam-zuid in gesprek gingen.  

Al deze inzichten hebben wij verwerkt in de uiteindelijke opzet van de Burgertop. Tijdens de top gingen we, via ons systeem, met 100 bewoners in gesprek over 10 belangrijke thema’s, waaronder school, wonen en werk. Daarbij kwam alles, wat aan de tafels werd besproken, real-time samen en kwam er op basis van de individuele stem van iedere deelnemer een rangschikking in deze thema’s. Dat werd vervolgens aangevuld met voorgestelde activiteiten en gewenste resultaten. 

Met deze rijke opbrengst kan het ‘Nationaal Programma Rotterdam Zuid’ door naar de volgende 10 jaar van het programma. Heel mooi om daar een bijdrage aan te hebben kunnen leveren en een mooi voorbeeld van participatie.

Burgertop Rotterdam Zuid - NPRZ

Welke tip zou je aan de lezers willen meegeven?

‘Betrokken mensen creëer je alleen door ze echt te betrekken’

Als je het leest lijkt dat een open deur maar in de praktijk zie ik dat vaak misgaan. Zeker de meer complexe vraagstukken kennen een breed scala aan betrokkenen, conflicterende belangen en veel onduidelijkheid. Traditionele besluitvormingsprocessen zijn dan traag, omslachtig en vol compromissen. Organisaties zijn dan huiverig om nog meer mensen bij de besluitvorming te betrekken en wordt participatie ongewild naar de achtergrond gedrukt. 

In de praktijk zie je dan dat het besluitvormingsproces niet aan anderen wordt overgelaten, maar de organisatie intern het besluit allang heeft genomen. Dit besluit wordt dan vervolgens aan de buitenwereld meegedeeld via een bewonersavond maar dan hebben de bewoners allang geen invloed meer. Dat noemen ze met een ander woord ook wel symbolische participatie. Schijnparticipatie. 

Maar deze snelle besluitvorming is geen graadmeter voor succes op lange termijn. Want alhoewel je aan het begin misschien snelle stappen hebt gezet, zal je later in het proces tegen veel weerstand en vertraging oplopen. 

Wil je dat een besluit geborgen, gedragen en duurzaam is, dan zal je de kracht van de groep moeten inzetten en alle relevante belanghebbenden vroegtijdig moeten betrekken. Want hoe goed een project, werkwijze of besluit op papier ook lijkt, de uitvoering wordt een probleem als er geen acceptatie is onder de omwonenden, projectleden of stakeholders. Draagvlak is essentieel bij ieder besluit.

Voor ons bij Spilter ligt het zwaartepunt dan ook ten allen tijden in de voorbereiding. Bij alles wat we doen zorgen we ervoor dat ieders stem te horen is en de besluitvorming ten allen tijden onderbouwd, te herleiden en gedocumenteerd is. Er valt zo gezegd ‘geen speld tussen te krijgen’ en dat zorgt voor veel snelheid, borging en adoptie later in het proces.

Bij onze doelgroepen groeit gelukkig het inzicht dat onze digitalisering besluitvorming niet alleen versnelt, maar ook de genomen besluiten beter onderbouwt, voorziet van breder draagvlak en inzichtelijker rapporteert.

Dat het versneld concrete antwoorden geeft op de complexe vraagstukken van vandaag.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Gerelateerd
Opdrachten
Archief
Zoeken
Categorieën
Contact

Contact opnemen?

 

Jerry is bereikbaar via Jerry@spilter.nl

Of:

Gerelateerd
Bericht