Achter de Versnelling

Spilter is meer dan een logo op de gevel van een kantoor of de naam van de Versnellingskamer specialist.

Het zijn de mensen achter de schermen die de echte Versnelling aanbrengen en Spilter écht Spilter maken. Het zijn o.a. de opdrachtgevers en projectleiders waarmee we samenwerken en ons eigen team van vakspecialisten. In dit item laten we je graag kennismaken met deze mensen en geven we jou een blik achter de schermen. 

Dit keer met Leon, de meest recente toevoeging aan ons team en grondlegger van de M.A.R.K.-methodiek.

Leon Laureij - Business Consultant

februari 1, 2022

Facebook
Twitter
LinkedIn

Voor de mensen die jou nog niet kennen, kan je iets over jezelf vertellen en jouw connectie met Spilter?

Hallo! Ik ben dus Leon, Business Consultant bij Spilter. Daarvoor ben ik jarenlang actief geweest als adviseur inkoop- en contractmanagement 
bij Rijkswaterstaat. Mijn eerste kennismaking met Spilter was alweer een paar jaar geleden, in het kader van een Versnellingskamer.

Wat mij meteen bij die eerste introductie opviel is de enorme omvang en verscheidenheid aan mogelijkheden die de software biedt. Met een relatief kleine set bouwblokken kun je als beheerder achter de schermen zó veel handige digitale tools inbrengen, om daarmee interacties en netelige kwesties verder te helpen… Dat vond ik écht indrukwekkend.

Brainstorms, rubriceringen, multicriteria analyses, uitgebreide invoermogelijkheden voor de deelnemers… Ik lik mijn vingers erbij af en het geeft echt een kick om deze features in de vraagstukken van mijn klanten in te zetten.

De eerste kennismaking

Gedurende mijn tijd bij Rijkswaterstaat ondersteunde Spilter ons bij een grootschalige evaluatiebijeenkomst met vertegenwoordigers van tientallen grote bouwers en aannemers. Dat was een mooie eerste kennismaking met de besluitvormingssoftware; in de Versnellingskamer werden alle uiteenlopende visies en meningen van de aanwezigen verwerkt tot een inzichtelijke rapportage, via ook nog eens hele fijne interactievormen zowel online als offline.

Maar wat Spilter en mij uiteindelijk écht tot elkaar heeft gebracht is de M.A.R.K.-beoordelingsmethodiek die ik heb ontwikkeld bij Rijkswaterstaat en welke vervolgens organisatiebreed is ingevoerd.

Dit is een methodiek om inschrijvingen mee te beoordelen, voor projectteams van aanbestedingen die kwaliteitscriteria hanteren. M.A.R.K. staat voor ‘Meerkleurig Argumentatief ReferentieKader’ en verwijst tegelijkertijd naar de eenvoud van het d.m.v. kleurenstiften MARKeren van inschrijvingsteksten én naar de argumentatietheorie waar deze methode van analyseren op berust.

Het ontstaan van M.A.R.K.

‘Beoordelen met MARK’ is ontstaan toen ik als consultant ketensamenwerking, tenders van klanten begeleidde. Sinds mijn promoveren op de argumentatiestructuren van inkoopprocessen zie ik alles door een ‘argumentatietheoretische bril’, en deze maakte ik voor EMVI-schrijvers zichtbaar door hun teksten te reviewen met kleurenmarkers.

De helderheid die dit schiep hielp niet alleen inschrijvende partijen om hun teksten steker en meer to-the-point te maken, maar bleek ook voor klanten aan de aanbestedende kant waardevol te zijn. Ik leerde de beoordelaars van deze projectteams de kleurtjes op dezelfde wijze toe te passen tijdens het lezen van inschrijvingen. Dit minimaliseert interpretatieverschillen binnen het beoordelingsteam, die in de praktijk vaak een doorn in het oog van de inkoper en de beoordelaars zelf zijn.

Deze beoordelingsmethodiek bracht ik vervolgens mee naar Rijkswaterstaat, om het daar door te ontwikkelen tot standaard bij aanbestedingen van Grond- Weg- en Waterbouw (GWW), samen met mijn directe collega’s bij het Inkoopcentrum GWW (ICG).

Op die manier kwamen de collega’s van Spilter nogmaals op mijn pad, via de beoordelingsprocedures die zij faciliteerden voor de diverse projectteams, met gebruik van de Spilter software. Ook daarin bleek de Versnellingskamer een zeer effectieve aanpak. 

De volgende logische stap voor M.A.R.K

Beoordelaars die via Spilter M.A.R.K. toepassen vertellen dat de software het individueel en in consensus beoordelen tegelijkertijd nog grondiger én efficiënter maakt. De Versnellingskamer Beoordelen met M.A.R.K. borgt dat ieder relevant onderdeel van een inschrijvingstekst wordt gewogen en dat consensus over de waarderingen per onderdeel gestroomlijnd en herleidbaar tot stand komt.

Als grondleger van de M.A.R.K.-methodiek was ik diep onder de indruk van deze toepassing en herkende ik direct dat deze softwarematige integratie van MARK de volgende logische stap in de evolutie van de beoordelingsmethodiek was.

