Het digitaliseren van besluitvorming

Facebook
Twitter
LinkedIn

Besluitvorming is van alle dagen en gebeurt in alle uithoeken van de samenleving: van sportverenigingen tot ministeries en van projectteams tot bestuurskamers. Daarentegen is besluitvorming voor veel organisaties, gemeenten en uitvoeringsinstanties zowel uiterst belangrijk als tijdrovend en ineffectief.

Het is al langer duidelijk dat besluitvorming binnen zulke gremia uitdagend te noemen is. Democratie word niet voor niets de minst slechte manier van besluitvorming genoemd. Besluiten waar iedereen het in de gemeenschap over eens is zijn praktisch onhaalbaar. Er zijn binnen een groep altijd wel één of meer mensen die het oneens zijn. Of anders willen besluiten.

Een goed alternatief is gedragen besluitvorming. Bij gedragen besluitvorming gaan mensen namelijk op zoek naar een manier van werken, waarbij ook minderheden worden gerespecteerd, juist omdat zij anders tegen een vraagstuk aankijken. Maar besluitvorming die echt gedragen wordt is meer complex van aard en vergt niet alleen meer voorbereiding en begeleiding maar vooral ook veel meer tijd.

Het digitaliseren van besluitvorming

Besluitvorming, met name door grotere groepen, was altijd als een roerloos eiland in de beweeglijke zee van de digitale transformatie. En ondanks alle digitalisatie, de online werkzaamheden door o.a. de corona pandemie en toegang tot online tools komen komen groepen mensen nog altijd via de traditionele, klassieke bijeenkomst tot beeld-, oordeels-, beleids- en besluitvorming. Dat moet anders kunnen: sneller, efficiënter en effectiever.

Spilter GDSS brengt hier verandering in. Het vernuftige GDSS systeem digitaliseert en versnelt het besluitvormingsproces door de interactie tussen deelnemers te ondersteunen met slimme, doelgerichte en tijdbesparende SaaS technologie.

De kern van onze dienstverlening is het ontwerpen en begeleiden van een proces om met stakeholders tot gezamenlijke inzichten te komen. Dat doen we niet vanuit de inhoud (die bezit de opdrachtgever namelijk al) maar juist vanuit de kennis van het proces. Vanuit de grondvoorwaarden en -doelen transparantie, participatie en draagvlak komen we met een groep mensen tot tastbare resultaten. Dit passen we al langer dan vijftien jaar succesvol toe binnen de publieke’ en private sector. 

Bij de doelgroepen die we aanspreken groeit namelijk het inzicht dat digitalisering besluitvorming niet alleen versnelt, maar ook de genomen besluiten beter onderbouwt, voorziet van breder draagvlak en inzichtelijker rapporteert.  

Versnellingskamer

We gebruiken hiervoor de Versnellingskamer, een samenspel tussen onze SaaS software, onze methodes en de ervaring van onze consultants om het gehele proces te begeleiden. Dit doen we onder meer voor vraagstukken rondom energietransitie, onderwijsvernieuwing, innovatie, risico analysen en beleidvorming. Maar ook bij het vormgeven van onder andere vrijwilligers-, sport-, of armoedebeleid. We maken daarbij overigens zelfs geen beleid, maar ontwerpen en begeleiden het proces om tot gedragen besluitvorming te komen.

Onze expertise en belangrijke toegevoegde waarde is dat we de valkuilen kennen, structuur bieden, een transparant proces opzetten en het geheel in samenhang met de stakeholders laten ontstaan.

Ondersteunt door de enorme omvang en verscheidenheid aan mogelijkheden die de software biedt. Met een relatief kleine set bouwblokken kun je als beheerder namelijk achter de schermen zó veel handige digitale tools inbrengen, om daarmee interacties en netelige kwesties verder te helpen

Denk hierbij aan brainstorms, rubriceringen, multicriteria analyses en andere uitgebreide invoermogelijkheden. Want wat ooit als GDSS is begonnen is inmiddels uitgegroeid tot een geheel platform, dat als stevige basis dient voor een zeer divers aantal vraagstukken en opdrachtgevers.

Overal waar complexe vraagstukken getackeld moeten worden, en dan vooral als daarbij een veelvoud aan belanghebbenden speelt, is de Spilter bij uitstek in staat om versnelling aan te brengen.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Auteur
Gerelateerd
Opdrachten
Archief
Zoeken
Categorieën
Gerelateerd
Bericht