Evaluatie Zware Berging

In 4 regio’s met 33 contractanten de huidige samenwerking evalueren en concrete verbetervoorstellen vormgeven. 

De netwerkdienst Incidentmanagement (nwd IM), onderdeel van Rijkswaterstaat Verkeer- en Watermanagement (RWS VWM) liet in januari ’23 een evaluatie plaatsvinden in vier bijeenkomsten in de 4 verschillende regio’s, met 33 contractueel afgesloten bergers die alle bergingen in Nederland uitvoeren van Zware voertuigen (>3.500kg). Spilter is gevraagd om als voorzitter en moderator op te treden tijdens deze sessies en de meningen van de deelnemende partijen te vangen in ons Spilter GDSS systeem

Deze evaluatie focust zich op de tevredenheid onder bergers i.v.m. in 2022 nieuw samengestelde samenwerking en met name op de gewenste aanpassingen m.b.t. praktische uitvoerbaarheid, aanpassingen in het  inkoopkader en contract (CMV) om de onderlinge samenwerking naar nog meer tevredenheid en efficiency te laten verlopen

In 3 rondes brachten de 33 bergers gewenste verbeteringen binnen de huidige samenwerking in kaart, maken ze de formulering scherper en scoren zij deze ideeën om prioriteit aan te brengen. Dit doen zij zowel binnen de kaders van de huidige samenwerking, alsmede de factoren die buiten de samenwerking spelen die invloed hebben op het gezamenlijke proces en uitvoering. 

Waarom Spilter is ingezet

  • Op basis van de stem van iedere individuele deelnemer moest er een rangschikking ontstaan in de verbeteringen.
  • Versnelde beeldvorming, oordeelsvorming en voorbereidende besluitvorming door zowel techniek als passende werkvormen.
  • Maakt meningen realtime inzichtelijk in duidelijke grafieken waarmee de sessie interactief, inhoudelijk en effectief verloopt
  • Een high impact omgeving waarbij op basis van een gestructureerde aanpak inzichten stapsgewijs worden verkregen en besluiten kunnen worden genomen.
  • Realiseren toename van het eigenaarschap op de lopende samenwerking door betrokkenheid en transparantie.

“Een jaar geleden zijn we de samenwerking aangegaan in een nieuwe samenstelling. We zien verbeteringen ten opzichte van de oude situatie maar zoals bij elk nieuw initiatief komt niet zonder kinderziektes. Het is om die reden van cruciaal belang om het dialoog met elkaar aan te gaan om te ervaren wat er al goed gaat maar vooral om de verbeteringen scherp in kaart te brengen. 

Deze verbeteringen raken alle 33 bergers waar wij een samenwerking mee hebben. Wij vinden het daarom uiterst belangrijk dat alle contractanten actief bijdragen aan deze bijeenkomsten en evenredig aan bod komen.” 

Waar hebben wij al een Versnelling aangebracht​

Aanpak

Brainstormen over mogelijke verbeteringen deden we via vier versnellingskamersessies in Nijmegen, Zwolle, Rotterdam en Haarlem met vertegenwoordigers van alle betrokken partijen. De eerste ronde ging over de persoonlijke ervaringen van de bergers in de nieuwe samenstelling, de tweede ronde brachten de deelnemers verbeteringen in, voor zowel het proces binnen de huidige samenwerking als de factoren die buiten de samenwerking spelen. Gedurende de derde ronde werden deze verbeteringen plenair besproken, desgewenst geherformuleerd of aangevuld. In de vierde en laatste ronde werden de verbeter ideeën -binnen en buiten het contract- gescoord waardoor er een rangorde ontstond op basis van de individuele mening van iedere deelnemer. 

Een versnellingskamer is een alternatief voor de meer traditionele focusgroep, waaraan meer deelnemers kunnen meedoen en waarbij de input deels digitaal wordt ingevoerd door de deelnemers. Dit zorgt voor een gelijkwaardigere inbreng van alle deelnemers en leidt bovendien tot een rijkere output. Versnellingskamers zijn vooral geschikt voor complexe onderwerpen met veel betrokken partijen. Aan de vier versnellingskamers deden in totaal 33 zware bergers in wisselende bezetting mee. 

Opdrachtgever:

 RWS

Toepassing:    4x Versnellingskamer op locatie (4 regio’s)
Aantal deelnemers: +/- 20 per sessie 
Vanuit Spilter:Jerry van Staveren
 Duur Sessie:    180 minuten per sessie

Blik achter de schermen - Versnellingskamers

De Versnellingskamer versnelt langs 4 assen:

Planning en voorbereiding

Een online voorbereidings-versnellingskamer plaatst het vraagstuk in de bredere context. Bepaald wanneer de sessie geslaagd is, welke onderwerpen behandeld worden, welke deelnemers daarvoor nodig en welke stappen te maken zijn.

Methodiek en uitvoering

Het versnelt de traditionele manier waarbij groepen tot beleids- en besluitvorming komen. Digitale methodes, die niet in een klassieke meeting te realiseren zijn, zorgen ervoor dat complexe problematiek eenvoudig en overzichtelijk behandeld kan worden.

Technologie en facilitatie

Tekstuele en grafische terugkoppelingsmethoden maken de sessie uiterst efficiënt. Hierdoor worden alleen de belangrijke zaken besproken. Invloed van dominantie en hierarchie is geminimaliseerd waardoor ook de minder gangbare meningen worden gehoord.

Verantwoording en rapportage

Eenvoudig rapporteren en verantwoorden van resultaten. Extra verslagen schrijven is verleden tijd. Alle relevante data is digitaal beschikbaar en op ieder moment oproepbaar. Alle stappen in het besluitvormingsproces liggen digitaal vast.

Contact

Neem geheel vrijblijvend contact met ons op en wij kijken wat voor u de best passende oplossing is. Aan de hand van een korte intake kunnen wij een goede indicatie geven van de kosten. 

Specialist op dit onderwerp is Jerry van Staveren. Hij is bereikbaar via jerry@spilter.nl