Burgertop - Midterm review

Op een algemeen niveau is duidelijk waar aan gewerkt moet worden; het gaat op Zuid om scholing, om werk, om leefbaar wonen, om het afsluiten van de verkeerde weg. Daarvoor is een lange, lange weg te gaan, waarbij op concreet niveau niet altijd helder is welke maatregelen echt effect hebben. Het is een sociale opgave van on-Nederlandse omvang.

In 2011 zijn de ingrediënten geformuleerd voor een goede aanpak: langjarig, integraal, mensgericht, met alle belangrijke partners en met een stevige programmadirecteur. Geen projectencarrousel meer.

Er is een onderscheid te maken tussen ‘problemen’ en ‘problematieken’ (Van Spijker en Voigt, 2003). Problemen zijn oplosbaar (vervang een kapotte lamp). Problematieken zijn niet oplosbaar (armoede, ondermijning). Op Zuid gaat het om problematieken.

Weten wat de hogere doelen zijn (school, werk, wonen, de goede weg kiezen) en daar dag in dag uit aan werken met alle partners. Een strategie van werkende weg en vestig er voortdurend de aandacht op.  Daar elke dag weer opnieuw aan werken, verbeteringen zoeken, die uitproberen en weer opnieuw beginnen. Met een paar duidelijke bakens die het schip op koers moeten houden.

Waarom werd Spilter ingezet

  • Een high impact omgeving waarbij op basis van een gestructureerde aanpak inzichten stapsgewijs worden verkregen en besluiten genomen.
  • Een scherpe deadline, waardoor er in beperkte tijd een duidelijk resultaat behaald moest worden.
  • Maakt meningen realtime inzichtelijk in duidelijke grafieken waarmee de sessie interactief, inhoudelijk en effectief verloopt
  • Op basis van de stem van iedere individuele deelnemer moest er een rangschikking ontstaan in de thema’s, aangevuld met voorgestelde activiteiten en gewenste resultaten per thema.

Meepraten, meedenken en meedoen

Met behulp van de Burgertop bouwen de inwoners van Rotterdam Zuid aan hun eigen toekomst. Via Spilter gingen we met 100 Zuiderlingen in gesprek over 10 belangrijke thema’s, waaronder school, wonen en werk. Daarbij werden deze 10 thema’s in volgorde van belangrijkheid gerangschikt, door elk van de 100 deelnemers te bevragen naar hun prioriteiten.

Tevens kwam alles wat aan de 15 tafels werd besproken real-time bij elkaar door via ons GDSS alle antwoorden te aggregeren, te prioriteren en direct terug te geven aan het publiek. Op basis van de stem van iedere individuele deelnemer ontstond via het systeem een rangschikking in de 10 thema’s, aangevuld met voorgestelde activiteiten en gewenste resultaten per thema.

Met deze rijke opbrengst kan het NPRZ Nationaal Programma Rotterdam Zuid door naar de volgende 10 jaar van het programma.

Waar hebben wij al een Versnelling aangebracht​

Resultaat

De inzichten uit zowel de wijkgesprekken als de antwoorden van gespreksdeelnemers op online vragen hebben wij verwerkt in de opzet van de Burgertop 2022. Alles wat daar samen kwam heeft geleid tot duidelijke resultaten waar het NPRZ de komende 10 jaar mee verder kan in de verbetering van Rotterdam-Zuid.

Het NPRZ heeft nu een door de bewoners gedragen Top-10 van belangrijkste onderwerpen waarin het leven op Zuid nog kan verbeteren. Bijvoorbeeld, op de gebieden van wonen, aantrekkelijke leefomgeving en school. De 10 thema’s (en meer) zijn grondig uitgediept tijdens alle momenten waar Spilter de gedeelde regie had over vraagstelling en vastlegging. Onze software, analyses en rapportages zorgen voor gedegen, gefundeerde kennis over Rotterdam-Zuid en de levens en behoeften van haar bewoners.

Een mooi en belangrijk team-effort, waarin het NPRZ haar midterm evaluatie tot een hoogtepunt heeft gebracht in deze goed georganiseerde Burgertop. Een groot compliment aan de NPRZ organisatie!

Opdrachtgever: NPRZ 
Toepassing: Werkconferentie
Aantal deelnemers: 100 bij de burgertop (totaal +/-300)
Aantal sessies: Burgertop en 15 wijkgesprekken
Opstelling: Plenaire sessie & powersessies

Contact

Neem geheel vrijblijvend contact met ons op en wij kijken wat voor u de best passende oplossing is. Aan de hand van een korte intake kunnen wij een goede indicatie geven van de kosten. 

Specialist op dit onderwerp is Steven Wagemaker. Hij is bereikbaar via steven@spilter.nl