Heel gaaf om die logische stap nu bij Spilter zelf weer verder te helpen en tegelijkertijd de methodiek breder toe te passen in meerdere sectoren, voor verschillende soorten opdrachten.

Mijn rol bij Spilter

Ik zal bij Spilter vooral klanten begeleiden in het versnellen van hun bedrijfsprocessen. Overal waar complexe vraagstukken getackeld moeten worden, en dan vooral als daarbij een veelvoud aan belanghebbenden speelt, is de Spilter software bij uitstek in staat om versnelling aan te brengen.

Mijn rol hierin is om de systematiek specifiek toe te spitsen op de vragen en behoeften van de klant, om vervolgens waar nodig de toepassing van de software te begeleiden of gebruikers daarin te trainen. En om de automatisch gegenereerde rapportages van de sessies te vervolmaken.

Hierbij vallen, als bedenker van M.A.R.K., onder mijn verantwoordelijkheid o.a. de aanbestedende diensten die de MARK-beoordelingsmethodiek goed willen toepassen (natuurlijk kan ik met Spilter ook andere beoordelingsmethodieken digitaliseren). En daarbij natuurlijk ook de marktpartijen die inschrijven op aanbestedingen met kwaliteitscriteria- los van het feit of daar via de M.A.R.K.-methodiek wordt beoordeeld.

Door de inzet van de Spilter software help ik tenderteams het schrijfproces te versnellen én de inschrijvingen nog sterker te maken.

Ik zie er ook naar uit om deze versnelling te helpen realiseren in totaal andere discussies en besluitvormingsprocessen met uiteenlopende thema’s zoals bijvoorbeeld de energietransitie, ruimtelijke ordening en de zorg. Op die manier kan ik me zoveel breder als procesbegeleider toeleggen op het efficiënter en doeltreffender maken van besluit- en beleidsvorming.

Daarmee kan ik waarde toevoegen in de meest uiteenlopende maatschappelijke vraagstukken.

Hoe zijn je eerste weken bij Spilter bevallen?

Spilter voelt aan als een warm bad. Ik heb geluk met de fijne nieuwe collega’s die ik erbij heb gekregen dankzij deze overstap. We vormen echt een divers team: ik merk bij iedereen een oprechte bevlogenheid over wat we doen, en dan ieder voor zich weer vanuit eigen drijfveren. Heel inspirerend!

Bovendien is Spilter goed onderweg om een grote stap te zetten in termen van schaalvergroting en portfolioverbreding. Besluitvorming is van alle dagen en gebeurt in alle uithoeken van de samenleving: van sportverenigingen tot ministeries en van projectteams tot boardrooms.

Bij de doelgroepen die we aanspreken groeit het inzicht dat digitalisering besluitvorming niet alleen versnelt, maar ook de genomen besluiten beter onderbouwt, voorziet van breder draagvlak en inzichtelijker rapporteert. Daarom slaat Spilter haar vleugels wijder uit.

De samenwerking die ik al eerder noemde op het gebied van inkoop- en contractmanagement was mijn inspiratie om bij Spilter te komen. En tevens voor Spilter een mogelijkheid voor portfolioverbreding. Een dubbele kans dus om de M.A.R.K. beoordelingsmethodiek verder te ontwikkelen via de Versnellingskamer en breder in te zetten bij andere aanbestedende diensten én in de tenderbegeleiding van inschrijvende marktpartijen.

Met deze uitgangspunten beginnen wij dus aan onze samenwerking nu ik me bij het Spilter team heb gevoegd. Ik ben superblij om in deze groeifase in te stappen op de rijdende (en versnellende) trein die Spilter heet.

Welke tip zou je aan de lezers willen meegeven?

“Never waste a good disagreement”

Deze quote kan wat cynisch overkomen vanwege de negatieve associatie die veel mensen hebben bij het woord ‘disagreement’ of meningsverschil. Voor mij betekent het juist iets heel positiefs. Het is een adaptatie van de bekende leus “Never waste a good crisis“, die breed aan Winston Churchill wordt toegeschreven en in de politiek zeker nog actueel lijkt te zijn.

Dat ik hem nu verdraai richting meningsverschillen heeft alles te maken met de kansen die ik zie in elke discussie en elk proces waarin argumenten uitgewisseld, gewogen en kritisch getoetst moeten worden. Argumenten bieden namelijk altijd dezelfde universele structuur, die in elke context weer complexiteit kan vereenvoudigen en verhelderen.

En los van deze nogal theoretische beschouwing, is het simpelweg ook mijn ervaring dat een alledaags verschil van inzicht tussen twee mensen juist kan leiden tot nieuwe toenadering en inzicht, als ze het juiste gesprek voeren. 
Een vorm van “Wrijving brengt glans” dus.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Gerelateerd
Opdrachten
Archief
Zoeken
Categorieën
Bericht

Contact met Leon

Contact opnemen?

Leon is bereikbaar via Leon@spilter.nl 

Of maak direct een afspraak met hem.

Of vul het contactformulier op deze website in en stel uw vraag.

Bericht