Klimaattafels Haags Klimaatakkoord

Op weg naar ‘Den Haag klimaatneutraal in 2030’ wordt dit najaar een Haags Klimaatakkoord gemaakt. De gemeente Den Haag organiseerde hiervoor in samenwerking met Schuttelaar & partners en Spilter vier klimaattafels met professionals, waarbij iedere tafel een eigen thema had: Duurzame leefomgeving, Circulaire economie, Duurzame mobiliteit en Energietransitie.

De Europese Unie (EU) heeft Den Haag benoemd tot een van de honderd klimaatneutrale en slimme steden. Dit betekent dat Den Haag hulp van de EU kan krijgen bij het verlagen van de CO2-uitstoot in de stad. De gemeente moet hiervoor een ‘Climate City Contract’ indienen. De uitkomsten van de Haagse Klimaattafels worden gevangen binnen ons GDSS systeem en dragen hieraan bij.

Waarom Spilter is ingezet

  • Maakt meningen realtime inzichtelijk in duidelijke grafieken waarmee de sessie interactief, inhoudelijk en effectief verloopt
  • Versnelde beeldvorming, oordeelsvorming en voorbereidende besluitvorming door zowel techniek als passende werkvormen.
  • Een high impact omgeving waarbij op basis van een gestructureerde aanpak inzichten stapsgewijs worden verkregen en besluiten kunnen worden genomen.

Aanleiding

“Plannen zijn er genoeg in Den Haag. Nu is het tijd om ideeën samen te brengen. Tijdens de Haagse Klimaattafels kijken bedrijven, organisaties en gemeente waar de kansen zijn om samen te werken. Ik vind het geweldig om te zien dat zoveel bedrijven, organisaties, ondernemers en inwoners zich, samen met de gemeente, sterk willen maken voor een duurzame toekomst voor onze mooie stad. Tijdens de Klimaattafels bespreken we de verschillende ambities en wat nodig is om die waar te maken. We leggen dat later vast in een Haags Klimaatakkoord in de vorm van afspraken.”– Wethouder Arjen Kapteijns 

Lees meer

Waar hebben wij al een Versnelling aangebracht​

Aanpak

De gemeente Den Haag startte op 30 augustus de Haagse klimaattafels. Tijdens deze bijeenkomsten bespraken we met bedrijven, belangenorganisaties en kennisinstellingen wat partijen al ondernemen en stelden we vast wat nodig én mogelijk is om de stad schoner, mooier en leefbaarder te maken. Welke kansen liggen er en welke maatregelen om te versnellen zijn nodig?   

De versnellingskamer is een door ons ontworpen methode om in groepen van zeer diverse samenstelling snel, creatief en effectief tot inzicht en besluiten te komen. Onze versnellingskamers worden voor uiteenlopende doelen ingezet en brengen initiatiefnemers, stakeholders en experts zodanig bijeen dat op een efficiënte, gestructureerde en creatieve wijze kennis, opinies en belangen leiden tot degelijke besluiten die draagvlak genieten. De methode wordt door de Spilter Group Decision Support Software ondersteund dat wereldwijd tot de leading systemen behoort. 

In een Versnellingskamer versterken digitaal en analoog elkaar. De software laat meningsverschillen realtime zien waardoor echt op inhoud wordt gediscussieerd. De opgehaalde input kan eenvoudig worden gepresenteerd om de gezamenlijke meningen te peilen.

De klimaattafels werden ingericht op vier thema’s: 

  • 30 augustus – circulaire economie  
  • 1 september – duurzame mobiliteit 
  • 4 september – duurzame leefomgeving/klimaatadaptatie  
  • 6 september – energietransitie


Voorafgaand aan iedere klimaattafel werd een online vragenlijst naar de deelnemers verstuurd.
 De antwoorden van deze enquête  werden voorafgaande aan de klimaattafel geanalyseerd en op basis van deze analyse worden de werksessies vorm gegeven. Daarbij werden, in samenwerking met de gemeente, een lijst met te bespreken onderwerpen. samengesteld. Met deze onderwerpen werden per bijeenkomst twee sub-sessies vormgegeven waarin deelnemers in groepjes  met de verschillende onderwerpen aan de slag gingen. Alle input werd daarbij verzameld op basis van iedere individuele deelnemer binnen ons GDSS systeem. 

De uitkomsten van deze vier bijeenkomsten worden verzameld en gebundeld in een eindrapportage welke zal bijdragen aan het Haagse Klimaat akkoord. 

Opdrachtgever:

 Gemeente Den Haag en Schuttelaar & partners

Toepassing:    4x Expertbijeenkomst Versnellingskamer 
Aantal deelnemers: 200 deelnemers
Vanuit Spilter:Steven Wagemaker & Jerry van Staveren
 Duur Sessie:    240 minuten 

Achter de schermen - Versnellingskamers

Contact

Neem geheel vrijblijvend contact met ons op en wij kijken wat voor u de best passende oplossing is. Aan de hand van een korte intake kunnen wij een goede indicatie geven van de kosten. 

Specialist op dit onderwerp is Steven Wagemaker. Hij is bereikbaar via steven@spilter.nl