Vernieuwing Visie op kwaliteit van GGZ zorg

Een gezamenlijke, gedeelde visie op de kwaliteit van zorg in de ggz vormt de basis voor alle activiteiten die Akwa GGZ uitvoert. Deze geeft richting aan de ontwikkeling en evaluatie van kwaliteitsstandaarden en het stimuleren van het gebruik, het ondersteunen van leren en verbeteren op basis van data. 

In dit traject brengen we alle alliantiepartners met elkaar in gesprek over kwaliteit van zorg en hun visie daarop. Via versnellingskamers wordt de input van iedere deelnemer vastgelegd, besproken en komen we samen tot een breed gedragen, actuele visie op de kwaliteit van zorg. 

De visie gaat uit van het gezamenlijk perspectief van alle leden van de Kwaliteitsraad van Akwa GGZ.

Waarom Spilter is ingezet

  • Maakt meningen realtime inzichtelijk in duidelijke grafieken waarmee de sessie interactief, inhoudelijk en effectief verloopt
  • Versnelde beeldvorming, oordeelsvorming en voorbereidende besluitvorming door zowel techniek als passende werkvormen.
  • Een high impact omgeving waarbij op basis van een gestructureerde aanpak inzichten stapsgewijs worden verkregen en besluiten kunnen worden genomen.

Waar hebben wij al een Versnelling aangebracht​

Aanpak

De versnellingskamer is een door ons ontworpen methode om in groepen van zeer diverse samenstelling snel, creatief en effectief tot inzicht en besluiten te komen. Onze versnellingskamers worden voor uiteenlopende doelen ingezet en brengen initiatiefnemers, stakeholders en experts zodanig bijeen dat op een efficiënte, gestructureerde en creatieve wijze kennis, opinies en belangen leiden tot degelijke besluiten die draagvlak genieten. De methode wordt door de Spilter Group Decision Support Software ondersteund dat wereldwijd tot de leading systemen behoort. 

In een Versnellingskamer versterken digitaal en analoog elkaar. De software laat meningsverschillen realtime zien waardoor echt op inhoud wordt gediscussieerd. De opgehaalde input kan eenvoudig worden gepresenteerd om de gezamenlijke meningen te peilen en daarmee de visie op kwaliteit van zorg vast te stellen. 

Opdrachtgever:

Akwa GGZ

Toepassing:    6x Bijeenkomst Versnellingskamer 
Aantal deelnemers: 15 tot 20 deelnemers per bijeenkomst
Vanuit Spilter:Martin de JongSteven Wagemaker & Jerry van     
    Staveren
 Duur Sessie:    240 minuten 

Contact

Neem geheel vrijblijvend contact met ons op en wij kijken wat voor u de best passende oplossing is. Aan de hand van een korte intake kunnen wij een goede indicatie geven van de kosten. 

Specialist op dit onderwerp is Steven Wagemaker. Hij is bereikbaar via steven@spilter.nl