National risk assessments Witwassen & Terrorisme financiering

Spilter is gevraagd bij te dragen aan het onderzoek naar risico’s op terrorismefinanciering en witwassen in Nederland en weerbaarheid van het instrumentarium. Doel van deze National Risk Assessment (NRA) is het actualiseren van de eerder geïdentificeerde risico’s op terrorismefinanciering en witwassen met de grootste potentiële impact en van de ‘weerbaarheid’ van het beleidsinstrumentarium gericht op de preventie en bestrijding in Nederland. 

Bij ‘weerbaarheid’ gaat het om de werking van het beleidsinstrumentarium, waarbij geldt: hoe hoger de weerbaarheid, hoe beter de risico’s worden tegengegaan. Beide worden vervolgens tegen elkaar afgezet, hetgeen uitmondt in een overzicht en duiding van de Resterende Potentiële Impact (RPI) van de grootste risico’s.

Het Nederlandse beleid ter preventie en bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering is gebaseerd op de aanbevelingen door de Financial Action Task Force (FATF) en regelgeving van de Europese Unie. Leden van de FATF, waaronder Nederland, zijn gebonden aan de aanbevelingen gericht op het nemen van preventieve en repressieve risico-gebaseerde maatregelen door ‘meldingsplichtige’ instellingen, maatregelen ten aanzien van nationale rechtsstelsels en internationale samenwerking. 

Waarom Spilter is ingezet

  • Maakt meningen realtime inzichtelijk in duidelijke grafieken waarmee de sessie interactief, inhoudelijk en effectief verloopt
  • Versnelde beeldvorming, oordeelsvorming en voorbereidende besluitvorming door zowel techniek als passende werkvormen.
  • Een high impact omgeving waarbij op basis van een gestructureerde aanpak inzichten stapsgewijs worden verkregen en besluiten kunnen worden genomen.

Aanleiding

Na een methoden- en dataverkenning heeft het WODC zowel in 2017 als in 2019/2020 een NRA Witwassen en een NRA Terrorismefinanciering uitgevoerd voor het Europese deel van Nederland (o.a. H.C.J. van der Veen, L.F. Heuts en E.C. Leertouwer, National Risk Assessment Witwassen 2019, WODC Cahiers 2020-11; en H.C.J. van der Veen en L.F. Heuts, National Risk Assessment Terrorismefinanciering 2019, WODC Cahiers 2020-12). In 2017/2018 en 2020/2021 heeft het WODC ook voor Caribisch Nederland – ofwel de eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba – een NRA op beide terreinen uitgevoerd (o.a. H.C.J. van der Veen en L.F. Heuts, National risk assessment witwassen en terrorismefinanciering 2021 Bonaire, Sint Eustatius en Saba, Cahiers 2021-14).


Het ministerie van JenV (programma-Directoraat-Generaal Ondermijning), het ministerie van Financiën (Directie Financiële Markten) en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) hebben het WODC gevraagd om nu een derde NRA Witwassen (projectnummer 3350) en een derde NRA Terrorismefinanciering voor Europees Nederland uit te voeren. Meer lezen

Waar hebben wij al een Versnelling aangebracht​

Aanpak

Deze N.R.A. had als doel de grootste dreigingen voor Europees Nederland te identificeren en te prioriteren. In 6 bijeenkomsten werden per onderwerp de dreigingen met de grootste potentiële impact steeds verder gedetailleerd uitgewerkt. De expertbijeenkomsten bestonden grofweg uit 4 rondes, die het DELPHI protocol volgen:

  1. De eerste ronde bestond uit het bespreken van de longlist van dreigingen, die samengesteld is naar aanleiding van bureau’ en literatuuronderzoek, eerdere (S)NRA’s en de resultaten uit de FANO enquête.
  2. Tijdens de tweede ronde identificeren de deelnemers de grootste dreigingen door vanuit hun rol en expertise een top-10 van dreigingen te selecteren, zoals samengesteld uit de longlist en toevoegingen uit ronde 1.
  3. De derde ronde bestond uit een plenaire bespreking van de resultaten uit de tweede ronde.
  4. De vierde en laatste ronde selecteren deelnemers, na de plenaire discussie, nogmaals de top-10 witwasdreigingen om de definitieve top-10 witwasdreigingen samen te stellen.
Opdrachtgever:

 WODC

Toepassing:    6x Expertbijeenkomst Versnellingskamer 
Aantal deelnemers: 20 praktijkexperts per bijeenkomst
Vanuit Spilter:Jerry van Staveren
 Duur Sessie:    240 minuten 

Contact

Neem geheel vrijblijvend contact met ons op en wij kijken wat voor u de best passende oplossing is. Aan de hand van een korte intake kunnen wij een goede indicatie geven van de kosten. 

Specialist op dit onderwerp is Jerry van Staveren. Hij is bereikbaar via jerry@spilter.nl